Ieremia  


Capitolul 20
 • 1 Paşhur, fiul lui Imer*, preot şi priveghetor de căpetenie în Casa Domnului, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri.
 • * 1 Cron 24:11;
 • 2 Şi Paşhur a lovit pe prorocul Ieremia şi l-a aruncat în temniţa cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, în Casa Domnului.
 • 3 Dar a doua zi, Paşhur a scos pe Ieremia din temniţă. Şi Ieremia i-a zis: „Domnul nu te mai numeşte Paşhur (Noroc din toate părţile), ci Magor-Misabib (Spaimă din toate părţile).
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, te voi face de groază, pe tine şi pe toţi prietenii tăi; ei vor cădea ucişi de sabia vrăjmaşilor lor, şi ochii tăi vor vedea lucrul acesta. Voi da, de asemenea, pe tot Iuda în mâinile împăratului Babilonului, care-i va duce robi la Babilon şi-i va ucide cu sabia.
 • 5 Toate bogăţiile cetăţii acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump şi toate vistieriile împăraţilor lui Iuda le voi da* în mâinile vrăjmaşilor lor; aceştia le vor jefui, le vor lua şi le vor duce la Babilon.
 • * 2 Imp 20:17; 2 Imp 24:12-16; 2 Imp 25:13; Ier 3:24;
 • 6 Chiar şi tu, Paşhur, şi toţi cei ce locuiesc în casa ta veţi merge la Babilon în robie; acolo vei muri şi acolo vei fi îngropat, tu şi toţi prietenii tăi cărora le-ai prorocit* minciuni.’”
 • * Ier 14:13; Ier 14:14; Ier 28:15; Ier 29:21;
 • Plângerile prorocului
 • 7 M-ai înduplecat, Doamne, şi m-am lăsat înduplecat; ai* fost mai tare decât mine şi m-ai biruit! În fiecare zi sunt o pricină de râs**, toată lumea îşi bate joc de mine.
 • * Ier 1:6; Ier 1:7; ** Plang 3:14;
 • 8 Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să* strig: „Silnicie şi apăsare!” Aşa încât Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua.
 • * Ier 6:7;
 • 9 Dacă zic: „Nu voi mai pomeni de El şi nu voi mai vorbi în Numele Lui”, iată că în inima mea este ca un foc* mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu** pot.
 • * Iov 32:18; Iov 32:19; Ps 39:3; ** Iov 32:18; Fapte 18:5;
 • 10 Căci aud* vorbele rele ale multora, spaima care domneşte împrejur. „Învinuiţi-l”, strigă ei. „Haidem să-l învinuim!” Toţi cei ce trăiau în pace** cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin şi zic: „Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el şi ne vom răzbuna pe el!”
 • * Ps 31:13; ** Iov 19:19; Ps 41:9; Ps 55:13; Ps 55:14; Luca 11:53; Luca 11:54;
 • 11 Dar Domnul* este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni şi nu vor** birui. Se vor umple de ruşine că n-au lucrat cu chibzuinţă; de o veşnică ruşine, care nu se va uita!
 • * Ier 1:8; Ier 1:19; ** Ier 15:20; Ier 17:18; Ier 23:40;
 • 12 Şi acum, Doamne, Dumnezeul oştirilor, care încerci pe cel* neprihănit, care pătrunzi rărunchii şi inimile, fă-mă** să văd răzbunarea Ta împotriva lor! Căci Ţie îmi încredinţez pricina.
 • * Ier 11:20; Ier 17:10; ** Ps 54:7; Ps 59:10;
 • 13 Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte* sufletul celui nenorocit din mâna celor răi.
 • * Ps 35:9; Ps 35:10; Ps 109:30; Ps 109:31;
 • 14 Blestemată* să fie ziua când m-am născut! Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată!
 • * Iov 3:3; Ier 15:10;
 • 15 Blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu: „Ţi s-a născut un copil de parte bărbătească”, şi l-a umplut de bucurie cu ea!
 • 16 Omul acela să ajungă precum cetăţile pe care le-a nimicit* Domnul fără milă! Să audă gemete dimineaţa** şi strigăte de război la amiază!
 • * Gen 19:25; ** Ier 18:22;
 • 17 De ce n-am fost* omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu! De ce n-a rămas ea veşnic însărcinată cu mine?
 • * Iov 3:10; Iov 3:11;
 • 18 Pentru ce am ieşit* din pântecele mamei ca să văd** numai suferinţă şi durere şi să-mi isprăvesc zilele în ruşine?
 • * Iov 3:20; ** Plang 3:1;
  Ieremia, capitolul 20