Ieremia  


Capitolul 16
 • Urgii şi robie
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Să nu-ţi iei nevastă şi să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice!”
 • 3 Căci aşa vorbeşte Domnul despre fiii şi fiicele care se vor naşte în locul acesta, despre mamele care-i vor naşte şi despre taţii lor care le vor da naştere în ţara aceasta:
 • 4 „Vor muri doborâţi de boală* rea. Nimeni nu-i va plânge**, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ; vor pieri de sabie şi de foamete, şi trupurile†† lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului.”
 • * Ier 15:2; ** Ier 22:18; Ier 22:19; Ier 25:33; Ps 83:10; Ier 8:2; Ier 9:22; †† Ps 79:2; Ier 7:33; Ier 34:20;
 • 5 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Să nu intri în nicio casă* de jale, să nu plângi în ea şi nici să nu te boceşti cu ei, căci Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea Mea”, zice Domnul, „bunătatea şi îndurarea Mea.
 • * Ezec 24:17; Ezec 24:22; Ezec 24:23;
 • 6 Şi mari, şi mici, toţi vor muri în ţara aceasta şi nu vor fi îngropaţi: nimeni nu-i va plânge*, nimeni nu-şi va face tăieturi** din pricina lor şi nu se va rade pentru ei.
 • * Ier 22:18; ** Lev 19:28; Deut 14:1; Ier 41:5; Ier 47:5; Isa 22:12; Ier 7:29;
 • 7 Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort şi nimeni nu le va întinde paharul* mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor.
 • * Prov 31:6; Prov 31:7;
 • 8 Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te aşezi cu ei, să mănânci şi să bei.”
 • 9 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi face să înceteze* în locul acesta, sub ochii voştri şi în zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei.
 • * Isa 24:7; Isa 24:8; Ier 7:34; Ier 25:10; Ezec 26:13; Osea 2:11; Apoc 18:23;
 • 10 Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îţi vor zice: ‘Pentru ce* ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire şi ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru?’
 • * Deut 29:24; Ier 5:19; Ier 13:22; Ier 22:8;
 • 11 Atunci să le răspunzi: ‘Părinţii voştri* M-au părăsit’, zice Domnul, ‘s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit şi s-au închinat înaintea lor, iar pe Mine M-au părăsit şi n-au păzit Legea Mea!
 • * Deut 29:25; Ier 22:9;
 • 12 Şi voi aţi făcut şi mai rău* decât părinţii voştri, căci iată că fiecare** umblaţi după pornirile inimii voastre rele şi nu M-ascultaţi.
 • * Ier 7:26; ** Ier 13:10;
 • 13 De aceea*, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară** pe care n-aţi cunoscut-o nici voi, nici părinţii voştri şi acolo veţi sluji altor dumnezei, zi şi noapte, căci nu vă voi ierta!’
 • * Deut 4:26-28; Deut 28:36; Deut 28:63-65; ** Ier 15:14;
 • 14 De aceea, iată, vin* zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’
 • * Isa 43:18; Ier 23:7; Ier 23:8;
 • 15 Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările unde-i izgonise!’ Căci* îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.
 • * Ier 24:6; Ier 30:3; Ier 32:37;
 • 16 Iată, trimit o mulţime* de pescari”, zice Domnul, „şi-i vor pescui; şi, după aceea, voi trimite o mulţime de vânători şi-i vor vâna pe toţi munţii şi pe toate dealurile şi în crăpăturile stâncilor.
 • * Amos 4:2; Hab 1:15;
 • 17 Căci ochii* Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea Feţei Mele şi nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.
 • * Iov 34:21; Prov 5:21; Prov 15:3; Ier 32:19;
 • 18 De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea* şi păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat** ţara, pentru că Mi-au umplut moştenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor şi cu urâciunile lor.”
 • * Isa 40:2; Ier 17:18; ** Ezec 43:7; Ezec 43:9;
 • 19 Doamne, tăria*, cetăţuia şi scăparea** mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului şi vor zice: „Părinţii noştri n-au moştenit decât minciună, idoli deşerţi, care nu sunt de niciun ajutor!”
 • * Ps 18:2; ** Ier 17:17; Isa 44:10; Ier 2:11; Ier 10:5;
 • 20 Cum poate omul să-şi facă dumnezei care nu sunt* dumnezei?
 • * Isa 37:19; Ier 2:11; Gal 4:8;
 • 21 „De aceea iată că le arăt de data aceasta şi-i fac să ştie puterea şi tăria Mea, şi vor cunoaşte că Numele Meu* este Domnul.
 • * Exod 15:3; Ier 33:2; Amos 5:8;
  Ieremia, capitolul 16