Ieremia  


Capitolul 1
 • IEREMIA
 • * Deut 32:15-43; 2 Cron 36:13; Neem 9:29-31; Plang 3:1; Tef 3:1-4; Zah 7:11; Fapte 9:16;
 • 1 Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot*, din ţara lui Beniamin.
 • * Ios 21:18; 1 Cron 6:60; Ier 32:7-9;
 • 2 Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,
 • 3 şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârşitul anului al unsprezecelea* al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până** pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna†† a cincea.
 • * Ier 25:3; ** Ier 39:2; Ier 52:12; Ier 52:15; †† 2 Imp 25:8;
 • 4 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 5 „Mai înainte ca să te fi* întocmit în pântecele mamei tale te** cunoşteam şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte şi te făcusem proroc al neamurilor.”
 • * Isa 49:1; Isa 49:5; ** Exod 33:12; Exod 33:17; Luca 1:15; Luca 1:41; Gal 1:15; Gal 1:16;
 • 6 Eu am răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule*, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil.”
 • * Exod 4:10; Exod 6:12; Exod 6:30; Isa 6:5;
 • 7 Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: ‘Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot* ce-ţi voi porunci.
 • * Num 22:20; Num 22:38; Mat 28:20;
 • 8 Nu te teme* de ei, căci Eu sunt cu tine** ca să te scap”, zice Domnul.
 • * Ezec 2:6; Ezec 3:9; Ier 1:17; ** Exod 3:12; Deut 31:6; Deut 31:8; Ios 1:5; Ier 15:20; Fapte 26:17; Evr 13:6;
 • 9 Apoi Domnul Şi-a întins* mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: „Iată, pun cuvintele Mele** în gura ta.
 • * Isa 6:7; ** Isa 51:16; Ier 5:14;
 • 10 Iată*, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi** şi să tai, să dărâmi şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.”
 • * 1 Imp 19:17; ** Ier 18:7; 2 Cor 10:4; 2 Cor 10:5;
 • 11 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Ce vezi, Ieremio?” Eu am răspuns: „Văd un veghetor.”
 • 12 Şi Domnul mi-a zis: „Bine ai văzut, căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.”
 • 13 Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un cazan* clocotind dinspre miazănoapte.”
 • * Ezec 11:3; Ezec 11:7; Ezec 24:3;
 • 14 Şi Domnul mi-a zis: „De la miazănoapte* va izbucni nenorocirea peste toţi locuitorii ţării.
 • * Ier 4:6; Ier 6:1;
 • 15 Căci, iată, voi chema* toate popoarele împărăţiilor de la miazănoapte, zice Domnul, ele vor veni şi îşi vor aşeza fiecare scaunul de domnie** la intrarea porţilor Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
 • * Ier 5:15; Ier 6:22; Ier 10:22; Ier 25:9; ** Ier 39:3; Ier 43:10;
 • 16 Îmi voi rosti judecăţile împotriva lor din pricina întregii lor răutăţi, pentru că M-au părăsit* şi au adus tămâie altor dumnezei şi s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor.
 • * Deut 28:20; Ier 17:13;
 • 17 Dar tu încinge-ţi coapsele*, scoală-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura** înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor.
 • * 1 Imp 18:46; 2 Imp 4:29; 2 Imp 9:1; Iov 38:3; Luca 12:35; 1 Pet 1:13; ** Exod 3:12; Ier 1:8; Ezec 2:6;
 • 18 Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită*, un stâlp de fier şi un zid de aramă împotriva întregii ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării.
 • * Isa 50:7; Ier 6:27; Ier 15:20;
 • 19 Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci Eu* sunt cu tine, ca să te scap”, zice Domnul.
 • * Ier 1:8;
Ieremia, capitolul 1