Ieremia  


Capitolul 29
 • Scrisoare către prinşii de război
 • 1 Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămăşiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor şi întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon,
 • 2 după ce împăratul Ieconia*, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului, lemnarii şi fierarii au părăsit Ierusalimul.
 • * 2 Imp 24:12; Ier 22:26; Ier 28:4;
 • 3 Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimişi la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele:
 • 4 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinşii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon:
 • 5 ‘Zidiţi* case şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi mâncaţi din roadele lor!
 • * Ier 29:28;
 • 6 Luaţi-vă neveste şi faceţi fii şi fiice; însuraţi-vă fiii şi măritaţi-vă fetele, să facă fii şi fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi şi să nu vă împuţinaţi.
 • 7 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă* Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’
 • * Ezra 6:10; 1 Tim 2:2;
 • 8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi* amăgiţi de prorocii voştri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voştri; n-ascultaţi nici de visătorii voştri, ale căror vise voi le pricinuiţi!
 • * Ier 14:14; Ier 23:21; Ier 27:14; Ier 27:15; Efes 5:6;
 • 9 Căci ei* vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul.
 • * Ier 29:31;
 • 10 Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece şaptezeci* de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.
 • * 2 Cron 36:21; 2 Cron 36:22; Ezra 1:1; Ier 25:12; Ier 27:22; Dan 9:2;
 • 11 Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi’, zice Domnul, ‘gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.
 • 12 Voi Mă veţi chema*, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.
 • * Dan 9:3;
 • 13 Mă veţi* căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată** inima.
 • * Lev 26:39; Lev 26:40; Deut 30:1; ** Ier 24:7;
 • 14 Mă voi lăsa* să fiu găsit de voi’, zice Domnul, ‘şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge** din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit’, zice Domnul, ‘şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie.’
 • * Deut 4:7; Ps 32:6; Ps 46:1; Isa 55:6; ** Ier 23:3; Ier 23:8; Ier 30:3; Ier 32:37;
 • 15 Totuşi voi ziceţi: ‘Dumnezeu ne-a ridicat proroci în Babilon!’
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul asupra împăratului care şade pe scaunul de domnie al lui David, asupra întregului popor care locuieşte în cetatea aceasta, asupra fraţilor voştri care n-au mers cu voi în robie,
 • 17 aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, voi trimite între ei sabie*, foamete şi ciumă şi-i voi face ca nişte smochine** grozave care, de rele ce sunt, nu se pot mânca.
 • * Ier 24:10; ** Ier 24:8;
 • 18 Îi voi urmări* cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, îi voi face o pricină de spaimă pentru toate împărăţiile pământului, de blestem**, de pustiire, de batjocură şi de ocară printre toate neamurile pe unde îi voi izgoni,
 • * Deut 28:25; 2 Cron 29:8; Ier 15:4; Ier 24:9; Ier 34:17; ** Ier 26:6; Ier 42:18;
 • 19 pentru că n-au ascultat cuvintele Mele’, zice Domnul, ‘ei, cărora în nenumărate rânduri le-am trimis* pe robii Mei, prorocii, dar n-aţi vrut să ascultaţi’, zice Domnul.
 • * Ier 25:4; Ier 32:33;
 • 20 Voi însă ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, toţi prinşii de război pe care v-am trimis din Ierusalim în Babilon!
 • 21 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, despre Ahab, fiul lui Colaia, şi despre Zedechia, fiul lui Maaseia, care vă prorocesc minciuni în Numele Meu: ‘Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i va omorî sub ochii voştri.
 • 22 Vor sluji ca prilej de blestem* între toţi prinşii de război ai lui Iuda care sunt la Babilon. Şi se va zice: «Să-ţi facă Domnul ca lui Zedechia şi ca lui Ahab, pe care** împăratul Babilonului i-a fript în foc!»
 • * Gen 48:20; Isa 65:15; ** Dan 3:6;
 • 23 Şi lucrul acesta se va întâmpla pentru că au făcut o* mişelie în Israel, preacurvind cu nevestele aproapelui lor, şi pentru că au spus minciuni în Numele Meu, când Eu nu le dădusem nicio poruncă. Ştiu lucrul acesta şi sunt martor’, zice Domnul.
 • * Ier 23:14;
 • 24 Iar lui Şemaia, Nehelamitul, să-i spui:
 • 25 ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Tu ai trimis în numele tău întregului popor din Ierusalim, lui* Ţefania, fiul lui Maaseia, preotul, şi tuturor preoţilor, o scrisoare cu următorul cuprins:
 • * 2 Imp 25:18; Ier 21:1;
 • 26 ‹Domnul te-a pus preot în locul preotului Iehoiada, ca să priveghezi* în Casa Domnului peste toţi nebunii** şi peste toţi cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci şi în fiare.
 • * Ier 20:1; ** 2 Imp 9:11; Fapte 26:24; Ier 20:2;
 • 27 Acum, pentru ce nu pedepseşti pe Ieremia din Anatot, care proroceşte printre voi?
 • 28 Ba încă a trimis chiar să ne spună în Babilon: „Robia va fi lungă; zidiţi* case şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi mâncaţi din roadele lor!”›»’
 • * Ier 29:5;
 • 29 (Preotul Ţefania citise în adevăr scrisoarea aceasta în faţa prorocului Ieremia.)
 • 30 Şi Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
 • 31 ‘Trimite să spună tuturor celor din robie: «Aşa vorbeşte Domnul despre Şemaia, Nehelamitul: ‹Pentru că Şemaia vă proroceşte fără* să-l fi trimis Eu şi vă insuflă o încredere mincinoasă,
 • * Ier 28:15;
 • 32 iată ce zice Domnul: „Voi pedepsi pe Şemaia, Nehelamitul, şi sămânţa lui: niciunul din ai lui nu va locui în mijlocul poporului acestuia şi nu va vedea binele pe care-l voi face poporului Meu”, zice Domnul, „căci* el a propovăduit răzvrătire împotriva Domnului.”›»’”
 • * Ier 28:16;
  Ieremia, capitolul 29