Ieremia  


Capitolul 42
 • Împotriva lui Ieremia
 • 1 Toate căpeteniile oştilor, Iohanan*, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat
 • * Ier 40:8; Ier 40:13; Ier 41:11;
 • 2 şi au zis prorocului Ieremia: „Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră! Mijloceşte* pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toţi cei ce au mai rămas, căci eram mulţi**, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuţi cu ochii tăi.
 • * 1 Sam 7:8; 1 Sam 12:19; Isa 37:4; Iac 5:16; ** Lev 26:22;
 • 3 Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul* pe care trebuie să mergem şi să ne spună ce avem de făcut!”
 • * Ezra 8:21;
 • 4 Prorocul Ieremia le-a zis: „Am auzit! Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cererea voastră, şi vă voi face cunoscut, fără să vă ascund* ceva, tot** ce vă va răspunde Domnul!”
 • * 1 Sam 3:18; Fapte 20:20; ** 1 Imp 22:14;
 • 5 Atunci, ei au zis lui Ieremia: „Domnul* să fie un martor adevărat şi credincios împotriva noastră dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui!
 • * Gen 31:50;
 • 6 Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiţi* ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru!”
 • * Deut 6:3; Ier 7:23;
 • 7 După zece zile, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia.
 • 8 Şi Ieremia a chemat pe Iohanan, fiul lui Careah, pe toate căpeteniile oştilor care erau cu el şi pe tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare,
 • 9 şi le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel, la care m-aţi trimis să-I aduc înainte rugăciunile voastre:
 • 10 ‘Dacă veţi rămâne în ţara aceasta, vă voi face să propăşiţi* în ea, şi nu vă voi nimici; vă voi sădi, şi nu vă voi smulge, căci Îmi** pare rău de răul pe care vi l-am făcut!
 • * Ier 24:6; Ier 31:28; Ier 33:7; ** Deut 32:36; Ier 18:8;
 • 11 Nu vă temeţi de împăratul Babilonului, de care vă este frică; nu vă temeţi de el’, zice Domnul, ‘căci* Eu sunt cu voi ca să vă scap şi să vă scot din mâna lui.
 • * Isa 43:5; Rom 8:31;
 • 12 Îi voi insufla milă* de voi, şi se va îndura de voi şi vă va lăsa să locuiţi în ţara voastră.
 • * Ps 106:45; Ps 106:46;
 • 13 Dar, dacă nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru şi dacă veţi zice*: «Nu vrem să rămânem în ţara aceasta,
 • * Ier 44:16;
 • 14 nu, ci vom merge în ţara Egiptului, unde nu vom vedea nici războiul, nici nu vom auzi glasul trâmbiţei, nici nu vom duce lipsă de pâine, şi acolo vom locui!»,
 • 15 atunci, ascultaţi Cuvântul Domnului, rămăşiţe ale lui Iuda: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‹Dacă* vă veţi îndrepta** faţa să mergeţi în Egipt, dacă vă veţi duce să locuiţi pentru o vreme acolo,
 • * Deut 17:16; Ier 44:12-14; ** Luca 9:51;
 • 16 sabia de care* vă temeţi vă va ajunge acolo, în ţara Egiptului, foametea de care vă este frică se va lipi de voi acolo, în Egipt, şi veţi muri acolo.
 • * Ezec 11:8;
 • 17 Toţi cei ce îşi vor îndrepta faţa să meargă în Egipt ca să locuiască pentru o vreme acolo vor muri* de sabie, de foamete sau de ciumă; niciunul** nu va rămâne şi nu va scăpa de nenorocirile pe care le voi aduce peste ei!›»’
 • * Ier 24:10; Ier 42:22; ** Ier 44:14; Ier 44:28;
 • 18 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Cum s-au vărsat* mânia şi urgia Mea peste locuitorii Ierusalimului, aşa se va vărsa urgia Mea şi peste voi, dacă veţi merge în Egipt; veţi fi o pricină de afurisenie, de groază, de blestem** şi de ocară şi nu veţi mai vedea niciodată locul acesta!’
 • * Ier 7:20; ** Ier 18:16; Ier 24:9; Ier 26:6; Ier 29:18; Ier 29:22; Ier 44:12; Zah 8:13;
 • 19 Rămăşiţe ale lui Iuda, Domnul vă zice: ‘Nu* vă duceţi în Egipt!’ Băgaţi bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi.
 • * Deut 17:16;
 • 20 Căci vă înşelaţi singuri dacă m-aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: ‘Mijloceşte* pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru şi vom face!’
 • * Ier 42:2;
 • 21 Eu v-am spus astăzi, dar voi n-ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun.
 • 22 De aceea să ştiţi că veţi* muri de sabie, de foamete sau de ciumă în locul unde voiţi să vă duceţi să locuiţi!”
 • * Ier 42:17; Ezec 6:11;
  Ieremia, capitolul 42