Ieremia  


Capitolul 11
 • Legământul călcat
 • 1 Iată Cuvântul Domnului care a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel:
 • 2 „Ascultaţi cuvintele acestui legământ şi spuneţi-le oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului!
 • 3 Zi-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Blestemat* să fie omul care n-ascultă cuvintele legământului acestuia
 • * Deut 27:26; Gal 3:10;
 • 4 pe care l-am poruncit părinţilor voştri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din* cuptorul de fier, zicând: ‹Ascultaţi** glasul Meu şi faceţi tot ce vă voi porunci, şi veţi fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul vostru›,
 • * Deut 4:20; 1 Imp 8:51; ** Lev 26:3; Lev 26:12; Ier 7:23;
 • 5 atunci voi împlini jurământul* pe care l-am făcut părinţilor voştri că le voi da o ţară în care curge lapte şi miere, cum vedeţi astăzi.»’” Şi eu am răspuns: „Amin, Doamne!”
 • * Deut 7:12; Deut 7:13; Ps 105:9; Ps 105:10;
 • 6 Domnul mi-a zis iarăşi: „Vesteşte toate cuvintele acestea în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului şi zi: ‘Ascultaţi cuvintele legământului acestuia şi* împliniţi-le!
 • * Rom 2:13; Iac 1:22;
 • 7 Căci am înştiinţat pe părinţii voştri din ziua când i-am scos din ţara Egiptului şi până în ziua de azi; i-am înştiinţat în toate* dimineţile zicând: «Ascultaţi glasul Meu!»
 • * Ier 7:13; Ier 7:25; Ier 35:15;
 • 8 Dar ei n-au* ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat** fiecare pornirile inimii lor rele. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia pe care le poruncisem să-l păzească, şi pe care nu l-au păzit.’”
 • * Ier 7:26; ** Ier 3:17; Ier 7:24; Ier 9:14;
 • 9 Domnul mi-a zis: „Este o uneltire* între bărbaţii lui Iuda şi între locuitorii Ierusalimului.
 • * Ezec 20:25; Osea 6:9;
 • 10 S-au întors la* nelegiuirile celor dintâi părinţi ai lor, care n-au vrut să asculte cuvintele Mele şi s-au dus şi ei după alţi dumnezei ca să le slujească. Casa lui Israel şi casa lui Iuda au călcat legământul Meu pe care-l făcusem cu părinţii lor.”
 • * Ezec 20:18;
 • 11 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi aduce peste ei nişte nenorociri din care nu vor putea să scape. Vor striga* la Mine, dar nu-i voi asculta!
 • * Ps 18:41; Prov 1:28; Isa 1:15; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13;
 • 12 Cetăţile lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului se vor duce să cheme* pe dumnezeii cărora le aduc tămâie, dar nu-i vor scăpa la vremea nenorocirii lor.
 • * Deut 32:37; Deut 32:38;
 • 13 Căci câte cetăţi* ai, atâţia dumnezei ai, Iuda! Şi câte uliţe are Ierusalimul, atâtea altare aţi ridicat idolilor, altare ca să aduceţi tămâie lui Baal!…
 • * Ier 2:28;
 • 14 Tu însă nu mijloci* pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei, căci nu-i voi asculta nicidecum când Mă vor chema din pricina nenorocirii lor.
 • * Exod 32:10; Ier 7:16; Ier 14:11; 1 Ioan 5:16;
 • 15 Ce ar putea* să facă preaiubitul Meu popor în Casa Mea? Să facă o mulţime de nelegiuiri** în ea? Vor îndepărta juruinţele şi carnea sfântă răutatea dinaintea ta? Atunci ai putea să te†† bucuri!
 • * Ps 50:16; Isa 1:11; ** Ezec 16:25; Hag 2:12-14; Tit 1:15; †† Prov 2:14;
 • 16 ‘Măslin* verde, gras şi cu roade frumoase şi plăcute’ este numele pe care ţi-l dăduse Domnul, dar cu vuietul unei mari trosnituri îl arde cu foc şi ramurile lui sunt sfărâmate.
 • * Ps 52:8; Rom 11:17;
 • 17 Căci Domnul oştirilor, care te-a sădit*, cheamă nenorocirea peste tine din pricina răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda, pe care au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal.”
 • * Isa 5:2; Ier 3:21;
 • 18 Domnul mi-a dat de ştire şi am ştiut; atunci Tu mi-ai arătat faptele lor.
 • 19 Dar eu eram ca un miel blând pe care-l duci la măcelărie şi nu ştiam planurile rele* pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând: „Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim** din pământul celor vii, ca să nu i se mai pomenească numele.”
 • * Ier 18:18; ** Ps 83:4; Ps 27:13; Ps 116:9; Ps 142:5;
 • 20 O, Doamne, Dumnezeul oştirilor, Tu, care eşti un judecător drept, care cercetezi* rărunchii şi inimile, fă-mă să văd răzbunarea Ta împotriva lor, căci Ţie Îţi încredinţez pricina mea!
 • * 1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; Ps 7:9; Ier 17:10; Ier 20:12; Apoc 2:23;
 • 21 De aceea, aşa vorbeşte Domnul împotriva oamenilor din Anatot, care vor să-ţi ia viaţa* şi zic: „Nu proroci** în Numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră!”
 • * Ier 12:5; Ier 12:6; ** Isa 30:10; Amos 2:12; Amos 7:13; Amos 7:16; Mica 2:6;
 • 22 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, îi voi pedepsi; tinerii vor muri ucişi de sabie, iar fiii şi fiicele lor vor muri de foamete.
 • 23 Şi niciunul din ei nu va scăpa, căci voi aduce nenorocirea peste oamenii din Anatot în anul când îi voi* pedepsi.”
 • * Ier 23:12; Ier 46:21; Ier 48:44; Ier 50:27; Luca 19:44;
  Ieremia, capitolul 11