Ieremia  


Capitolul 15
 • 1 Domnul mi-a zis: „Chiar* dacă Moise** şi Samuel s-ar înfăţişa înaintea Mea, tot n-aş fi binevoitor faţă de poporul acesta. Izgoneşte-l dinaintea Mea, ducă-se!
 • * Ezec 14:14; ** Exod 32:11; Exod 32:12; Ps 99:6; 1 Sam 7:9;
 • 2 Şi dacă-ţi vor zice: ‘Unde să ne ducem?’ să le răspunzi: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «La moarte*, cei sortiţi la moarte; la sabie, cei sortiţi sabiei; la foamete, cei sortiţi foametei; la robie, cei sortiţi robiei!»’
 • * Ier 43:11; Ezec 5:2; Ezec 5:12; Zah 11:9;
 • 3 Căci voi trimite* împotriva lor patru feluri de nenorociri”, zice Domnul: „sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâşie, păsările** cerului şi fiarele pământului ca să-i mănânce şi să-i nimicească.
 • * Lev 26:16; ** Deut 28:26; Ier 7:33;
 • 4 Îi voi face de pomină* pentru toate împărăţiile pământului, din pricina lui Manase**, fiul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi pentru tot ce a făcut el în Ierusalim.
 • * Deut 28:25; Ier 24:9; Ezec 23:46; ** 2 Imp 21:11; 2 Imp 23:26; 2 Imp 24:3; 2 Imp 24:4;
 • 5 Căci cine* să aibă milă de tine, Ierusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate?
 • * Isa 51:19;
 • 6 M-ai* părăsit”, zice Domnul, „ai dat** înapoi, de aceea Îmi întind mâna împotriva ta şi te nimicesc: sunt sătul de milă.
 • * Ier 2:13; ** Ier 7:24; Osea 13:14;
 • 7 Îi vântur cu lopata la porţile ţării; îi lipsesc de copii, pierd pe poporul Meu, căci nu s-au* abătut de la căile lor.
 • * Isa 9:13; Ier 5:3; Amos 4:10; Amos 4:11;
 • 8 Văduvele lor sunt mai multe decât boabele de nisip din mare; peste mama tânărului, aduc un pustiitor ziua-n amiaza mare; fac să cadă deodată peste ea necazul şi groaza.
 • 9 Cea* care născuse şapte fii tânjeşte, îşi dă sufletul; soarele ei apune** când este încă ziuă: este roşie, acoperită de ruşine. Pe cei ce mai rămân, îi dau pradă sabiei înaintea vrăjmaşilor lor”, zice Domnul.
 • * 1 Sam 2:5; ** Amos 8:9;
 • 10 Vai de mine*, mamă, că m-ai născut pe mine, om de ceartă şi de pricină pentru toată ţara! Nu iau cu împrumut, nici nu dau cu împrumut, şi totuşi toţi mă blestemă!
 • * Iov 3:1; Ier 20:14;
 • 11 Domnul a răspuns: „Da, vei avea un viitor fericit; da, voi sili pe vrăjmaş* să te roage la vreme de nenorocire şi la vreme de necaz!
 • * Ier 39:11; Ier 39:12; Ier 40:4; Ier 40:5;
 • 12 Poate fierul să frângă fierul de la miazănoapte şi arama?
 • 13 Averile şi comorile tale le voi da pradă fără despăgubire*, din pricina tuturor păcatelor tale, pe tot ţinutul tău.
 • * Ps 44:12; Ier 17:3;
 • 14 Te voi duce rob la vrăjmaşul tău, într-o ţară* pe care n-o cunoşti, căci focul mâniei** Mele s-a aprins şi arde peste voi!”
 • * Ier 16:13; Ier 17:4; ** Deut 32:22;
 • 15 Tu ştii tot*, Doamne! Adu-ţi aminte de mine, nu mă uita, răzbună-mă** pe prigonitorii mei! Nu mă lua, după îndelunga Ta răbdare. Gândeşte-Te că sufăr ocara din pricina Ta!
 • * Ier 12:3; ** Ier 11:20; Ier 20:12; Ps 69:7;
 • 16 Când am primit cuvintele Tale, le-am* înghiţit; cuvintele** Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!
 • * Ezec 3:1; Ezec 3:3; Apoc 10:9; Apoc 10:10; ** Iov 23:12; Ps 119:72; Ps 119:111;
 • 17 N-am şezut în adunarea* celor ce petrec, ca să mă veselesc cu ei: de frica puterii Tale, am stat singur la o parte, căci mă umpluseşi de mânie.
 • * Ps 1:1; Ps 26:4; Ps 26:5;
 • 18 Pentru ce nu mai conteneşte suferinţa* mea? Pentru ce mă ustură rana şi nu vrea să se vindece? Să fii Tu pentru mine ca** un izvor înşelător, ca o apă care seacă?
 • * Ier 30:15; ** Ier 1:18; Ier 1:19; Iov 6:15;
 • 19 De aceea aşa vorbeşte Domnul: „Dacă te vei lipi* iarăşi de Mine, îţi voi răspunde iarăşi şi vei sta înaintea** Mea; dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ, vei fi ca gura Mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei!
 • * Zah 3:7; ** Ier 15:1; Ezec 22:26; Ezec 44:23;
 • 20 Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare* de aramă; ei se vor război cu tine, dar nu** te vor birui; căci Eu voi fi cu tine, ca să te scap şi să te izbăvesc”, zice Domnul.
 • * Ier 1:18; Ier 6:27; ** Ier 20:11; Ier 20:12;
 • 21 „Te voi izbăvi din mâna celor răi şi te voi scăpa din mâna asupritorilor.”
  Ieremia, capitolul 15