Ieremia  


Capitolul 28
 • Prorocia lui Ieremia împotriva lui Hanania
 • 1 În acelaşi* an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, proroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor:
 • * Ier 27:1;
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Eu sfărâm jugul* împăratului Babilonului!
 • * Ier 27:12;
 • 3 Peste doi* ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe care le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta şi le-a dus în Babilon.
 • * Ier 27:16;
 • 4 Şi voi aduce înapoi, în locul acesta’, zice Domnul, ‘pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, căci voi sfărâma jugul împăratului Babilonului.’”
 • 5 Prorocul Ieremia a răspuns prorocului Hanania în faţa preoţilor şi a întregului popor, care stăteau în Casa Domnului.
 • 6 Ieremia, prorocul, a zis: „Amin!* Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele pe care le-ai prorocit tu şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război!
 • * 1 Imp 1:36;
 • 7 Numai ascultă cuvântul pe care-l rostesc eu în auzul tău şi în auzul întregului popor:
 • 8 ‘Prorocii care au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremurile străvechi, au prorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi împotriva unor împărăţii mari.
 • 9 Dar, dacă un proroc* proroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de Domnul.’”
 • * Deut 18:22;
 • 10 Atunci, prorocul Hanania a ridicat jugul* de pe grumazul prorocului Ieremia şi l-a sfărâmat.
 • * Ier 27:2;
 • 11 Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Aşa voi sfărâma peste doi ani de pe* grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!’” Prorocul Ieremia a plecat.
 • * Ier 27:7;
 • 12 După ce a sfărâmat prorocul Hanania jugul de pe grumazul prorocului Ieremia, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
 • 13 „Du-te şi spune lui Hanania: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Ai sfărâmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fier!»
 • 14 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pun un jug de fier* pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji; şi-i dau chiar** şi fiarele câmpului!»’”
 • * Deut 28:48; Ier 27:7; ** Ier 27:6;
 • 15 Şi prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimis, ci tu* insufli poporului o încredere mincinoasă.
 • * Ier 29:31; Ezec 13:22;
 • 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, te izgonesc de pe pământ şi vei muri chiar în anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire* împotriva Domnului.’”
 • * Deut 13:5; Ier 29:32;
 • 17 Şi prorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.
  Ieremia, capitolul 28