Ieremia  


Capitolul 35
 • Recabiţii
 • 1 Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel:
 • 2 „Du-te la casa recabiţilor*, vorbeşte cu ei şi adu-i în Casa Domnului, în una din chilii**, şi dă-le să bea vin!”
 • * 2 Imp 10:15; 1 Cron 2:55; ** 1 Imp 6:5;
 • 3 Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi şi toată casa recabiţilor
 • 4 şi i-am dus la Casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Şalum, uşierul*.
 • * 2 Imp 12:9; 2 Imp 25:18; 1 Cron 9:18; 1 Cron 9:19;
 • 5 Am pus înaintea fiilor casei recabiţilor nişte vase pline cu vin şi pahare şi le-am zis: „Beţi vin!”
 • 6 Dar ei au răspuns: „Noi nu bem vin! Căci Ionadab*, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voştri,
 • * 2 Imp 10:15;
 • 7 şi nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nicio sămânţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăpâniţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi în corturi, ca să* trăiţi multă vreme în ţara în care sunteţi străini.’
 • * Exod 20:12; Efes 6:2; Efes 6:3;
 • 8 Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre;
 • 9 nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi şi nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânţate,
 • 10 ci locuim în corturi şi urmăm şi împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab.
 • 11 Când s-a suit însă Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împotriva ţării acesteia, am zis: ‘Haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeenilor şi de oastea Siriei.’ Aşa se face că acum locuim la Ierusalim.”
 • 12 Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
 • 13 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te şi spune oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului: «Nu voiţi* să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele?», zice Domnul.
 • * Ier 32:33;
 • 14 «Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi şi ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar* Eu v-am vorbit şi devreme**, şi târziu, şi nu M-aţi ascultat!
 • * 2 Cron 36:15; ** Ier 7:13; Ier 25:3;
 • 15 V-am* trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi, să vă spună: ‹Întoarceţi-vă**, fiecare, de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, şi veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri!› Dar voi n-aţi luat aminte şi nu M-aţi ascultat.
 • * Ier 7:25; Ier 25:4; ** Ier 18:11; Ier 25:5; Ier 25:6;
 • 16 Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!»’
 • 17 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste Iuda şi peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că* le-am vorbit, şi nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat, şi n-au răspuns!’”
 • * Prov 1:24; Isa 65:12; Isa 66:4; Ier 7:13;
 • 18 Şi Ieremia a zis casei recabiţilor: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui şi aţi făcut tot ce v-a poruncit el,
 • 19 pentru aceasta, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaşi care să stea* înaintea Mea!»’”
 • * Ier 15:19;
  Ieremia, capitolul 35