Ieremia  


Capitolul 13
 • Prezicerea robiei
 • 1 Aşa mi-a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără-ţi un brâu de in şi pune-l în jurul coapselor tale, dar să nu-l înmoi în apă!”
 • 2 Am cumpărat brâul, după porunca Domnului, şi l-am pus în jurul coapselor mele.
 • 3 Apoi Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel:
 • 4 „Ia brâul pe care l-ai cumpărat şi pe care l-ai pus în jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat şi ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci.”
 • 5 M-am dus şi l-am ascuns la Eufrat, cum îmi poruncise Domnul.
 • 6 După mai multe zile, Domnul mi-a zis: „Scoală-te, du-te la Eufrat şi ia de acolo brâul pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!”
 • 7 M-am dus la Eufrat, am săpat şi am luat brâul din locul în care-l ascunsesem, dar iată că brâul era stricat şi nu mai era bun de nimic.
 • 8 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 9 „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Aşa voi* nimici mândria lui Iuda şi mândria peste măsură de mare a Ierusalimului.
 • * Lev 26:19;
 • 10 Poporul acesta este un popor rău, nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează* pornirile inimii lui şi merge după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, de aceea va ajunge întocmai ca brâul acesta, care nu mai este bun de nimic!
 • * Ier 9:14; Ier 11:8; Ier 16:12;
 • 11 Căci, cum se lipeşte brâul de coapsele unui om, aşa Îmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda’, zice Domnul, ‘ca să fie* poporul Meu, Numele** Meu, lauda Mea şi slava Mea, dar nu M-au ascultat.’
 • * Exod 19:5; ** Ier 33:9;
 • 12 De aceea spune-le cuvintele acestea: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Toate vasele se vor umple cu vin!»’ Şi ei îţi vor zice: ‘Crezi că noi nu ştim că toate vasele se vor umple cu vin?’
 • 13 Atunci spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe împăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe proroci şi pe toţi locuitorii Ierusalimului, îi voi umple de* beţie.
 • * Isa 51:17; Isa 51:21; Isa 63:6; Ier 25:27; Ier 51:7;
 • 14 Îi voi sfărâma* pe unii de alţii, pe părinţi şi pe fii laolaltă», zice Domnul. «Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi îndura de ei, nimic nu Mă va împiedica să-i nimicesc.»’”
 • * Ps 2:9;
 • 15 Ascultaţi şi luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul vorbeşte!
 • 16 Daţi slavă* Domnului Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul**, până nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aştepta lumina, dar El o va preface în umbra†† morţii şi o va preface în negură adâncă.
 • * Ios 7:19; ** Isa 5:30; Isa 8:22; Amos 8:9; Isa 59:9; †† Ps 44:19;
 • 17 Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în* lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie.
 • * Ier 9:1; Ier 14:17; Plang 1:2; Plang 1:16; Plang 2:18;
 • 18 Spune împăratului* şi împărătesei: „Şedeţi pe pământ! Căci v-a căzut de pe cap cununa împărătească ce vă slujea ca podoabă.”
 • * 2 Imp 24:12; Ier 22:26;
 • 19 Cetăţile de la miazăzi sunt închise, şi nu-i cine să deschidă. Tot Iuda este dus în robie, da, în întregime este dus în robie.
 • 20 Ridică-ţi ochii şi priveşte pe cei ce vin* de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai aşa de mândru?
 • * Ier 6:22;
 • 21 Ce vei zice când va pune mai-mari peste tine pe străinii aceia pe care i-ai obişnuit să-ţi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile*, cum apucă pe o femeie la naştere?
 • * Ier 6:24;
 • 22 Şi, dacă vei zice în inima ta: „Pentru ce* mi se întâmplă lucrul acesta?” – din pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ţi s-au ridicat poalele** hainelor şi ţi se dezgolesc călcâiele cu sila.
 • * Ier 5:19; Ier 16:10; ** Isa 3:17; Isa 47:2; Isa 47:3; Ier 13:26; Ezec 16:37-39; Naum 3:5;
 • 23 Poate un etiopian să-şi schimbe pielea sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi răul?
 • 24 „De aceea, îi voi risipi ca pleava* luată de vântul pustiei.
 • * Ps 1:4; Osea 13:3;
 • 25 Iată-ţi soarta*, partea pe care ţi-o măsor”, zice Domnul, „pentru că M-ai uitat şi ţi-ai pus încrederea în** minciună.
 • * Iov 20:29; Ps 11:6; ** Ier 10:14;
 • 26 De aceea îţi voi ridica* poalele şi ţi le voi da peste cap, ca să ţi se vadă ruşinea.
 • * Ier 13:22;
 • 27 Am văzut preacurviile şi nechezăturile* tale, curviile nelegiuite pe dealuri** şi în ogoare, ţi-am văzut urâciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu vrei să te curăţeşti? Cât vei mai zăbovi?”
 • * Ier 5:8; ** Isa 65:7; Ier 2:20; Ier 3:2; Ier 3:6; Ezec 6:13;
  Ieremia, capitolul 13