Ieremia  


Capitolul 37
 • Ieremia în temniţă
 • 1 În locul lui Ieconia, fiul lui Ioiachim, a început să domnească Zedechia*, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în ţara lui Iuda de Nebucadneţar, împăratul Babilonului.
 • * 2 Imp 24:17; 2 Cron 36:10; Ier 22:24;
 • 2 Dar* nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din ţară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia.
 • * 2 Cron 36:12; 2 Cron 36:14;
 • 3 Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Şelemia, şi pe Ţefania*, fiul lui Maaseia, preotul, la prorocul Ieremia, să-i spună: „Mijloceşte pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru!”
 • * Ier 21:1; Ier 21:2; Ier 29:25; Ier 52:24;
 • 4 Pe atunci, Ieremia umbla slobod prin popor: nu-l aruncaseră încă în temniţă.
 • 5 Oastea* lui Faraon ieşise din Egipt, şi haldeenii** care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim.
 • * 2 Imp 24:7; Ezec 17:15; ** Ier 37:11; Ier 34:21;
 • 6 Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel:
 • 7 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată ce să spuneţi împăratului lui Iuda, care* v-a trimis la Mine să Mă întrebaţi: «Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în ţara ei, în Egipt;
 • * Ier 21:2;
 • 8 iar* haldeenii se vor întoarce, vor bate iarăşi cetatea aceasta, o vor lua şi o vor arde cu foc.»’
 • * Ier 34:22;
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu vă înşelaţi zicând: «Haldeenii se vor depărta de la noi!» Căci nu se vor depărta!
 • 10 Şi chiar dacă* aţi bate toată oastea haldeenilor, care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câţiva oameni răniţi, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui şi ar arde cetatea aceasta cu foc.’”
 • * Ier 21:4; Ier 21:5;
 • 11 Pe când se depărtase oastea* haldeenilor de Ierusalim de frica oastei lui Faraon,
 • * Ier 37:5;
 • 12 Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim, ca să se ducă în ţara lui Beniamin şi să scape din mijlocul poporului.
 • 13 Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Şelemia, fiul lui Hanania, era acolo şi a pus mâna pe prorocul Ieremia, zicând: „Tu vrei să treci la haldeeni!”
 • 14 Ieremia a răspuns: „Nu este adevărat! Nu vreau să trec la haldeeni!” Dar Ireia n-a vrut să-l creadă, ci l-a apucat pe Ieremia şi l-a dus înaintea căpeteniilor.
 • 15 Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit şi l-au aruncat în temniţă*, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă.
 • * Ier 38:26;
 • 16 Aşa a intrat* Ieremia în temniţă şi în gherlă, unde a stat multă vreme.
 • * Ier 38:6;
 • 17 Împăratul Zedechia a trimis să-l aducă şi l-a întrebat în taină la el acasă. El a zis: „Ai vreun cuvânt din partea Domnului?” Ieremia a răspuns: „Da.” Şi a adăugat: „Vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului!”
 • 18 Ieremia a mai spus împăratului Zedechia: „Cu ce am păcătuit eu împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi şi împotriva poporului acestuia de m-aţi aruncat în temniţă?
 • 19 Şi unde sunt prorocii voştri care vă proroceau şi ziceau: ‘Împăratul Babilonului nu va veni împotriva voastră, nici împotriva ţării acesteia’?
 • 20 Acum ascultă, te rog, împărate, domnul meu! Fie bine primite înaintea ta rugăminţile mele! Nu mă trimite iarăşi în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo!”
 • 21 Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea* temniţei şi să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor, până** s-a sfârşit toată pâinea din cetate. Astfel, Ieremia a rămas în curtea temniţei.
 • * Ier 32:2; Ier 38:13; Ier 38:28; ** Ier 38:9; Ier 52:6;
  Ieremia, capitolul 37