Ieremia  


Capitolul 44
 • Mustrarea iudeilor în Egipt
 • 1 Iată cuvântul spus lui Ieremia cu privire la toţi iudeii care locuiau în ţara Egiptului, la Migdol*, la Tahpanes**, la Nof şi în ţara Patros:
 • * Exod 14:2; Ier 46:14; ** Ier 43:7; Isa 19:13;
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Aţi văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului şi asupra tuturor cetăţilor lui Iuda: iată că astăzi ele nu mai sunt decât nişte dărâmături* şi nimeni nu mai locuieşte în ele
 • * Ier 9:11; Ier 34:22;
 • 3 din pricina răutăţii cu care au lucrat, ca să Mă mânie, ducându-se să tămâieze* şi să slujească** altor dumnezei, care nu erau cunoscuţi nici de ei, nici de voi, nici de părinţii voştri.
 • * Ier 19:4; ** Deut 13:6; Deut 32:17;
 • 4 V-am* trimis întruna pe toţi slujitorii Mei prorocii ca să vă spună: «Nu faceţi aceste urâciuni, pe care le urăsc!»
 • * 2 Cron 36:15; Ier 7:25; Ier 25:4; Ier 26:5; Ier 29:19;
 • 5 Dar ei n-au vrut s-asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor şi n-au încetat să aducă tămâie altor dumnezei.
 • 6 De aceea s-a vărsat* urgia Mea şi a izbucnit mânia Mea şi în cetăţile lui Iuda şi în uliţele Ierusalimului, care nu mai sunt decât nişte dărâmături şi un pustiu, cum se vede astăzi.’
 • * Ier 42:18;
 • 7 Acum, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru ce vă faceţi voi singuri un rău* atât de mare, ca să se nimicească din mijlocul lui Iuda bărbaţi, femei, copii şi prunci şi să nu mai rămână nicio rămăşiţă din voi?
 • * Num 16:38; Ier 7:19;
 • 8 Pentru ce Mă mâniaţi* voi prin lucrările mâinilor voastre, aducând tămâie altor dumnezei, ai ţării Egiptului, unde aţi venit să locuiţi pentru o vreme, ca să fiţi nimiciţi şi să ajungeţi o pricină de blestem** şi de ocară printre toate neamurile pământului?
 • * Ier 25:6; Ier 25:7; ** Ier 42:18; Ier 44:12;
 • 9 Aţi uitat nelegiuirile părinţilor voştri, nelegiuirile împăraţilor lui Iuda, nelegiuirile nevestelor lor, nelegiuirile voastre şi nelegiuirile nevestelor voastre săvârşite în ţara lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?
 • 10 Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au frică*, nu urmează Legea Mea şi poruncile Mele, pe care le-am pus înaintea voastră şi înaintea părinţilor voştri.’
 • * Prov 28:14;
 • 11 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, Îmi întorc* Faţa împotriva voastră ca să vă fac rău şi să nimicesc pe tot Iuda.
 • * Lev 17:10; Lev 20:5; Lev 20:6; Ier 21:10; Amos 9:4;
 • 12 Voi lua rămăşiţele lui Iuda care şi-au îndreptat faţa ca să meargă în ţara Egiptului, să locuiască acolo pentru o vreme; toţi vor fi nimiciţi şi vor cădea în ţara Egiptului; vor fi nimiciţi* de sabie, de foamete, de la cel mai mic până la cel mai mare; vor pieri de sabie şi de foamete şi vor fi o pricină de afurisenie, de spaimă, de blestem** şi de ocară.
 • * Ier 42:15-17; Ier 42:22; ** Ier 42:18;
 • 13 Voi pedepsi* astfel pe cei ce locuiesc în ţara Egiptului, cum am pedepsit Ierusalimul, cu sabie, cu foamete şi cu ciumă.
 • * Ier 43:11;
 • 14 Nu va rămâne şi nu va scăpa niciunul din rămăşiţele lui Iuda, care au venit să locuiască pentru o vreme în ţara Egiptului cu gând să se întoarcă iarăşi în ţara lui Iuda, unde doresc să se întoarcă iarăşi să se aşeze; nu se vor mai întoarce* decât vreo câţiva, care vor scăpa!’”
 • * Ier 44:28;
 • 15 Toţi bărbaţii care ştiau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr şi tot poporul care locuia în ţara Egiptului, la Patros, au răspuns aşa lui Ieremia:
 • 16 „Nu* te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele Domnului.
 • * Ier 6:16;
 • 17 Ci voim să facem cum am spus cu gura noastră*, şi anume să aducem tămâie împărătesei** cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi şi părinţii noştri, împăraţii noştri şi căpeteniile noastre, în cetăţile lui Iuda şi în uliţele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de ne săturam, eram fericiţi şi nu treceam prin nicio nenorocire!
 • * Num 30:12; Deut 23:23; Jud 11:36; Ier 44:25; ** Ier 7:18;
 • 18 Dar, de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate şi am fost nimiciţi de sabie şi de foamete…
 • 19 De altfel, când* aducem tămâie împărătesei cerului şi-i turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaţilor noştri îi pregătim noi turte ca s-o cinstim făcându-i chipul şi-i aducem jertfe de băutură?”
 • * Ier 7:18;
 • 20 Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaţilor, femeilor şi tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta:
 • 21 „Nu Şi-a adus aminte Domnul şi nu I-a venit Lui în minte tămâia pe care aţi ars-o în cetăţile lui Iuda şi în uliţele Ierusalimului, voi şi părinţii voştri, împăraţii voştri şi căpeteniile voastre, şi poporul din ţară?
 • 22 Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutăţii faptelor voastre, din pricina urâciunilor pe care le-aţi săvârşit, şi de aceea ţara voastră a ajuns o paragină, un pustiu*, o pricină de blestem, cum vedeţi** astăzi.
 • * Ier 25:11; Ier 25:18; Ier 25:38; ** Ier 44:6;
 • 23 Tocmai pentru că aţi ars tămâie şi aţi păcătuit împotriva Domnului, pentru că n-aţi ascultat glasul Domnului şi n-aţi păzit Legea, poruncile şi învăţăturile Lui, tocmai pentru aceea* vi s-au întâmplat aceste nenorociri, cum se vede astăzi.”
 • * Dan 9:11; Dan 9:12;
 • 24 Ieremia a mai zis întregului popor şi tuturor femeilor: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda care sunteţi* în ţara Egiptului!
 • * Ier 43:7; Ier 44:15;
 • 25 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Voi* şi nevestele voastre aţi mărturisit cu gurile voastre şi aţi împlinit cu mâinile voastre ce spuneţi: «Vrem să împlinim juruinţele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împărătesei cerului şi să-i turnăm jertfe de băutură!»
 • * Ier 44:15;
 • 26 De aceea, acum, după ce v-aţi împlinit juruinţele şi v-aţi înfăptuit făgăduinţele, ascultaţi Cuvântul Domnului, voi toţi cei din Iuda, care locuiţi în ţara Egiptului! Iată, jur* pe Numele Meu cel mare’, zice Domnul, ‘că Numele Meu** nu va mai fi chemat de gura niciunuia din oamenii lui Iuda şi în toată ţara Egiptului niciunul nu va zice: «Viu este Domnul Dumnezeu!»
 • * Gen 22:16; ** Ezec 20:39;
 • 27 Iată, voi veghea* asupra lor ca să le fac rău, şi nu bine, şi toţi oamenii lui Iuda care sunt în ţara Egiptului vor fi nimiciţi** de sabie şi de foamete până vor pieri de tot.
 • * Ier 1:10; Ier 31:28; Ezec 7:6; ** Ier 44:12;
 • 28 Aceia, în mic număr, care* vor scăpa de sabie se vor întoarce din ţara Egiptului în ţara lui Iuda. Dar toată rămăşiţa lui Iuda, toţi cei ce au venit să locuiască în ţara Egiptului, vor vedea dacă se va împlini Cuvântul** Meu sau al lor.
 • * Ier 44:14; Isa 27:13; ** Ier 44:17; Ier 44:25; Ier 44:26;
 • 29 Şi iată’, zice Domnul, ‘un semn după care veţi cunoaşte că vă voi pedepsi în locul acesta, ca să ştiţi că vorbele Mele se vor împlini* peste voi, spre nenorocirea voastră.’
 • * Ps 33:11;
 • 30 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, voi* da pe Faraon Hofra, împăratul Egiptului, în mâinile vrăjmaşilor lui, în mâinile celor ce vor să-l omoare, cum am dat pe Zedechia**, împăratul lui Iuda, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, vrăjmaşul său, care voia să-l omoare.’”
 • * Ier 46:25; Ier 46:26; Ezec 29:3; Ezec 30:21; ** Ier 39:5;
  Ieremia, capitolul 44  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta