Iacov  


Capitolul 3
 • 1 Fraţii mei, să nu* fiţi mulţi învăţători, căci ştiţi** că vom primi o judecată mai aspră.
 • * Mat 23:8; Mat 23:10; Rom 2:20; Rom 2:21; 1 Pet 5:3; ** Luca 6:37;
 • 2 Toţi greşim în* multe feluri. Dacă** nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul.
 • * 1 Imp 8:46; 2 Cron 6:36; Prov 20:9; Ecl 7:20; 1 Ioan 1:8; ** Ps 34:13; Iac 1:26; 1 Pet 3:10; Mat 12:37;
 • 3 De pildă, dacă punem cailor* frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul.
 • * Ps 32:9;
 • 4 Iată, şi corăbiile, cât de mari sunt, şi, măcar că sunt mânate de vânturi iuţi, totuşi sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului.
 • 5 Tot aşa şi limba* este un mic mădular şi se făleşte cu lucruri mari**. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde!
 • * Prov 12:18; Prov 15:2; ** Ps 12:3; Ps 73:8; Ps 73:9;
 • 6 Limba* este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează** tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.
 • * Prov 16:27; ** Mat 15:11; Mat 15:18-20; Marc 7:15; Marc 7:20; Marc 7:23;
 • 7 Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc şi au fost îmblânzite de neamul omenesc,
 • 8 dar limba niciun om n-o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină* de o otravă de moarte.
 • * Ps 140:3;
 • 9 Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care* sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu.
 • * Gen 1:26; Gen 5:1; Gen 9:6;
 • 10 Din aceeaşi gură ies şi binecuvântarea, şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!
 • 11 Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce, şi apă amară?
 • 12 Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce.
 • 13 Cine* dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele** făcute cu blândeţea înţelepciunii!
 • * Gal 6:4; ** Iac 2:18; Iac 1:21;
 • 14 Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă* amară şi un duh de ceartă, să nu** vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.
 • * Rom 13:13; ** Rom 2:17; Rom 2:23;
 • 15 Înţelepciunea aceasta* nu vine de sus, ci este pământească, firească1, drăcească.
 • * Fil 3:19; Iac 1:17;
 • 16 Căci, acolo unde* este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.
 • * 1 Cor 3:3; Gal 5:20;
 • 17 Înţelepciunea* care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică**.
 • * 1 Cor 2:6; 1 Cor 2:7; ** Rom 12:9; 1 Pet 1:22; 1 Pet 2:1; 1 Ioan 3:18;
 • 18 Şi* roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.
 • * Prov 11:18; Osea 10:12; Mat 5:9; Fil 1:11; Evr 12:11;
 • 1. Greceşte: sufletească.
  Iacov, capitolul 3