Ieremia  


Capitolul 19
 • Vasul zdrobit şi dărâmarea Ierusalimului
 • 1 Aşa a vorbit Domnul: „Du-te de cumpără de la un olar un vas de pământ şi ia cu tine pe câţiva din bătrânii poporului şi din bătrânii preoţilor.
 • 2 Du-te în valea* Ben-Hinom, care este la intrarea porţii olăriei, şi acolo să vesteşti cuvintele pe care ţi le voi spune.
 • * Ios 15:8; 2 Imp 23:10; Ier 7:31;
 • 3 Să spui*: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului!Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile** oricui va auzi vorbindu-se de ea.
 • * Ier 17:20; ** 1 Sam 3:11; 2 Imp 21:12;
 • 4 Pentru că M-au părăsit*, au spurcat locul acesta, au adus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoşteau nici ei, nici părinţii lor, nici împăraţii lui Iuda şi au umplut locul acesta cu sânge** nevinovat.
 • * Deut 28:20; Isa 65:11; Ier 2:13; Ier 2:17; Ier 2:19; Ier 15:6; Ier 17:13; ** 2 Imp 21:16; Ier 2:34;
 • 5 Au zidit* şi înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe care nici nu-l poruncisem**, nici nu-l rânduisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.
 • * Ier 7:31; Ier 7:32; Ier 32:35; ** Lev 18:21;
 • 6 De aceea, iată, vin zile», zice Domnul, «când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici* Valea Ben-Hinom, ci se va numi Valea Măcelului!
 • * Ios 15:8;
 • 7 În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda şi al Ierusalimului, îi voi face* să cadă ucişi de sabie înaintea vrăjmaşilor lor şi de mâna celor ce vor să le ia viaţa. Trupurile lor moarte** le voi da hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului.
 • * Lev 26:17; Deut 28:25; ** Ps 79:2; Ier 7:33; Ier 16:4; Ier 34:20;
 • 8 Voi face din cetatea aceasta o groază şi o batjocură*; aşa că toţi cei ce vor trece pe lângă ea se vor îngrozi şi vor şuiera când vor vedea toate rănile ei.
 • * Ier 18:16; Ier 49:13; Ier 50:13;
 • 9 Îi voi face să mănânce carnea* fiilor şi fiicelor lor, aşa că îşi vor mânca unii carnea altora, în mijlocul necazului şi strâmtorării în care-i vor aduce vrăjmaşii lor şi cei ce vor să le ia viaţa.»’
 • * Lev 26:29; Deut 28:53; Isa 9:20; Plang 4:10;
 • 10 Să spargi* apoi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine.
 • * Ier 51:63; Ier 51:64;
 • 11 Şi să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Tocmai aşa voi zdrobi* pe poporul acesta şi cetatea aceasta cum se sparge vasul unui olar, fără să poată fi făcut la loc. Şi morţii vor fi îngropaţi** în Tofet din lipsă de loc pentru îngropare.
 • * Ps 2:9; Isa 30:14; Plang 4:2; ** Ier 7:32;
 • 12 Aşa voi face locului acestuia», zice Domnul, «şi locuitorilor lui şi voi face cetatea aceasta ca Tofetul.
 • 13 Casele Ierusalimului şi casele împăraţilor lui Iuda vor fi necurate ca* Tofetul, toate casele pe acoperişul** cărora se aducea tămâie întregii oştiri a cerurilor şi se turnau jertfe de băutură altor dumnezei!»’”
 • * 2 Imp 23:10; ** 2 Imp 23:12; Ier 32:29; Tef 1:5; Ier 7:18;
 • Închiderea lui Ieremia
 • 14 Ieremia s-a întors din Tofet, unde-l trimisese Domnul să prorocească. Apoi a stat în curtea* Casei Domnului şi a zis întregului popor:
 • * 2 Cron 20:5;
 • 15 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste cetatea aceasta şi peste toate cetăţile care ţin de ea toate nenorocirile pe care i le-am vestit mai dinainte, pentru că şi-au înţepenit gâtul* ca să n-asculte cuvintele Mele.’”
 • * Ier 7:26; Ier 17:23;
  Ieremia, capitolul 19