Hagai  


Capitolul 2
 • Slava celui de-al doilea Templu
 • 1 În a douăzeci şi una zi a lunii a şaptea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
 • 2 „Vorbeşte lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi rămăşiţei poporului şi spune-le:
 • 3 ‘Cine* a mai rămas între voi din cei ce au văzut Casa aceasta în slava ei dintâi? Şi cum o vedeţi acum? Aşa cum este, nu pare ea** ca o nimica în ochii voştri?
 • * Ezra 3:12; ** Zah 4:10;
 • 4 Acum fii tare*, Zorobabel!’, zice Domnul. ‘Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară’, zice Domnul, ‘şi lucraţi! Căci Eu sunt cu voi’, zice Domnul oştirilor.
 • * Zah 8:9;
 • 5 ‘Eu rămân* credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când aţi ieşit din Egipt şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!’
 • * Exod 29:45; Exod 29:46; Neem 9:20; Isa 63:11;
 • 6 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Încă* puţină vreme şi voi clătina încă o dată** cerurile şi pământul, marea şi uscatul;
 • * Hag 2:21; Evr 12:26; ** Ioel 3:16;
 • 7 voi clătina toate neamurile; comorile* tuturor neamurilor vor veni şi voi umple de slavă Casa aceasta’, zice Domnul oştirilor.
 • * Gen 49:10; Mal 3:1;
 • 8 ‘Al Meu este argintul şi al Meu este aurul’, zice Domnul oştirilor.
 • 9 ‘Slava acestei Case din urmă va fi mai mare* decât a celei dintâi’, zice Domnul oştirilor, ‘şi în locul acesta voi da** pacea’, zice Domnul oştirilor.”
 • * Ioan 1:14; ** Ps 85:8; Ps 85:9; Luca 2:14; Efes 2:14;
 • Binecuvântarea făgăduită
 • 10 În a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
 • 11 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Pune preoţilor următoarea întrebare* asupra Legii:
 • * Lev 10:10; Lev 10:11; Deut 33:10; Mal 2:7;
 • 12 «Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfinţită şi atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, untdelemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinţite?»’” Preoţii au răspuns: „Nu!”
 • 13 Şi Hagai a zis: „Dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort*, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare?” Preoţii au răspuns: „Vor fi spurcate.”
 • * Num 19:11;
 • 14 Atunci, Hagai, luând iarăşi cuvântul, a zis: „‘Tot aşa* este şi poporul acesta, tot aşa este şi neamul acesta înaintea Mea’, zice Domnul, ‘aşa sunt toate lucrările mâinilor lor: ce-Mi aduc ei acolo ca jertfă este spurcat!
 • * Tit 1:15;
 • 15 Uitaţi-vă dar cu băgare de seamă* la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la Templul Domnului!
 • * Hag 1:5;
 • 16 Atunci când veneau la o grămadă* de douăzeci de măsuri, nu erau în ea decât zece; când veneau la teasc să scoată cincizeci de măsuri, nu erau în el decât douăzeci!
 • * Hag 1:6; Hag 1:9; Zah 8:10;
 • 17 V-am lovit* cu rugină în grâu şi cu tăciune şi cu grindină; am lovit tot lucrul mâinilor** voastre. Şi cu toate acestea, tot nu v-aţi întors la Mine’, zice Domnul.
 • * Deut 28:22; 1 Imp 8:37; Amos 4:9; Hag 1:9; ** Hag 1:11; Ier 5:3; Amos 4:6; Amos 4:8-11;
 • 18 ‘Uitaţi-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până în a douăzeci şi patra zi a lunii a noua, din ziua* când a fost întemeiat Templul Domnului, uitaţi-vă cu băgare de seamă la ele!
 • * Zah 8:9;
 • 19 Mai* era sămânţă în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul n-au mai adus nimic. Dar, din ziua aceasta, Îmi voi da binecuvântarea Mea.’”
 • * Zah 8:12;
 • Nimicirea vrăjmaşilor şi înălţarea lui Zorobabel
 • 20 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a douăzeci şi patra zi a lunii, astfel:
 • 21 „Vorbeşte lui Zorobabel, dregătorul* lui Iuda, şi spune: ‘Voi** clătina cerurile şi pământul;
 • * Hag 1:14; ** Hag 2:6; Hag 2:7; Evr 12:26;
 • 22 voi răsturna scaunul de domnie al împărăţiilor, voi nimici puterea împărăţiilor neamurilor, voi răsturna* şi carele de război şi pe cei ce se suie în ele; caii şi călăreţii lor vor fi** trântiţi la pământ şi unul va pieri ucis de sabia altuia.
 • * Dan 2:44; Mat 24:7; ** Mica 5:10; Zah 4:6; Zah 9:10;
 • 23 În ziua aceea’, zice Domnul oştirilor, ‘pe tine, Zorobabele, fiul lui Şealtiel, robul Meu’, zice Domnul, ‘te voi lua şi te voi păstra* ca pe o pecete, căci** Eu te-am ales’, zice Domnul oştirilor.”
 • * Cant 8:6; Ier 22:24; ** Isa 42:1; Isa 43:10;
  Hagai, capitolul 2