Iacov  


Capitolul 2
 • 1 Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând* la faţa omului**.
 • * 1 Cor 2:8; ** Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 16:19; Prov 24:23; Prov 28:21; Mat 22:16; Iac 2:9; Iuda 1:16;
 • 2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost
 • 3 şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!” şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”,
 • 4 nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele?
 • 5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a* ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi** în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
 • * Ioan 7:48; 1 Cor 1:26; 1 Cor 1:28; ** Luca 12:21; 1 Tim 6:18; Apoc 2:9; Exod 20:6; 1 Sam 2:30; Prov 8:17; Mat 5:3; Luca 6:20; Luca 12:32; 1 Cor 2:9; 2 Tim 4:8; Iac 1:12;
 • 6 Şi voi* înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă** târăsc înaintea judecătoriilor?
 • * 1 Cor 11:22; ** Fapte 13:50; Fapte 17:6; Fapte 18:12; Iac 5:6;
 • 7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?
 • 8 Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să* iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi.
 • * Lev 19:18; Mat 22:39; Rom 13:8; Rom 13:9; Gal 5:14; Gal 6:2;
 • 9 Dar, dacă aveţi* în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de lege.
 • * Iac 2:1;
 • 10 Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face* vinovat de toate.
 • * Deut 27:26; Mat 5:19; Gal 3:10;
 • 11 Căci Cel ce a zis: „Să* nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.
 • * Exod 20:13; Exod 20:14;
 • 12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o Lege* a slobozeniei:
 • * Iac 1:25;
 • 13 căci judecata* este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila** biruieşte judecata.
 • * Iov 22:6; Prov 21:13; Mat 6:15; Mat 18:35; Mat 25:41; Mat 25:42; ** Ioan 4:17; Ioan 4:18;
 • 14 Fraţii mei, ce-i* foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
 • * Mat 7:26; Iac 1:23;
 • 15 Dacă* un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele
 • * Iov 31:19; Iov 31:20; Luca 3:11;
 • 16 şi unul dintre voi le* zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
 • * 1 Ioan 3:18;
 • 17 Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
 • 18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” Arată-mi credinţa ta fără fapte şi* eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.
 • * Iac 3:13;
 • 19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi* dracii cred… şi se înfioară!
 • * Mat 8:29; Marc 1:24; Marc 5:7; Luca 4:34; Fapte 16:17; Fapte 19:15;
 • 20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
 • 21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când* a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
 • * Gen 22:9; Gen 22:12;
 • 22 Vezi că* credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.
 • * Evr 11:12;
 • 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a* crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire” şi el a fost numit „prietenul** lui Dumnezeu”.
 • * Gen 15:6; Rom 4:3; Gal 3:6; ** 2 Cron 20:7; Isa 41:8;
 • 24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.
 • 25 Tot aşa, curva Rahav* n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?
 • * Ios 2:1; Evr 11:31;
 • 26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.
  Iacov, capitolul 2