Ieremia  


Capitolul 15
 • 1 Domnul mi-a zis: „Chiar* dacă Moise** şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!
 • * Ezec 14:14; ** Exod 32:11; Exod 32:12; Ps 99:6; 1 Sam 7:9;
 • 2 Şi dacă-ţi vor zice: ‘Unde să ne ducem?’ să le răspunzi: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «La moarte*, cei sortiţi la moarte; la sabie, cei sortiţi sabiei; la foamete, cei sortiţi foametei; la robie, cei sortiţi robiei!»’
 • * Ier 43:11; Ezec 5:2; Ezec 5:12; Zah 11:9;
 • 3 Căci voi trimite* împotriva lor patru feluri de nenorociri”, zice Domnul: „sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâşie, păsările** cerului şi fiarele pământului ca să-i mănânce şi să-i nimicească.
 • * Lev 26:16; ** Deut 28:26; Ier 7:33;
 • 4 Îi voi face de pomină* pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase**, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi pentru tot ce a făcut el în Ierusalim.
 • * Deut 28:25; Ier 24:9; Ezec 23:46; ** 2 Imp 21:11; 2 Imp 23:26; 2 Imp 24:3; 2 Imp 24:4;
 • 5 Căci cine* să aibă milă de tine, Ierusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate?
 • * Isa 51:19;
 • 6 M-ai* părăsit”, zice Domnul, „ai dat** înapoi, de aceea Îmi întind mâna împotriva ta şi te nimicesc: sunt sătul de milă.
 • * Ier 2:13; ** Ier 7:24; Osea 13:14;
 • 7 Îi vântur cu lopata la porţile ţării; îi lipsesc de copii, pierd pe poporul Meu, căci nu s-au* abătut de la căile lor.
 • * Isa 9:13; Ier 5:3; Amos 4:10; Amos 4:11;
 • 8 Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare; peste mama tânărului, aduc un pustiitor ziua-n amiaza mare; fac să cadă deodată peste ea necazul şi groaza.
 • 9 Cea* care născuse şapte fii tânjeşte, îşi dă sufletul; soarele ei apune** când este încă ziuă: este roşie, acoperită de ruşine. Pe cei ce mai rămân, îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmaşilor lor”, zice Domnul.
 • * 1 Sam 2:5; ** Amos 8:9;
 • 10 Vai de mine*, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, şi totuşi toţi mă blestemă!
 • * Iov 3:1; Ier 20:14;
 • 11 Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaş* să te roage la vreme de nenorocire şi la vreme de necaz!
 • * Ier 39:11; Ier 39:12; Ier 40:4; Ier 40:5;
 • 12 Poate fierul să frângă fierul de la miazănoapte şi arama?
 • 13 Averile şi comorile tale le voi da pradă fără despăgubire*, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ţinutul tău.
 • * Ps 44:12; Ier 17:3;
 • 14 Te voi duce rob la vrăjmaşul tău, într-o ţară* pe care n-o cunoşti, căci focul mâniei** Mele s-a aprins şi arde peste voi!”
 • * Ier 16:13; Ier 17:4; ** Deut 32:22;
 • 15 Tu ştii tot*, Doamne! Adu-ţi aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă** pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândeşte-Te că sufăr ocara din pricina Ta!
 • * Ier 12:3; ** Ier 11:20; Ier 20:12; Ps 69:7;
 • 16 Când am primit cuvintele Tale, le-am* înghiţit; cuvintele** Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!
 • * Ezec 3:1; Ezec 3:3; Apoc 10:9; Apoc 10:10; ** Iov 23:12; Ps 119:72; Ps 119:111;
 • 17 N-am şezut în adunarea* celor ce petrec, ca să mă veselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umpluseşi de mânie.
 • * Ps 1:1; Ps 26:4; Ps 26:5;
 • 18 Pentru ce nu mai conteneşte suferinţa* mea? Pentru ce mă ustură rana şi nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca** un izvor înşelător, ca o apă care seacă?
 • * Ier 30:15; ** Ier 1:18; Ier 1:19; Iov 6:15;
 • 19 De aceea aşa vorbeşte Domnul: „Dacă te vei lipi* iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi şi vei sta înaintea** Mea; dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei!
 • * Zah 3:7; ** Ier 15:1; Ezec 22:26; Ezec 44:23;
 • 20 Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare* de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu** te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap şi să te izbăvesc”, zice Domnul.
 • * Ier 1:18; Ier 6:27; ** Ier 20:11; Ier 20:12;
 • 21 „Te voi izbăvi din mâna celor răi şi te voi scăpa din mâna asupritorilor.”
  Ieremia, capitolul 15  
Versetul zilei
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Ioan 5:24
Pune-l pe pagina ta