Ieremia  


Capitolul 12
 • 1 Tu eşti prea drept*, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuşi să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propăşeşte** calea celor răi şi toţi mişeii trăiesc în pace?
 • * Ps 51:4; ** Iov 12:6; Iov 21:7; Ps 37:1; Ps 37:35; Ps 73:3; Ier 5:28; Hab 1:4; Mal 3:15;
 • 2 I-ai sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept, eşti aproape* de gura lor, dar departe de inima lor!
 • * Isa 29:13; Mat 15:8; Marc 7:6;
 • 3 Totuşi Tu, Doamne, mă* cunoşti, mă vezi, îmi cercetezi** inima şi vezi că este cu Tine. Ia-i ca pe nişte oi care trebuie tăiate şi pregăteşte-i pentru ziua măcelului!
 • * Ps 17:3; Ps 139:1; ** Ier 11:20; Iac 5:5;
 • 4 Până când să se jelească* ţara şi să se usuce iarba de pe toate câmpiile? Pier vitele** şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor. Căci ei zic: „El (Ieremia) n-are să ne vadă sfârşitul!”
 • * Ier 23:10; Osea 4:3; ** Ier 4:25; Ier 7:20; Ier 9:10; Osea 4:3; Ps 107:34;
 • 5 „Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu nişte cai? Şi dacă nu te crezi la adăpost decât într-o ţară liniştită, ce vei face pe malurile îngâmfate ale* Iordanului?
 • * Ios 3:15; 1 Cron 12:15; Ier 48:19; Ier 50:44;
 • 6 Căci chiar fraţii* tăi şi casa tatălui tău te vând, ei înşişi strigă în gura mare după tine. Nu-i crede** când îţi vor spune vorbe prietenoase.
 • * Ier 9:4; Ier 11:19; Ier 11:21; ** Prov 26:25;
 • Ţara pustiită. Asupra pustiitorilor
 • 7 Mi-am părăsit casa şi Mi-am lăsat moştenirea, am dat pe iubita Mea în mâinile vrăjmaşilor ei.
 • 8 Moştenirea Mea a ajuns pentru Mine ca un leu în pădure, a mugit împotriva Mea, şi de aceea o urăsc.
 • 9 A ajuns oare moştenirea Mea pentru Mine o pasăre de pradă pestriţă, în jurul căreia se strâng păsările de pradă? Duceţi-vă* şi strângeţi toate fiarele câmpului şi aduceţi-le ca s-o mănânce!
 • * Isa 56:9; Ier 7:33;
 • 10 Un mare* număr de păstori îmi pustiesc via**, îmi calcă ogorul în picioare; ogorul meu cel plăcut îl prefac într-un pustiu părăsit.
 • * Ier 6:3; ** Isa 5:1; Isa 5:5; Isa 63:18;
 • 11 Îl pustiesc, şi el stă* trist şi pustiit înaintea mea. Toată ţara este pustiită, căci nimeni** nu ia seama la ea.
 • * Ier 12:4; ** Isa 42:25;
 • 12 Peste toate înălţimile pustiei vin pustiitori, căci sabia Domnului mănâncă ţara de la un capăt la altul, şi nimeni nu-i lăsat în pace.
 • 13 Au semănat* grâu, şi seceră spini, s-au ostenit fără folos. Să vă fie ruşine de ce culegeţi în urma mâniei aprinse a Domnului!”
 • * Lev 26:16; Deut 28:38; Mica 6:15; Hag 1:6;
 • 14 „Aşa vorbeşte Domnul despre toţi vecinii Mei cei răi, care se ating* de moştenirea pe care am dat-o poporului Meu Israel: ‘Iată, îi voi smulge** din ţara lor şi voi smulge casa lui Iuda din mijlocul lor.
 • * Zah 2:8; ** Deut 30:3; Ier 32:37;
 • 15 Dar*, după ce-i voi smulge, voi avea iarăşi milă de ei şi-i voi aduce înapoi** pe fiecare în moştenirea lui şi pe fiecare în ţara lui.
 • * Ezec 28:25; ** Amos 9:14;
 • 16 Şi, dacă vor învăţa căile poporului Meu, dacă vor jura* pe Numele Meu zicând: «Viu este Domnul!» cum au învăţat pe poporul Meu să jure pe Baal, atunci vor fi fericiţi** în mijlocul poporului Meu.
 • * Ier 4:2; ** Efes 2:20; Efes 2:21; 1 Pet 2:5;
 • 17 Dar, dacă nu vor asculta* nimic, voi nimici cu desăvârşire pe un astfel de popor, îl voi nimici şi îl voi pierde’”, zice Domnul.
 • * Isa 60:12;
  Ieremia, capitolul 12