Ieremia  


Capitolul 14
 • 1 Cuvântul Domnului spus lui Ieremia cu prilejul secetei:
 • 2 „Iuda jeleşte, cetăţile* lui sunt pustiite, triste, posomorâte** şi strigătele Ierusalimului se înalţă.
 • * Isa 3:26; ** Ier 8:21; 1 Sam 5:12;
 • 3 Cei mari trimit pe cei mici să aducă apă, dar cei mici, când se duc la fântâni, nu găsesc apă şi se întorc cu vasele goale: ruşinaţi* şi roşiţi, îşi** acoperă capul.
 • * Ps 40:14; ** 2 Sam 15:30;
 • 4 Pământul crapă, pentru că nu cade ploaie în ţară, şi plugarii, înşelaţi în nădejdea lor, îşi acoperă capul.
 • 5 Chiar şi cerboaica de pe câmp naşte şi îşi părăseşte puii, pentru că nu găseşte verdeaţă.
 • 6 Măgarii sălbatici* stau pe locuri înalte şi pleşuve, trăgând aer ca nişte şerpi; li se topesc ochii, pentru că nu este iarbă.”
 • * Ier 2:24;
 • 7 Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru* Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta.
 • * Ps 25:11;
 • 8 Tu, care eşti nădejdea* lui Israel, Mântuitorul lui la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în ţară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea?
 • * Ier 17:13;
 • 9 De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care* nu ne poate ajuta? Şi totuşi Tu eşti în mijlocul** nostru, Doamne, şi Numele Tău este chemat peste noi. De aceea nu ne părăsi!
 • * Isa 59:1; ** Exod 29:45; Exod 29:46; Lev 26:11; Lev 26:12;
 • 10 Iată ce spune Domnul despre poporul acesta: „Le place* să alerge încoace şi încolo. Nu-şi cruţă picioarele, de aceea Domnul n-are plăcere de ei; acum Îşi aduce** aminte de nelegiuirile lor şi le pedepseşte păcatele!”
 • * Ier 2:23-25; ** Osea 8:13; Osea 9:9;
 • 11 Şi Domnul mi-a zis: „Nu mijloci* pentru poporul acesta!
 • * Exod 32:10; Ier 7:16; Ier 11:14;
 • 12 Căci, chiar dacă vor* posti, tot nu le voi asculta rugăciunile şi chiar dacă vor aduce** arderi-de-tot şi jertfe de mâncare, nu le voi primi, ci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea şi cu ciuma.”
 • * Prov 1:28; Isa 1:15; Isa 58:3; Ier 11:11; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13; ** Ier 6:20; Ier 7:21; Ier 7:22; Ier 9:16;
 • 13 Eu am* răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule! Iată că prorocii lor le zic: ‘Nu veţi vedea sabie şi nu veţi avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică.’”
 • * Ier 4:10;
 • 14 Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc* minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am** trimis, nu le-am dat poruncă şi nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc nişte vedenii mincinoase, prorociri deşarte, înşelătorii şi închipuiri scoase din inima lor.
 • * Ier 27:10; ** Ier 23:21; Ier 27:15; Ier 29:8; Ier 29:9;
 • 15 De aceea aşa vorbeşte Domnul despre prorocii care, măcar că nu i-am trimis Eu, prorocesc totuşi în Numele Meu şi* zic: ‘Nu va fi nici sabie, nici foamete în ţara aceasta’: ‘Prorocii aceştia vor pieri ucişi de sabie şi de foamete!
 • * Ier 5:12; Ier 5:13;
 • 16 Iar aceia cărora le prorocesc ei vor fi întinşi pe uliţele Ierusalimului de foamete şi sabie; nu va avea cine să-i îngroape*, nici pe ei, nici pe nevestele lor, nici pe fiii lor, nici pe fiicele lor; voi turna astfel răutatea lor asupra lor.’
 • * Ps 79:3;
 • 17 Spune-le lucrul acesta: ‘Îmi varsă lacrimi* ochii zi şi noapte şi nu se opresc. Căci fecioara**, fiica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare.
 • * Ier 9:1; Ier 13:17; Plang 1:16; Plang 2:18; ** Ier 8:21;
 • 18 Dacă ies la câmp*, dau peste oameni străpunşi de sabie. Dacă intru în cetate, dau peste nişte fiinţe sleite de foamete; chiar şi prorocul şi preotul cutreieră ţara, fără să ştie unde merg.’”
 • * Ezec 7:15;
 • 19 Ai lepădat* Tu de tot pe Iuda şi a urât sufletul Tău atât de mult Sionul? Pentru ce ne loveşti aşa, că** nu mai este nicio vindecare pentru noi? Trăgeam nădejde de pace, şi nu vine nimic bun; aşteptam o vreme de vindecare, şi nu-i decât groază!
 • * Plang 5:22; ** Ier 15:18; Ier 8:15;
 • 20 Doamne, ne recunoaştem răutatea noastră şi nelegiuirea părinţilor noştri, căci am păcătuit* împotriva Ta.
 • * Ps 106:6; Dan 9:8;
 • 21 Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al slavei Tale! Nu uita*, nu rupe legământul Tău cu noi!
 • * Ps 74:2; Ps 74:20; Ps 106:45;
 • 22 Este* oare printre idolii** neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai Tu ploaie, Doamne, Dumnezeul nostru? Noi nădăjduim în Tine, căci Tu ai făcut toate aceste lucruri!
 • * Zah 10:1; Zah 10:2; ** Deut 32:21; Ps 135:7; Ps 147:8; Isa 30:23; Ier 5:24; Ier 10:13;
  Ieremia, capitolul 14