Ieremia  


Capitolul 39
 • Luarea Ierusalimului
 • 1 Ierusalimul a fost luat. În al nouălea* an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oştirea lui înaintea Ierusalimului şi l-a împresurat,
 • * 2 Imp 25:1-4; Ier 52:4-7;
 • 2 iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate.
 • 3 Atunci au înaintat toate căpeteniile* împăratului Babilonului şi au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Şareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Şareţer, căpetenia magilor, şi toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului.
 • * Ier 38:17;
 • 4 Zedechia, împăratul lui Iuda, şi toţi oamenii de război, cum* i-au văzut, au fugit şi au ieşit noaptea din cetate, pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, şi au apucat pe drumul câmpiei.
 • * 2 Imp 25:4; Ier 52:7;
 • 5 Dar oastea haldeenilor i-a urmărit şi a ajuns* pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat şi l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla**, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui.
 • * Ier 32:4; Ier 38:18; Ier 38:23; ** 2 Imp 23:33;
 • 6 Împăratul Babilonului a pus să înjunghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai-marii lui Iuda.
 • 7 Apoi a pus să scoată* ochii lui Zedechia şi a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon.
 • * Ezec 12:13; Ier 32:4;
 • 8 Caldeenii* au ars cu foc casa împăratului şi casele poporului şi au dărâmat zidurile Ierusalimului.
 • * 2 Imp 25:9; Ier 38:18; Ier 52:13;
 • 9 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră* în cetate, pe cei ce se supuseseră lui şi pe rămăşiţa poporului.
 • * 2 Imp 25:11; Ier 52:15;
 • 10 Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic, şi le-a dat atunci vii şi ogoare.
 • 11 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor:
 • 12 „Ia-l, poartă-i de grijă şi nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!”
 • 13 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebuşazban, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Şareţer, căpetenia magilor, şi toate căpeteniile împăratului Babilonului
 • 14 au trimis să aducă* pe Ieremia din curtea temniţei şi l-au încredinţat lui Ghedalia**, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, ca să-l ducă acasă. Şi a rămas în mijlocul poporului.
 • * Ier 38:28; ** Ier 40:5; Ier 26:24;
 • 15 Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia pe când era închis în curtea temniţei:
 • 16 „Du-te de vorbeşte lui Ebed-Melec*, Etiopianul, şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce** peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, şi nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi.
 • * Ier 38:7; Ier 38:12; ** Dan 9:12;
 • 17 Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea», zice Domnul, «şi nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi.
 • 18 Te voi scăpa şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa* îţi va fi prada ta de război, pentru că** ai avut încredere în Mine», zice Domnul.’”
 • * Ier 21:9; Ier 45:5; ** 1 Cron 5:20; Ps 37:40;
  Ieremia, capitolul 39