Ieremia  


Capitolul 40
 • Ieremia slobod
 • 1 Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce* Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanţuri, împreună cu toţi prinşii de război din Ierusalim şi din Iuda, care aveau să fie duşi în Babilon.
 • * Ier 39:14;
 • 2 Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia şi i-a* zis: „Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia;
 • * Ier 50:7;
 • 3 Domnul a adus şi a împlinit ce spusese, şi lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că* aţi păcătuit împotriva Domnului şi n-aţi ascultat glasul Lui.
 • * Deut 29:24; Deut 29:25; Dan 9:11;
 • 4 Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei* să vii cu mine la Babilon, vino, şi voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara** este înaintea ta, du-te unde vei crede şi unde-ţi place să te duci!”
 • * Ier 39:12; ** Gen 20:15;
 • 5 Însă, fiindcă el zăbovea să răspundă, „întoarce-te,” a adăugat el, „la Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, pe care* l-a pus împăratul Babilonului peste cetăţile lui Iuda, şi rămâi cu el în mijlocul poporului sau du-te oriunde vei vrea să te duci!” Căpetenia străjerilor i-a dat merinde şi daruri şi i-a dat drumul.
 • * 2 Imp 25:22;
 • 6 Ieremia* s-a dus la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miţpa**, şi a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în ţară.
 • * Ier 39:14; ** Jud 20:1;
 • Ghedalia
 • 7 Când au aflat* toate căpeteniile oştirilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al ţării pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, şi că i-a încredinţat bărbaţii, femeile, copiii şi pe aceia din săracii** ţării care nu fuseseră luaţi robi în Babilon,
 • * 2 Imp 25:23; ** Ier 39:10;
 • 8 s-au dus la Ghedalia, la Miţpa, şi anume: Ismael*, fiul lui Netania, Iohanan şi Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiii lui Efai din Netofa, şi Iezania, fiul unui maacatit, ei şi oamenii lor.
 • * Ier 41:1;
 • 9 Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, le-a jurat lor şi oamenilor lor zicând: „Nu vă temeţi să slujiţi haldeenilor; rămâneţi în ţară, slujiţi împăratului Babilonului şi o veţi duce bine!
 • 10 Iată că eu rămân la Miţpa, ca să fiu la porunca haldeenilor care vor veni la noi. Voi strângeţi deci vinul, poamele de vară şi untdelemnul, puneţi-le în vasele voastre şi locuiţi în cetăţile în care vă aflaţi!”
 • 11 Toţi iudeii care erau în ţara Moabului, la amoniţi, în ţara Edomului şi în toate ţările au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămăşiţă în Iuda şi că le dăduse ca dregător pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan.
 • 12 Şi toţi iudeii aceştia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăştiaţi, au venit în ţara lui Iuda la Ghedalia, la Miţpa, şi au avut un mare belşug de vin şi de poame de vară.
 • 13 Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor care mai erau pe câmp au venit la Ghedalia, la Miţpa,
 • 14 şi i-au zis: „Ştii că Baalis*, împăratul amoniţilor, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare?” Dar Ghedalia, fiul lui Ahicam, nu i-a crezut.
 • * Ier 41:10;
 • 15 Şi Iohanan, fiul lui Careah, a spus în taină lui Ghedalia, la Miţpa: „Dă-mi voie să mă duc să omor pe Ismael, fiul lui Netania. Nimeni n-are să ştie. Pentru ce să te omoare el şi să se risipească toţi cei din Iuda care s-au strâns la tine şi să piară rămăşiţa lui Iuda?”
 • 16 Ghedalia, fiul lui Ahicam, a răspuns lui Iohanan, fiul lui Careah: „Nu face lucrul acesta, căci ce spui tu despre Ismael nu este adevărat!”
  Ieremia, capitolul 40