Ieremia  


Capitolul 18
 • Vasul olarului şi nepocăinţa poporului
 • 1 Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului şi care sună astfel:
 • 2 „Scoală-te şi coboară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!”
 • 3 Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată.
 • 4 Vasul pe care-l făcea n-a izbutit – cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci, el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.
 • 5 Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 6 „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă* a lui Israel?”, zice Domnul. „Iată, cum** este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!
 • * Isa 45:9; Rom 9:20; Rom 9:21; ** Isa 64:8;
 • 7 Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge*, că-l voi surpa şi că-l voi nimici,
 • * Ier 1:10;
 • 8 dar, dacă neamul acesta* despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău** de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.
 • * Ezec 18:21; Ezec 33:11; ** Ier 26:3; Iona 3:10;
 • 9 Tot aşa însă, deodată zic despre un neam sau despre o împărăţie că-l voi zidi sau că-l voi sădi,
 • 10 dar, dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac.
 • 11 De aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă* fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!»’”
 • * 2 Imp 17:13; Ier 7:3; Ier 25:5; Ier 26:13; Ier 35:15;
 • 12 Dar ei zic: „Degeaba*! Căci noi ne vom urma gândurile noastre şi vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre rele!”
 • * Ier 2:25;
 • 13 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Întrebaţi* pe neamuri! Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave** blestemăţii.
 • * Ier 2:10; 1 Cor 5:1; ** Ier 5:30;
 • 14 Părăseşte zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete şi curgătoare?
 • 15 Totuşi poporul Meu M-a uitat* şi aduce tămâie idolilor**; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări şi a apucat pe cărări şi drumuri nebătute,
 • * Ier 2:13; Ier 2:32; Ier 3:21; Ier 13:25; Ier 17:13; ** Ier 10:15; Ier 16:19; Ier 6:16;
 • 16 făcând astfel din ţara lor o pustietate*, o veşnică batjocură**; toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi şi dau din cap.
 • * Ier 19:8; Ier 49:13; Ier 50:13; ** 1 Imp 9:8; Plang 2:15; Mica 6:16;
 • 17 Ca* vântul de la răsărit îi voi risipi** înaintea vrăjmaşului, iar în ziua necazului lor, le voi întoarce spatele şi nu Mă voi uita la ei!”
 • * Ps 48:7; ** Ier 13:24; Ier 2:27;
 • 18 Atunci ei au zis: „Veniţi* să urzim rele împotriva lui Ieremia! Căci** doar nu va pieri Legea din lipsă de preoţi, nici sfatul din lipsă de înţelepţi, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem cu vorba şi să nu luăm seama la toate vorbirile lui!”
 • * Ier 11:19; ** Lev 10:11; Mal 2:7; Ioan 7:48; Ioan 7:49;
 • 19 Ascultă-mă, Doamne, şi auzi glasul potrivnicilor mei!
 • 20 Cu rău* se răsplăteşte binele? Căci au săpat** o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei şi să abat mânia Ta de la ei.
 • * Ps 109:4; Ps 109:5; ** Ps 35:7; Ps 57:6; Ier 18:22;
 • 21 De aceea, dă* pe copiii lor pradă foametei şi doboară-i cu sabia! Nevestele lor să fie lipsite de copii şi să rămână văduve, şi bărbaţii lor să fie luaţi de ciumă; tinerii lor să fie ucişi de sabie în luptă!
 • * Ps 109:9; Ps 109:10;
 • 22 Să se audă strigăte ieşind din casele lor când cetele aduse de Tine vor cădea deodată peste ei! Căci au săpat* o groapă ca să mă prindă şi mi-au întins laţuri sub picioare.
 • * Ier 18:20;
 • 23 Dar Tu, Doamne, cunoşti toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta* nelegiuirea şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta, ci să fie doborâţi în Faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale!
 • * Ps 35:4; Ps 109:14; Ier 11:20; Ier 15:15;
  Ieremia, capitolul 18