Ieremia  


Capitolul 10
 • Idolii şi Domnul
 • 1 Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel!
 • 2 Aşa vorbeşte Domnul: „Nu* vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele.
 • * Lev 18:3; Lev 20:23;
 • 3 Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie* un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea;
 • * Isa 40:19; Isa 40:20; Isa 44:9; Isa 45:20;
 • 4 îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc* cu cuie şi ciocane, ca să nu se clatine.
 • * Isa 41:7; Isa 46:7;
 • 5 Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi1 şi nu* vorbesc; sunt duşi** de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.”
 • * Ps 115:5; Ps 135:16; Hab 2:19; 1 Cor 12:2; ** Ps 115:7; Isa 46:1; Isa 46:7; Isa 41:23;
 • 6 Niciunul nu este ca Tine*, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.
 • * Exod 15:11; Ps 86:8; Ps 86:10;
 • 7 Cine* să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între** toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine.
 • * Apoc 15:4; ** Ps 89:6;
 • 8 Toţi, laolaltă, sunt proşti* şi fără minte, ştiinţa idolilor nu este decât deşertăciune, e lemn!
 • * Ps 115:8; Isa 41:29; Hab 2:18; Zah 10:2; Rom 1:21; Rom 1:22;
 • 9 Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur* din Ufaz; meşterul şi mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru şi în purpură, toate sunt lucrate** de meşteri iscusiţi.
 • * Dan 10:5; ** Ps 115:4;
 • 10 Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu* viu şi un Împărat** veşnic. Pământul tremură de mânia Lui şi neamurile nu pot să sufere urgia lui.
 • * 1 Tim 6:17; ** Ps 10:16;
 • 11 Aşa să le vorbiţi: „Dumnezeii* care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri** de pe pământ şi de sub ceruri.”
 • * Ps 96:5; ** Ier 10:15; Isa 2:18; Zah 13:2;
 • 12 Dar El a făcut* pământul prin puterea Lui, a întemeiat** lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
 • * Gen 1:1; Gen 1:6; Gen 1:9; Ps 136:5; Ps 136:6; Ier 51:15; ** Ps 93:1; Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 40:22;
 • 13 La tunetul* Lui, urlă apele în ceruri; El ridică** norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui.
 • * Iov 38:34; ** Ps 135:7;
 • 14 Atunci* se arată omul cât este de prost** cu ştiinţa lui şi orice argintar rămâne de ruşine cu chipul lui cioplit, căci idolii†† lui nu sunt decât minciună şi nu este nicio suflare în ei;
 • * Ier 51:17; Ier 51:18; ** Prov 30:2; Isa 42:17; Isa 44:11; Isa 45:16; †† Hab 2:18;
 • 15 sunt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri* când va veni pedeapsa.
 • * Ier 10:11;
 • 16 Dar Cel ce este partea* lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, şi Israel** este seminţia moştenirii Lui – Domnul oştirilor este Numele Lui.
 • * Ps 16:5; Ps 73:26; Ps 119:57; Ier 51:19; Plang 3:24; ** Deut 32:9; Ps 74:2; Isa 47:4; Isa 51:15; Isa 54:5; Ier 31:35; Ier 32:18; Ier 50:34;
 • Apropierea pedepsei
 • 17 Ia din ţară legătura* cu ce este al tău, tu, care eşti în strâmtorare!
 • * Ier 6:1; Ezec 12:3;
 • 18 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată, de data aceasta voi arunca* departe pe locuitorii ţării. Îi voi strânge de aproape, ca** să simtă.”
 • * 1 Sam 25:29; Ier 16:13; ** Ezec 6:10;
 • 19 „Vai de* mine! Sunt zdrobită! Mă doare rana! Dar eu zic: ‘O nenorocire** a dat peste mine şi o voi suferi!’
 • * Ier 4:19; Ier 8:21; Ier 9:1; ** Ps 77:10; Mica 7:9;
 • 20 Cortul* îmi este dărâmat, toate funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt; n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele!”
 • * Ier 4:20;
 • 21 Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul; pentru aceea n-au propăşit şi li se risipesc toate turmele.
 • 22 Iată, se aude un vuiet! O mare zarvă vine de la miazănoapte* să prefacă cetăţile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină** de şacali.
 • * Ier 1:15; Ier 4:6; Ier 5:15; Ier 6:22; ** Ier 9:11;
 • 23 Ştiu, Doamne, că soarta omului* nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă.
 • * Prov 16:1; Prov 20:24;
 • 24 Pedepseşte-mă, Doamne*, dar cu măsură, şi nu în mânia Ta, ca să nu mă nimiceşti!
 • * Ps 6:1; Ps 38:1; Ier 30:11;
 • 25 Varsă-Ţi* urgia peste neamurile care** nu Te cunosc şi peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc şi-i pustiesc locuinţa.
 • * Ps 79:6; ** Iov 18:21; 1 Tes 4:5; 2 Tes 1:8; Ier 8:16;
 • 1. Sau: ca un stâlp tras la strung.
  Ieremia, capitolul 10