Ieremia  


Capitolul 21
 • Prorocie despre luarea Ierusalimului
 • 1 Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când i-a trimis împăratul Zedechia pe Paşhur*, fiul lui Malchia, şi pe Ţefania**, fiul lui Maaseia, preotul, ca să-i zică:
 • * Ier 38:1; ** 2 Imp 25:18; Ier 29:25; Ier 37:3;
 • 2 „Întreabă pe Domnul* pentru noi, căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, este în război cu noi! Poate că Domnul va face pentru noi vreuna din minunile Lui, ca să-l depărteze de la noi.”
 • * Ier 37:3; Ier 37:7;
 • 3 Ieremia le-a răspuns: „Să spuneţi lui Zedechia:
 • 4 ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi întoarce armele de război care sunt în mâinile voastre şi cu care vă luptaţi în afară de ziduri, împotriva împăratului Babilonului şi împotriva haldeenilor care vă împresoară şi le voi strânge* în mijlocul cetăţii acesteia.
 • * Isa 13:4;
 • 5 Apoi Eu Însumi voi lupta împotriva voastră, cu mâna întinsă* şi cu braţ tare, cu mânie, urgie şi mare supărare.
 • * Exod 6:6;
 • 6 Voi lovi pe locuitorii cetăţii acesteia, atât oameni, cât şi dobitoace, şi vor muri de o ciumă grozavă.
 • 7 După aceea», zice Domnul, «voi* da pe Zedechia, împăratul lui Iuda, pe slujitorii lui, pe popor şi pe cei ce vor scăpa în cetatea aceasta de ciumă, de sabie şi de foamete, îi voi da în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în mâinile vrăjmaşilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, şi Nebucadneţar îi va trece prin ascuţişul sabiei, nu-i va cruţa**, nu va avea nicio milă de ei şi nu se va îndura de ei.»’
 • * Ier 37:17; Ier 39:5; Ier 52:9; ** Deut 28:50; 2 Cron 36:17;
 • 8 Iar poporului acestuia să-i spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Iată că vă pun* înainte calea vieţii şi calea morţii.
 • * Deut 30:19;
 • 9 Cine va* rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieşi să se ducă la haldeenii care vă împresoară va scăpa cu viaţă, care va fi singura** lui pradă.
 • * Ier 38:2; Ier 38:17; Ier 38:18; ** Ier 39:18; Ier 45:5;
 • 10 Căci Eu Îmi îndrept privirile* împotriva cetăţii acesteia ca să-i fac rău, nu bine», zice Domnul; «ea va fi dată în mâinile** împăratului Babilonului, care o va arde cu foc.»’
 • * Lev 17:10; Ier 44:11; Amos 9:4; ** Ier 38:3; Ier 34:2; Ier 34:22; Ier 37:10; Ier 38:18; Ier 38:23; Ier 52:13;
 • 11 Şi să spui casei împăratului lui Iuda: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului,
 • 12 casă a lui David! Aşa vorbeşte Domnul: «Faceţi dreptate* dis-de-dimineaţă** şi scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului, ca să nu izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă, fără să se poată stinge, din pricina răutăţii faptelor voastre!
 • * Ier 22:3; Zah 7:9; ** Ps 101:8;
 • 13 Iată, am necaz pe* tine, cetate aşezată în vale, pe stânca din câmpie», zice Domnul, «pe voi care ziceţi: ‹Cine** se va coborî împotriva noastră? Cine va intra în locuinţele noastre?›
 • * Ezec 13:8; ** Ier 49:4;
 • 14 Vă voi pedepsi după rodul* faptelor voastre», zice Domnul; «voi pune foc pădurii voastre şi va mânca toate** împrejurimile.»’”
 • * Prov 1:31; Isa 3:10; Isa 3:11; ** 2 Cron 36:19; Ier 52:13;
  Ieremia, capitolul 21