Hagai  


Capitolul 1
 • HAGAI SAU AGHEU
 • * Mal 3:10; Mat 6:33;
 • 1 În anul* al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel**, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac††, marele preot, astfel:
 • * Ezra 4:24; Ezra 5:1; Zah 1:1; ** 1 Cron 3:17; 1 Cron 3:19; Ezra 3:2; Mat 1:12; Luca 3:27; Ezra 3:2; Ezra 5:2; †† 1 Cron 6:15;
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Poporul acesta zice: «N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!»’”
 • 3 De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai* astfel:
 • * Ezra 5:1;
 • 4 „Dar* pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?”
 • * 2 Sam 7:2; Ps 132:3;
 • 5 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă* cu băgare de seamă la căile voastre!
 • * Plang 3:40; Hag 1:7;
 • 6 Semănaţi* mult şi strângeţi puţin; mâncaţi şi tot nu vă săturaţi; beţi şi tot nu vă potoliţi setea; vă îmbrăcaţi şi tot nu vă este cald şi cine câştigă** o simbrie o pune într-o pungă spartă!”
 • * Deut 28:38; Osea 4:10; Mica 6:14; Mica 6:15; Hag 2:16; ** Zah 8:10;
 • 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
 • 8 Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit”, zice Domnul.
 • 9 „Vă aşteptaţi* la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat**. Pentru ce?”, zice Domnul oştirilor. „Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.
 • * Hag 2:16; ** Hag 2:17;
 • 10 De aceea cerurile* nu v-au dat roua şi pământul nu şi-a dat roadele.
 • * Lev 26:19; Deut 28:23; 1 Imp 8:35;
 • 11 Am chemat* seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni şi peste vite şi peste tot** lucrul mâinilor voastre.”
 • * 1 Imp 17:1; 2 Imp 8:1; ** Hag 2:17;
 • 12 Zorobabel*, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese. Şi poporul s-a temut de Domnul.
 • * Ezra 5:2;
 • 13 Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului: „Eu sunt* cu voi, zice Domnul.”
 • * Mat 28:20; Rom 8:31;
 • 14 Domnul* a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul** lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor,
 • * 2 Cron 36:22; Ezra 1:1; ** Hag 2:21; Ezra 5:2; Ezra 5:8;
 • 15 în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius.
Hagai, capitolul 1