Ieremia  


Capitolul 2
 • Mustrarea poporului
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Du-te şi strigă la urechile cetăţii Ierusalimului: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără*, de iubirea ta când erai logodită, când Mă urmai** în pustie, într-un pământ nesemănat.
 • * Ezec 16:8; Ezec 16:22; Ezec 16:60; Ezec 23:3; Ezec 23:8; Ezec 23:19; Osea 2:15; ** Deut 2:7;
 • 3 Atunci, Israel* era închinat Domnului, era cele dintâi roade** ale Lui; toţi cei ce mâncau din ele se făceau vinovaţi şi venea nenorocirea peste ei», zice Domnul.’”
 • * Exod 19:5; Exod 19:6; ** Iac 1:18; Apoc 14:4; Ier 12:14; Ier 50:7;
 • 4 Ascultaţi Cuvântul Domnului, casa lui Iacov şi voi, toate familiile casei lui Israel!
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire* au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine şi au mers după nimicuri** şi au ajuns ei înşişi de nimic?
 • * Isa 5:4; Mica 6:3; ** 2 Imp 17:15; Iona 2:8;
 • 6 Ei n-au întrebat: ‘Unde este Domnul care ne-a scos* din ţara Egiptului, care ne-a povăţuit prin pustie**, printr-un pământ uscat şi plin de gropi, printr-un pământ unde domnesc seceta şi umbra morţii, printr-un pământ pe unde nimeni nu trece şi unde nu locuieşte niciun om?’
 • * Isa 63:9; Isa 63:11; Isa 63:13; Osea 13:4; ** Deut 8:15; Deut 32:10;
 • 7 V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi*, ca să-i mâncaţi roadele şi bunătăţile, dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat** ţara şi Mi-aţi prefăcut moştenirea într-o urâciune.
 • * Num 13:27; Num 14:7; Num 14:8; Deut 8:7; Deut 8:8; Deut 8:9; ** Lev 18:25; Lev 18:27; Lev 18:28; Num 35:33; Num 35:34; Ps 78:58; Ps 78:59; Ps 106:38; Ier 3:1; Ier 16:18;
 • 8 Preoţii n-au întrebat: ‘Unde este Domnul?’ Păzitorii Legii* nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, prorocii** au prorocit prin Baal şi au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor.
 • * Mal 2:6; Mal 2:7; Rom 2:20; ** Ier 23:13; Ier 2:11; Hab 2:18;
 • 9 De aceea, Mă voi mai certa* cu voi”, zice Domnul, „şi Mă voi certa cu copiii** copiilor voştri.
 • * Ezec 20:35; Ezec 20:36; Mica 6:2; ** Exod 20:5; Lev 20:5;
 • 10 Treceţi în ostroavele Chitim şi priviţi! Trimiteţi la Chedar, uitaţi-vă bine şi vedeţi dacă s-a întâmplat acolo aşa ceva:
 • 11 şi-a schimbat* vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt** dumnezei? Dar poporul Meu şi-a schimbat Slava cu ceva†† care nu este de niciun ajutor!
 • * Mica 4:5; ** Ps 115:4; Isa 37:19; Ier 16:20; Ps 106:20; Rom 1:23; †† Ier 2:8;
 • 12 Miraţi-vă* de aşa ceva, ceruri, înfioraţi-vă de spaimă şi groază”, zice Domnul.
 • * Isa 1:2; Ier 6:19;
 • 13 „Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii*, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă.
 • * Ps 36:9; Ier 17:13; Ier 18:14; Ioan 4:14;
 • 14 Este Israel un rob* cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă?
 • * Exod 4:22;
 • 15 Nişte pui* de lei mugesc şi strigă împotriva lui şi-i pustiesc ţara; cetăţile îi sunt arse şi fără locuitori.
 • * Isa 1:7; Ier 4:7;
 • 16 Chiar şi cei din Nof şi Tahpanes* îţi vor zdrobi creştetul capului.
 • * Ier 43:7-9;
 • 17 Nu ţi-ai făcut* tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău, când te îndrepta** pe calea cea bună?
 • * Ier 4:18; ** Deut 32:10;
 • 18 Şi acum, ce cauţi să te duci* în Egipt să bei apa** Nilului? Ce cauţi să te duci în Asiria să bei apa râului?
 • * Isa 30:1; Isa 30:2; ** Ios 13:3;
 • 19 Tu singur te pedepseşti cu răutatea* ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să n-ai nicio frică de Mine”, zice Domnul Dumnezeul oştirilor.
 • * Isa 3:9; Osea 5:5;
 • 20 „De mult ţi-ai sfărâmat jugul, ţi-ai rupt legăturile şi ai* zis: ‘Nu mai vreau să slujesc ca un rob!’ Căci, pe orice deal** înalt şi sub orice copac verde, te-ai întins ca o curvă.
 • * Exod 19:8; Ios 24:18; Jud 10:16; 1 Sam 12:10; ** Deut 12:2; Isa 57:5; Isa 57:7; Ier 3:6; Exod 34:15; Exod 34:16;
 • 21 Te sădisem ca o vie minunată* şi de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat şi te-ai prefăcut într-o coardă** de viţă sălbatică?!
 • * Exod 15:17; Ps 44:2; Ps 80:8; Isa 5:1; Isa 60:21; Mat 21:33; Marc 12:1; Luca 20:9; ** Deut 32:32; Isa 1:21; Isa 5:4;
 • 22 Chiar dacă te-ai spăla cu silitră*, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea** ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Iov 9:30; ** Deut 32:34; Iov 14:17; Osea 13:12;
 • 23 „Cum* poţi să zici: ‘Nu m-am spurcat şi nu m-am dus după baali’? Priveşte-ţi urma paşilor în vale** şi vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers şi care baţi drumurile şi le încrucişezi,
 • * Prov 30:12; ** Ier 7:31; Iov 39:5-8; Ier 14:6;
 • 24 măgăriţă sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea patimii ei! Cine o va împiedica să-şi facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc în luna ei.
 • 25 Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ţi usca gâtlejul de sete! Dar* tu zici: ‘Degeaba, nu! Căci iubesc dumnezeii** străini şi vreau să merg după ei.’
 • * Ier 18:12; ** Deut 32:16; Ier 3:13;
 • 26 Cum rămâne uluit un hoţ când este prins, aşa de uluiţi vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor şi prorocii lor.
 • 27 Ei zic lemnului: ‘Tu eşti tatăl meu!’ şi pietrei: ‘Tu mi-ai dat viaţa!’ Căci ei Îmi întorc spatele şi nu se uită la Mine. Dar, când sunt în nenorocire*, zic: ‘Scoală-Te şi scapă-ne!’
 • * Jud 10:10; Ps 78:34; Isa 26:16;
 • 28 Unde sunt* dumnezeii tăi pe care ţi i-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape** în vremea nenorocirii! Căci câte cetăţi ai, atâţia dumnezei ai, Iuda!
 • * Deut 32:37; Jud 10:14; ** Isa 45:20; Ier 11:13;
 • 29 Pentru ce* vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioşi”, zice Domnul.
 • * Ier 2:23; Ier 2:35;
 • 30 „Degeaba v-am lovit* copiii; n-au luat seama la certare; sabia voastră a mâncat** pe prorocii voştri ca un leu nimicitor.
 • * Isa 1:5; Isa 9:13; Ier 5:3; ** 2 Cron 36:16; Neem 9:26; Mat 23:29; Fapte 7:52; 1 Tes 2:15;
 • 31 O, neam rău de oameni, uitaţi-vă bine la Cuvântul Domnului, care zice: ‘Am fost Eu o pustie* pentru Israel sau o ţară plină de întuneric beznă?’ Pentru ce zice atunci poporul Meu: ‘Suntem slobozi**, nu voim să ne întoarcem la Tine’?
 • * Ier 2:5; ** Ps 12:4; Deut 32:15;
 • 32 Îşi uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul Meu M-a uitat* de zile fără număr.
 • * Ps 106:21; Ier 13:25; Osea 8:14;
 • 33 Ce bine ştii să-ţi întocmeşti căile când este vorba să cauţi ce iubeşti! Chiar şi la nelegiuire te deprinzi.
 • 34 Până şi pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor* nevinovaţi, pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere.
 • * Ps 106:38; Ier 19:4;
 • 35 Şi, cu toate acestea*, tu zici: ‘Da, sunt nevinovat! Să se întoarcă acum mânia Lui de la mine!’ Iată**, Mă voi certa cu tine, pentru că zici: ‘N-am păcătuit!’
 • * Ier 2:23; Ier 2:29; ** Ier 2:9; Prov 28:13; 1 Ioan 1:8; 1 Ioan 1:10;
 • 36 Pentru ce* atâta grabă ca să-ţi schimbi drumul? Din Egipt îţi va veni ruşinea**, cum ţi-a venit şi din Asiria!
 • * Ier 2:18; Ier 31:22; Osea 5:13; Osea 12:1; ** Isa 30:3; Ier 37:7; 2 Cron 28:16; 2 Cron 28:20; 2 Cron 28:21;
 • 37 Tot de-acolo vei ieşi cu mâinile* pe cap, căci Domnul leapădă pe aceia în care te încrezi şi nu vei izbuti cu ei.
 • * 2 Sam 13:19;
  Ieremia, capitolul 2