Ieremia  


Capitolul 34
 • Prorocie asupra sorţii lui Zedechia
 • 1 Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului când* Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oştirea sa şi toate împărăţiile** pământului de sub stăpânirea lui şi toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului şi împotriva tuturor cetăţilor care ţineau de el:
 • * 2 Imp 25:1; Ier 39:1; Ier 52:4; ** Ier 1:15;
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te de spune lui Zedechia, împăratul lui Iuda, şi zi-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată*, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului şi o va** arde cu foc.
 • * Ier 21:10; Ier 32:3; Ier 32:28; ** Ier 32:29; Ier 34:22;
 • 3 Şi tu* nu vei scăpa din mâinile lui, ci vei fi luat şi dat în mâna lui, vei da ochi cu împăratul Babilonului, el îţi va vorbi gură către gură şi vei merge la Babilon.›»’
 • * Ier 32:4;
 • 4 Numai, ascultă Cuvântul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda! Aşa vorbeşte Domnul despre tine: ‘Nu vei muri ucis de sabie,
 • 5 ci vei muri în pace şi, cum au ars miresme* pentru părinţii tăi, vechii împăraţi, care au fost înaintea ta, tot aşa vor arde** şi pentru tine şi te vor jeli, zicând: «Vai, doamne!» Căci Eu am rostit cuvântul acesta’, zice Domnul.”
 • * 2 Cron 16:14; 2 Cron 21:19; ** Dan 2:46; Ier 22:18;
 • 6 Prorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratul lui Iuda, la Ierusalim,
 • 7 pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului şi împotriva tuturor celorlalte cetăţi ale lui Iuda, împotriva Lachisului şi Azechei, căci acestea erau cetăţile* care mai rămăseseră din toate cetăţile întărite ale lui Iuda.
 • * 2 Imp 18:13; 2 Imp 19:8; 2 Cron 11:5; 2 Cron 11:9;
 • Ameninţări
 • 8 Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia făcuse o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia* robilor,
 • * Exod 21:2; Lev 25:10; Ier 34:14;
 • 9 pentru ca* fiecare să lase slobozi pe robul şi roaba sa, pe evreu şi pe evreică, şi nimeni** să nu mai ţină în robie pe fratele său iudeu.
 • * Neem 5:11; ** Lev 25:39-46;
 • 10 Toate căpeteniile şi tot poporul care făcuseră învoiala s-au legat să lase slobozi fiecare pe robul şi roaba lui şi să nu-i mai ţină în robie. Ei au ascultat şi le-au dat drumul.
 • 11 Dar, mai pe urmă*, s-au răzgândit, au luat înapoi pe robii şi roabele pe care-i sloboziseră şi i-au silit să le fie iarăşi robi şi roabe.
 • * Ier 34:21; Ier 37:5;
 • 12 Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia din partea Domnului astfel:
 • 13 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am făcut un legământ cu părinţii voştri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei şi le-am zis:
 • 14 «După şapte* ani, fiecare din voi să lase slobod pe fratele său evreu care i se vinde lui; şase ani să-ţi slujească şi apoi să-l laşi slobod de la tine.» Dar părinţii voştri nu M-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine.
 • * Exod 21:2; Exod 23:10; Deut 15:12;
 • 15 Voi v-aţi întors astăzi în voi înşivă, aţi făcut ce este bine înaintea Mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, şi aţi făcut o învoială* înaintea Mea, în Casa** peste care este chemat Numele Meu.
 • * 2 Imp 23:3; Neem 10:29; ** Ier 7:10;
 • 16 Dar pe urmă v-aţi luat vorba îndărăt şi Mi-aţi pângărit* Numele, luând iarăşi înapoi fiecare pe robii şi roabele pe care-i sloboziserăţi şi-i lăsaserăţi în voia lor, şi i-aţi silit să vă fie iarăşi robi şi roabe.’
 • * Exod 20:7; Lev 19:12;
 • 17 De aceea aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu M-aţi ascultat ca să vestiţi slobozenia* fiecare pentru fratele său, fiecare pentru aproapele său. Iată, Eu vestesc împotriva voastră’, zice Domnul, ‘slobozenia sabiei**, ciumei şi foametei şi vă voi face de pomină printre toate împărăţiile pământului.
 • * Mat 7:2; Gal 6:7; Iac 2:13; ** Ier 32:24; Ier 32:36; Deut 28:25; Deut 28:64; Ier 29:18;
 • 18 Şi pe oamenii care au călcat legământul Meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea Mea, tăind* un viţel în două şi trecând printre cele două jumătăţi ale lui,
 • * Gen 15:10; Gen 15:17;
 • 19 şi anume pe căpeteniile lui Iuda şi pe căpeteniile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoţi şi pe tot poporul ţării, care au trecut printre bucăţile viţelului,
 • 20 îi voi da în mâinile vrăjmaşilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, şi trupurile lor moarte* vor sluji ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor câmpului.
 • * Ier 7:33; Ier 16:4; Ier 19:7;
 • 21 Dar pe Zedechia, împăratul lui Iuda, şi pe căpeteniile lui, îi voi da în mâinile vrăjmaşilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viaţa, în mâinile oştirii împăratului Babilonului, care* a plecat de la voi!
 • * Ier 37:5; Ier 37:11;
 • 22 Iată*, voi da poruncă’, zice Domnul, ‘şi-i voi aduce înapoi împotriva cetăţii acesteia; o vor** bate, o vor lua şi o vor arde cu foc. Şi voi preface cetăţile lui Iuda într-un pustiu fără locuitori.’”
 • * Ier 37:8; Ier 37:10; ** Ier 38:3; Ier 39:1; Ier 39:2; Ier 39:8; Ier 52:7; Ier 52:13; Ier 9:11; Ier 44:2; Ier 44:6;
  Ieremia, capitolul 34