Ieremia  


Capitolul 3
 • 1 El zice: ‘Când se desparte un bărbat de nevastă-sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce* bărbatul acesta la ea?’ N-ar fi chiar şi ţara** aceea spurcată? Şi tu ai curvit cu mulţi ibovnici, şi sㆆ te întorci iarăşi la Mine?”, zice Domnul.
 • * Deut 24:4; ** Ier 2:7; Ier 2:20; Ezec 16:26; Ezec 16:28; Ezec 16:29; †† Ier 4:1; Zah 1:3;
 • 2 „Ridică-ţi ochii spre înălţimi* şi priveşte. Unde n-ai curvit? Te ţineai** la drumuri, ca arabul în pustie, şi ai spurcat ţara prin curviile tale şi cu răutatea ta!
 • * Deut 12:2; Ier 2:20; ** Gen 38:14; Prov 23:28; Ezec 16:24; Ezec 16:25; Ier 2:7; Ier 3:9;
 • 3 Măcar că ploile au fost oprite* şi ploaia de primăvară a lipsit, totuşi tu ţi-ai păstrat fruntea de curvă** şi n-ai vrut să ai ruşine!
 • * Lev 26:19; Deut 28:23; Deut 28:24; Ier 9:12; Ier 14:4; ** Ier 5:3; Ier 6:15; Ier 8:12; Ezec 3:7; Tef 3:5;
 • 4 Acum – nu-i aşa? – strigi la Mine: ‘Tată! Tu ai fost* Prietenul tinereţii** mele!
 • * Prov 2:17; ** Ier 2:2; Osea 2:15;
 • 5 Îşi va ţine El mânia* pe vecie? O va păstra El totdeauna?’ Iată, aşa ai vorbit, şi totuşi ai făcut lucruri nelegiuite cât ai putut!”
 • * Ps 77:7; Ps 103:9; Isa 57:16; Ier 3:12;
 • Îndemnuri la pocăinţă
 • 6 Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia: „Ai văzut ce a făcut necredincioasa* Israel? S-a dus** pe orice munte înalt şi sub orice copac verde şi a curvit acolo.
 • * Ier 3:11; Ier 3:14; Ier 7:24; ** Ier 2:20;
 • 7 Eu ziceam că, după ce a făcut* toate aceste lucruri, se va întoarce la Mine. Dar nu s-a întors. Şi sora** ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta.
 • * 2 Imp 17:13; ** Ezec 16:46; Ezec 23:2; Ezec 23:4;
 • 8 Şi, cu toate că a* văzut că M-am despărţit** de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei şi i-am dat cartea ei de despărţire, totuşi soră-sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel.
 • * Ezec 23:9; ** 2 Imp 17:6; 2 Imp 17:18; Ezec 23:11;
 • 9 Şi astfel, prin necurăţia ei strigătoare, Israel a spurcat* ţara, a preacurvit cu piatra** şi lemnul.
 • * Ier 2:7; Ier 3:2; ** Ier 2:27;
 • 10 Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la Mine din toată inima* ei, ci cu prefăcătorie”, zice Domnul.
 • * 2 Cron 34:33; Osea 7:14;
 • 11 Domnul mi-a zis: „Necredincioasa Israel pare nevinovată faţă de vicleana* Iuda.
 • * Ezec 16:51; Ezec 23:11;
 • 12 Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte* şi zi: ‘Întoarce-te, necredincioasă Israel’, zice Domnul. ‘Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt** milostiv’, zice Domnul, ‘şi nu ţin mânie pe vecie.
 • * 2 Imp 17:6; ** Ps 86:15; Ps 103:8; Ps 103:9; Ier 3:5;
 • 13 Recunoaşte-ţi* numai nelegiuirea, recunoaşte că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat** încoace şi încolo la dumnezei străini, sub orice copac†† verde, şi că n-ai ascultat glasul Meu’, zice Domnul.
 • * Lev 26:40; Deut 30:1; Deut 30:2; Prov 28:13; ** Ier 3:2; Ezec 16:15; Ezec 16:24; Ezec 16:25; Ier 2:25; †† Deut 12:2;
 • 14 Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi”, zice Domnul, „căci* Eu sunt Stăpânul vostru, Eu vă voi lua pe unul** dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie şi vă voi aduce înapoi, în Sion.
 • * Ier 31:32; Osea 2:19; Osea 2:20; ** Rom 11:5;
 • 15 Vă voi da păstori* după inima Mea şi vă vor paşte** cu pricepere şi cu înţelepciune.
 • * Ier 23:4; Ezec 34:23; Efes 4:11; ** Fapte 20:28;
 • 16 Când vă veţi înmulţi şi veţi creşte în ţară, în zilele acelea”, zice Domnul, „nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului şi nu-i va mai veni nimănui* în gând, nu-şi vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simţi lipsa şi nici nu vor mai face altul.
 • * Isa 65:17;
 • 17 În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului; toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în* Numele Domnului şi nu vor mai urma pornirile inimii lor rele.
 • * Isa 60:9; Ier 11:8;
 • 18 În zilele acelea, casa* lui Iuda va umbla cu casa lui Israel şi vor veni împreună din ţara de la miazănoapte** în ţara pe care am dat-o în stăpânire părinţilor voştri.
 • * Isa 11:13; Ezec 37:16-22; Osea 1:11; ** Ier 3:12; Ier 31:8; Amos 9:15;
 • 19 Eu ziceam: ‘Cum să te pun printre copiii Mei şi să-ţi dau o ţară plăcută*, o moştenire, podoabă între podoabele neamurilor?’ Mă gândeam că Mă vei chema: ‘Tată**!’ şi nu te vei mai abate de la Mine.
 • * Ps 106:24; Ezec 20:6; Dan 8:9; Dan 11:16; Dan 11:41; Dan 11:45; ** Isa 63:16;
 • 20 Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, aşa Mi-aţi fost necredincioşi* voi, casa lui Israel”, zice Domnul.
 • * Isa 48:8; Ier 5:11;
 • 21 Un vuiet se aude pe înălţimi*: sunt plânsetele şi rugăminţile de iertare ale copiilor lui Israel, căci şi-au sucit calea şi au uitat pe Domnul Dumnezeul lor.
 • * Isa 15:2;
 • 22 „Întoarceţi-vă*, copii răzvrătiţi, şi vă voi ierta** abaterile.” – „Iată-ne, venim la Tine, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru.
 • * Ier 3:14; Osea 14:1; ** Osea 6:1; Osea 14:4;
 • 23 În adevăr*, zadarnic se aşteaptă mântuire de la dealuri şi de la mulţimea munţilor; în adevăr, în** Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel.
 • * Ps 121:1; Ps 121:2; ** Ps 3:8;
 • 24 Idolii, dimpotrivă*, au mâncat rodul muncii părinţilor noştri din tinereţea noastră: oile şi boii lor, fiii şi fiicele lor.
 • * Ier 11:13; Osea 9:10;
 • 25 Să ne culcăm în ruşinea noastră şi să ne învelim cu ocara noastră, căci am păcătuit* împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi şi părinţii noştri, din tinereţea noastră şi până în ziua de azi, şi n-am ascultat** glasul Domnului Dumnezeului nostru.”
 • * Ezra 9:7; ** Ier 22:21;
  Ieremia, capitolul 3