Ieremia  


Capitolul 27
 • Sfatul lui Ieremia
 • 1 La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul* lui Iuda, a fost rostit către Ieremia, din partea Domnului, următorul cuvânt:
 • * Ier 27:3; Ier 27:12; Ier 27:20; Ier 28:1;
 • 2 „Aşa mi-a vorbit Domnul: ‘Fă-ţi nişte legături şi nişte juguri şi puneţi-le* la gât.
 • * Ier 28:10; Ier 28:12; Ezec 4:1; Ezec 12:3; Ezec 24:3;
 • 3 Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului şi împăratului Sidonului, prin trimişii care au venit la Ierusalim, la Zedechia, împăratul lui Iuda.
 • 4 Şi spune-le să spună stăpânilor lor: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Împăratul lui Israel. Iată ce să spuneţi stăpânilor voştri:
 • 5 ‹Eu am* făcut pământul, pe oameni şi dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea Mea cea mare şi cu braţul Meu întins, şi dau** pământul cui Îmi place.
 • * Ps 115:15; Ps 146:6; Isa 45:12; ** Ps 115:16; Dan 4:17; Dan 4:25; Dan 4:32;
 • 6 Acum* dau toate aceste ţări în mâinile robului** Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar şi fiarele câmpului ca să-i fie supuse.
 • * Ier 28:14; ** Ier 25:9; Ier 43:10; Ezec 29:18; Ezec 29:20; Ier 28:14; Dan 2:38;
 • 7 Toate* neamurile vor fi supuse lui, fiului său şi fiului fiului său, până va veni şi vremea** ţării lui şi o vor supune neamuri puternice şi împăraţi mari.
 • * 2 Cron 36:20; ** Ier 25:12; Ier 50:27; Dan 5:26; Ier 25:14;
 • 8 Dar, dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi nu-şi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete şi cu ciumă›, zice Domnul, ‹până îl voi nimici prin mâna lui.
 • 9 De aceea, să n-ascultaţi pe prorocii voştri, pe ghicitorii voştri, pe visătorii voştri, pe cititorii voştri în stele şi pe vrăjitorii voştri, care vă zic: „Nu veţi fi supuşi împăratului Babilonului!”
 • 10 Căci* ei vă prorocesc minciuni, ca să fiţi depărtaţi din ţara voastră, ca să vă izgonesc şi să pieriţi.
 • * Ier 27:14;
 • 11 Dar, pe poporul care îşi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului şi care-i va fi supus, îl voi lăsa în ţara lui›, zice Domnul, ‹ca s-o lucreze şi să locuiască în ea.›»’”
 • 12 Am spus întocmai aceleaşi lucruri lui Zedechia*, împăratul lui Iuda: „Plecaţi-vă grumazul sub jugul împăratului Babilonului, supuneţi-vă lui şi poporului lui, şi veţi trăi.
 • * Ier 28:1; Ier 38:17;
 • 13 Pentru ce să muriţi*, tu şi poporul tău, de sabie, de foamete şi de ciumă, cum a hotărât Domnul asupra poporului care nu se va supune împăratului Babilonului?
 • * Ezec 18:31;
 • 14 N-ascultaţi de cuvintele prorocilor care vă zic: ‘Nu veţi fi supuşi împăratului Babilonului!’ Căci ei vă prorocesc* minciuni.
 • * Ier 14:14; Ier 23:21; Ier 29:8; Ier 29:9;
 • 15 Nu i-am trimis Eu”, zice Domnul, „ci prorocesc minciuni în Numele Meu, ca să vă izgonesc şi să pieriţi, voi şi prorocii care vă prorocesc!”
 • 16 Am vorbit şi preoţilor şi întregului popor şi le-am spus: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘N-ascultaţi de cuvintele prorocilor voştri, care vă prorocesc şi zic: «Iată că uneltele* Casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon!» Căci ei vă prorocesc minciuni.
 • * 2 Cron 36:7; 2 Cron 36:10; Ier 28:3; Dan 1:2;
 • 17 Nu-i ascultaţi; supuneţi-vă împăratului Babilonului şi veţi trăi. Pentru ce să ajungă cetatea aceasta o dărâmătură?
 • 18 Dacă sunt ei proroci şi dacă este cu ei Cuvântul Domnului, să mijlocească la Domnul oştirilor, pentru ca uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda şi în Ierusalim să nu se ducă în Babilon.’
 • 19 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor cu privire la stâlpi*, la marea de aramă, la temelii şi la toate celelalte unelte care au mai rămas în cetatea aceasta
 • * 2 Imp 25:13; Ier 52:17; Ier 52:20; Ier 52:21;
 • 20 şi care n-au fost ridicate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, când a luat robi din Ierusalim* în Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi mai-marii lui Iuda şi ai Ierusalimului;
 • * 2 Imp 24:14; 2 Imp 24:15; Ier 24:1;
 • 21 aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele care au mai rămas în Casa Domnului, în casa împăratului lui Iuda şi în Ierusalim:
 • 22 ‘Ele vor fi duse* în Babilon şi vor rămâne acolo până în ziua când le voi căuta** Eu’, zice Domnul, ‘când le voi ridica iarăşi şi le voi aduce înapoi în locul acesta.’”
 • * 2 Imp 25:13; 2 Cron 36:18; ** 2 Cron 36:21; Ier 29:10; Ier 32:5; Ezra 1:7; Ezra 7:19;
  Ieremia, capitolul 27