Ieremia  


Capitolul 43
 • Ieremia târât în Egipt
 • 1 Când a isprăvit Ieremia de spus întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor, toate cuvintele pe care-l însărcinase Domnul Dumnezeul lor să le spună,
 • 2 Azaria*, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, şi toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia: „Minţi! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui: ‘Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme!’
 • * Ier 42:1;
 • 3 Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aţâţă împotriva noastră, ca să ne dai în mâinile haldeenilor să ne omoare sau să ne ducă robi la Babilon!”
 • 4 Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate căpeteniile oştilor şi tot poporul n-au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea să rămână în ţara lui Iuda.
 • 5 Şi Iohanan, fiul lui Careah, şi toate căpeteniile oştilor au luat* pe toate rămăşiţele lui Iuda, care, din împrăştiate cum erau printre toate neamurile, se întorseseră să locuiască în ţara lui Iuda,
 • * Ier 40:11; Ier 40:12;
 • 6 şi anume pe bărbaţii, femeile, copiii, fiicele* împăratului şi pe toate** sufletele pe care le lăsase Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, precum şi pe prorocul Ieremia şi pe Baruc, fiul lui Neriia.
 • * Ier 41:10; ** Ier 39:10; Ier 40:7;
 • 7 Au plecat dar în ţara Egiptului, căci n-au ascultat de porunca Domnului, şi au ajuns până la Tahpanes*.
 • * Ier 2:16; Ier 44:1;
 • Prorocie asupra cuceririi Egiptului
 • 8 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel:
 • 9 „Ia în mână nişte pietre mari şi ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes.
 • 10 Şi spune iudeilor: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu* Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns şi îşi va întinde covorul peste ele.
 • * Ier 25:9; Ier 27:6; Ezec 29:18; Ezec 29:20;
 • 11 El* va veni şi va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi** să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei şi va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie!
 • * Ier 44:13; Ier 46:13; ** Ier 15:2; Zah 11:9;
 • 12 Voi pune foc caselor dumnezeilor* Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se înveleşte păstorul cu haina lui şi va ieşi în pace din ea.
 • * Ier 46:25;
 • 13 Va sfărâma stâlpii din Bet-Şemeş, din ţara Egiptului, şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.»’”
  Ieremia, capitolul 43  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta