Ieremia  


Capitolul 48
 • 1 Asupra Moabului*. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Vai de Nebo**, căci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de ruşine, este luat; cetăţuia este acoperită de ruşine şi zdrobită!
 • * Ier 25:21; Ier 27:3; Ezec 25:9; Amos 2:1; Amos 2:2; ** Num 32:38; Num 33:47; Isa 15:2; Num 32:37;
 • 2 S-a dus* fala Moabului, la Hesbon** i se pune la cale pieirea: ‘Haidem să-l nimicim din mijlocul neamurilor!’ Şi tu vei fi nimicit, Madmenule, sabia va merge după tine!
 • * Isa 16:4; ** Isa 15:4;
 • 3 Se aud strigăte* din Horonaim; prăpăd şi nimicire!
 • * Ier 48:5;
 • 4 Moabul este zdrobit! Chiar şi cei mici ai lui strigă.
 • 5 Căci într-un plâns necurmat suie suişul* Luhitului şi se aud strigăte de durere la coborâşul Horonaimului din pricina nimicirii!
 • * Isa 15:5;
 • 6 Fugiţi*, scăpaţi-vă viaţa şi fiţi ca un nevoiaş** desţărat în pustie!
 • * Ier 51:6; ** Ier 17:6;
 • 7 Căci, pentru că te-ai încrezut în faptele şi în vistieriile tale, vei fi luat şi tu, şi Chemoşul* va merge în robie, cu preoţii** şi căpeteniile lui.
 • * Num 21:29; Jud 11:24; Isa 46:1; Isa 46:2; Ier 43:12; ** Ier 49:3;
 • 8 Pustiitorul* va intra în fiecare cetate, şi nicio cetate nu va scăpa. Valea va pieri şi câmpia va fi nimicită, cum a spus Domnul.
 • * Ier 6:26; Ier 48:18;
 • 9 Daţi* aripi Moabului să plece în zbor! Cetăţile lui sunt prefăcute în pustie, nu vor mai avea locuitori.
 • * Ps 55:6; Ier 48:28;
 • 10 Blestemat* să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, blestemat să fie cel ce îşi opreşte sabia de la măcel!
 • * Jud 5:23; 1 Sam 15:3; 1 Sam 15:9; 1 Imp 20:42;
 • 11 Moabul era netulburat din tinereţea lui şi se odihnea* fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul şi nu era dus în robie. De aceea i s-a păstrat gustul şi nu i s-a schimbat mirosul.
 • * Tef 1:12;
 • 12 De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când îi voi trimite oameni care-l vor pritoci; îi vor goli vasele şi vor face să-i plesnească burdufurile.
 • 13 Moabul va fi dat de ruşine cu Chemoş*, cum a fost dată de ruşine** casa lui Israel cu Betel, în care îşi punea încrederea.
 • * Jud 11:24; 1 Imp 11:7; ** Osea 10:6; 1 Imp 12:29;
 • 14 Cum puteţi să ziceţi: ‘Suntem viteji*, ostaşi gata de luptă?’
 • * Isa 16:6;
 • 15 Moabul* este pustiit, cetăţile lui se înalţă în fum, floarea tinerimii lui este** înjunghiată”, zice Împăratul al cărui Nume este Domnul oştirilor.
 • * Ier 48:8; Ier 48:9; Ier 48:18; ** Ier 50:27; Ier 46:18; Ier 51:57;
 • 16 „Pieirea Moabului este aproape să vină, nenorocirea lui vine în grabă mare.
 • 17 Bociţi-l, toţi cei ce-l înconjuraţi, toţi care-i cunoaşteţi numele! Şi ziceţi: ‘Cum* a fost sfărâmat acest puternic toiag de cârmuire, acest toiag măreţ!’
 • * Isa 9:4; Isa 14:4; Isa 14:5;
 • 18 Coboară-te din locaşul slavei, şezi jos pe pământul uscat, locuitoare*, fiica Dibonului**! Căci pustiitorul Moabului se suie împotriva ta şi-ţi nimiceşte cetăţuile.
 • * Isa 47:1; Ier 46:19; ** Num 21:30; Isa 15:2; Ier 48:8;
 • 19 Stai* pe drum şi pândeşte, locuitoarea Aroerului**! Întreabă pe fugar şi pe cel scăpat şi zi: ‘Ce s-a întâmplat?’
 • * Deut 2:36; ** 1 Sam 4:13; 1 Sam 4:16;
 • 20 Moabul este acoperit de ruşine, căci este zdrobit. Gemeţi* şi strigaţi! Vestiţi în Arnon** că Moabul este pustiit!
 • * Isa 16:7; ** Num 21:13;
 • 21 A venit pedeapsa şi peste ţara câmpiei*, peste Holon, peste Iahaţ, peste Mefaat,
 • * Ier 48:8;
 • 22 peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim,
 • 23 peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon,
 • 24 peste Cheriiot*, peste Boţra, peste toate cetăţile din ţara Moabului, fie depărtate, fie apropiate.
 • * Ier 48:41; Amos 2:2;
 • 25 Tăria*1 Moabului este frântă şi braţul** lui, zdrobit”, zice Domnul.
 • * Ps 75:10; ** Ezec 30:21;
 • 26 „Îmbătaţi-l*, căci s-a semeţit împotriva Domnului! De aceea, prăvălească-se Moabul în vărsătura lui şi să ajungă de râs şi el!
 • * Ier 25:15; Ier 25:27;
 • 27 N-a fost Israel* de râsul tău? A fost** prins el oare printre hoţi, de dai din cap ori de câte ori vorbeşti de el?
 • * Tef 2:8; ** Ier 2:26;
 • 28 Părăsiţi cetăţile şi locuiţi în stânci*, locuitori ai Moabului! Şi fiţi ca porumbeii** care îşi fac cuibul pe marginea peşterilor!
 • * Ps 55:6; Ps 55:7; Ier 48:9; ** Cant 2:14;
 • 29 Am auzit de fudulia* mândrului Moab, de înfumurarea lui, de trufia lui, de semeţirea lui şi de inima lui îngâmfată.
 • * Isa 16:6;
 • 30 Cunosc”, zice Domnul, „înfumurarea lui, lăudăroşeniile lui deşarte şi faptele* lui de nimic.
 • * Isa 16:6; Ier 50:36;
 • 31 De aceea gem* pentru Moab şi mă jelesc pentru tot Moabul; oamenii suspină pentru cei din Chir-Heres.
 • * Isa 15:5; Isa 16:7; Isa 16:11;
 • 32 Vie* din Sibma, te plâng mai mult decât Iaezerul; ramurile tale se întindeau dincolo de mare, se întindeau până la marea Iaezerului, dar pustiitorul s-a aruncat peste strângerea roadelor tale şi peste culesul viilor tale.
 • * Isa 16:8; Isa 16:9;
 • 33 Şi astfel, s-au dus bucuria* şi veselia din câmpiile şi din ţara roditoare a Moabului. Am secat vinul din teascuri”, zice Domnul; „nimeni nu mai calcă teascul cu strigăte de bucurie; sunt strigăte de război, nu strigăte de bucurie.
 • * Isa 16:10; Ioel 1:12;
 • 34 Strigătele Hesbonului* răsună până la Eleale şi glasul lor se aude până la Iahaţ, de la Ţoar** până la Horonaim, până la Eglat-Şelişia, căci şi apele Nimrimului sunt prefăcute în pustiu.
 • * Isa 15:4-6; ** Isa 15:5; Isa 15:6; Ier 48:5;
 • 35 Vreau s-o isprăvesc în Moab”, zice Domnul, „cu cel ce se* suie pe înălţimile de jertfă şi aduce tămâie dumnezeului său.
 • * Isa 15:2; Isa 16:12;
 • 36 De aceea îmi jeleşte inima* ca un fluier pentru Moab, îmi jeleşte inima ca un fluier pentru oamenii din Chir-Heres, pentru că toate avuţiile pe care le-au strâns** sunt pierdute.
 • * Isa 15:5; Isa 16:11; ** Isa 15:7;
 • 37 Căci toate capetele sunt rase*, toate bărbile sunt tăiate; pe toate mâinile sunt tăieturi de jale şi pe coapse**, saci.
 • * Isa 15:2; Isa 15:3; Ier 47:5; ** Gen 37:34;
 • 38 Pe toate acoperişurile Moabului şi în pieţe sunt numai bocete, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas* fără preţ”, zice Domnul.
 • * Ier 22:28;
 • 39 „Cât este de sfărâmat Moabul! Gemeţi! Cât de ruşinos întoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de râs şi de pomină pentru toţi cei ce-l înconjoară.”
 • 40 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată că vrăjmaşul zboară ca vulturul* şi îşi întinde** aripile asupra Moabului!
 • * Deut 28:49; Ier 49:22; Dan 7:4; Osea 8:1; Hab 1:8; ** Isa 8:8;
 • 41 Cheriiotul este luat, cetăţuile* sunt cucerite şi, în ziua aceea, inima** vitejilor Moabului este ca inima unei femei în durerile naşterii.
 • * Ier 48:24; Isa 13:8; ** Isa 21:3; Ier 30:6; Ier 49:22; Ier 49:24; Ier 50:43; Ier 51:30; Mica 4:9;
 • 42 Astfel, Moabul va fi nimicit de tot şi nu* va mai fi un popor, căci s-a semeţit împotriva Domnului.
 • * Ps 83:4; Isa 7:8;
 • 43 Groaza*, groapa şi laţul sunt peste tine, locuitor al Moabului”, zice Domnul.
 • * Isa 24:17; Isa 24:18;
 • 44 „Cel ce fuge de groază cade în groapă şi cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ, căci aduc* asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui”, zice Domnul.
 • * Ier 11:23;
 • 45 „Fugarii se opresc sleiţi de puteri la umbra Hesbonului, dar din Hesbon iese* un foc, o flacără iese din mijlocul Sihonului şi mistuie laturile** Moabului şi creştetul capului celor ce se fălesc.
 • * Num 21:28; ** Num 24:17;
 • 46 Vai de tine*, Moabule! Poporul din Chemoş este pierdut! Căci fiii tăi sunt luaţi prinşi de război şi fiicele tale, prinse de război.
 • * Num 21:29;
 • 47 Dar, în vremurile* de apoi, voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Moabului”, zice Domnul.Aceasta este judecata asupra Moabului.
 • * Ier 49:6; Ier 49:39;
 • 1. Evreieşte: cornul.
  Ieremia, capitolul 48