Iacov  


Capitolul 5
 • 1 Ascultaţi acum* voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.
 • * Prov 11:28; Luca 6:24; 1 Tim 6:9;
 • 2 Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele* voastre sunt roase de molii.
 • * Iov 13:28; Mat 6:20; Iac 2:2;
 • 3 Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi* strâns comori în zilele din urmă!
 • * Rom 2:5;
 • 4 Iată că plata* lucrătorilor care v-au secerat câmpiile şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune strigă! Şi strigătele** secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.
 • * Luca 19:13; Iov 24:10; Iov 24:11; Ier 22:13; Mal 3:5; ** Deut 24:15;
 • 5 Aţi* trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
 • * Iov 21:13; Amos 6:1; Amos 6:4; Luca 16:19; Luca 16:25; 1 Tim 5:6;
 • 6 Aţi* osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!
 • * Iac 2:6;
 • 7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare până primeşte ploaie* timpurie şi târzie.
 • * Deut 11:14; Ier 5:24; Osea 6:3; Ioel 2:23; Zah 10:1;
 • 8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci* venirea Domnului este aproape.
 • * Fil 4:5; Evr 10:25; Evr 10:37; 1 Pet 4:7;
 • 9 Nu* vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este** chiar la uşă.
 • * Iac 4:11; ** Mat 24:33; 1 Cor 4:5;
 • 10 Fraţii mei, luaţi* ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului.
 • * Mat 5:12; Evr 11:35;
 • 11 Iată, noi numim fericiţi* pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea** lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul†† este plin de milă şi de îndurare.
 • * Ps 94:12; Mat 5:10; Mat 5:11; Mat 10:22; ** Iov 1:21; Iov 1:22; Iov 2:10; Iov 42:10; †† Num 14:18; Ps 103:8;
 • 12 Mai presus de toate, fraţii mei, să* nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da” şi „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeţi sub judecată.
 • * Mat 5:34;
 • 13 Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă*!
 • * Efes 5:19; Col 3:16;
 • 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii1 Bisericii şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge* cu untdelemn în Numele Domnului.
 • * Marc 6:13; Marc 16:18;
 • 15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi*, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
 • * Isa 33:24; Mat 9:2;
 • 16 Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare* putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
 • * Gen 20:17; Num 11:2; Deut 9:18-20; Ios 10:12; 1 Sam 12:18; 1 Imp 13:6; 2 Imp 4:33; 2 Imp 19:15; 2 Imp 19:20; 2 Imp 20:2; Ps 10:17; Ps 34:15; Ps 145:18; Prov 15:29; Prov 28:9; Ioan 9:31; 1 Ioan 3:22;
 • 17 Ilie era un om supus aceloraşi* slăbiciuni ca şi noi şi** s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
 • * Fapte 14:15; ** 1 Imp 17:1; Luca 4:25;
 • 18 Apoi s-a rugat din nou* şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a dat rodul.
 • * 1 Imp 18:42; 1 Imp 18:45;
 • 19 Fraţilor, dacă* s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr şi-l întoarce un altul,
 • * Mat 18:15;
 • 20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va* mântui un suflet de la moarte şi va** acoperi o sumedenie de păcate.
 • * Rom 11:14; 1 Cor 9:22; 1 Tim 4:16; ** Prov 10:12; 1 Pet 4:8;
 • 1. Sau: bătrânii.
  Iacov, capitolul 5