Ieremia  


Capitolul 52
 • Împresurarea şi luarea Ierusalimului
 • 1 Zedechia avea douăzeci şi unu* de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fiica lui Ieremia, din Libna.
 • * 2 Imp 24:18;
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioiachim.
 • 3 Şi lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului şi împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede de la Faţa Lui. Şi Zedechia s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului.
 • 4 În al nouălea an* al domniei lui Zedechia, în ziua a zecea a lunii a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oştirea lui împotriva Ierusalimului; au tăbărât înaintea lui şi au ridicat şanţuri de apărare de jur împrejurul lui.
 • * 2 Imp 25:1-27; Ier 39:1; Zah 8:19;
 • 5 Cetatea a stat împresurată până în anul al unsprezecelea al împăratului Zedechia.
 • 6 În ziua a noua a lunii a patra, era mare foamete în cetate, aşa că poporul ţării nu mai avea pâine deloc.
 • 7 Atunci s-a făcut o spărtură în cetate, şi toţi oamenii de război au fugit şi au ieşit din cetate noaptea, pe drumul porţii dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când înconjurau haldeenii cetatea. Fugarii au apucat pe drumul câmpiei.
 • 8 Dar oastea haldeenilor a urmărit pe împărat şi au ajuns pe Zedechia în câmpiile Ierihonului, după ce toată oştirea lui se risipise de la el.
 • 9 Au pus mâna pe împărat* şi l-au dus la împăratul Babilonului la Ribla, în ţara Hamatului, şi el a rostit o hotărâre împotriva lui.
 • * Ier 32:4;
 • 10 Împăratul Babilonului a pus să înjunghie* pe fiii lui Zedechia în faţa lui; a pus să taie la Ribla şi pe toate căpeteniile lui Iuda.
 • * Ezec 12:13;
 • 11 Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia şi a pus să-l lege cu lanţuri de aramă. Apoi împăratul Babilonului l-a dus la Babilon şi l-a ţinut în temniţă până în ziua morţii lui.
 • 12 În ziua* a zecea a lunii a cincea, în al nouăsprezecelea an** al domniei lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit la Ierusalim Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, care era în slujba împăratului Babilonului.
 • * Zah 7:5; Zah 8:19; ** Ier 52:29; Ier 39:9;
 • 13 El a ars Casa Domnului, casa împăratului şi toate casele Ierusalimului; a dat foc tuturor caselor mai mari.
 • 14 Toată oastea haldeenilor care era cu căpetenia străjerilor a dărâmat, de asemenea, toate zidurile dimprejurul Ierusalimului.
 • 15 Nebuzaradan*, căpetenia străjerilor, a luat prinşi de război o parte din cei mai săraci din popor, pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră împăratului Babilonului, cealaltă rămăşiţă a mulţimii.
 • * Ier 39:9;
 • 16 Totuşi Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat ca vieri şi ca plugari pe unii din cei mai săraci din ţară.
 • 17 Haldeenii au sfărâmat* stâlpii** de aramă care erau în Casa Domnului, temeliile, marea de aramă care era în Casa Domnului şi toată arama lor au dus-o în Babilon.
 • * Ier 27:19; ** 1 Imp 7:15; 1 Imp 7:23; 1 Imp 7:27; 1 Imp 7:50;
 • 18 Au luat oalele*, lopeţile, cuţitele, potirele, ceştile şi toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba.
 • * Exod 27:3; 2 Imp 25:14-16;
 • 19 Căpetenia străjerilor a mai luat şi lighenele, tămâietoarele, potirele, cenuşarele, sfeşnicele, ceştile şi paharele, tot ce era de aur şi ce era de argint.
 • 20 Cei doi stâlpi, marea şi cei doisprezece boi de aramă care slujeau drept temelie şi pe care-i făcuse împăratul Solomon pentru Casa Domnului, toate aceste unelte de aramă* aveau o greutate care nu se putea cântări.
 • * 1 Imp 7:47;
 • 21 Înălţimea unuia din stâlpi* era de optsprezece coţi şi un fir de doisprezece coţi îl cuprindea; era gol şi gros de patru degete;
 • * 1 Imp 7:15; 2 Imp 25:17; 2 Cron 3:15;
 • 22 deasupra lui era un coperiş de aramă, şi înălţimea unui coperiş era de cinci coţi; împrejurul coperişului era o reţea şi rodii, toate de aramă; tot aşa era şi al doilea stâlp şi avea şi el rodii.
 • 23 Erau nouăzeci şi şase de rodii de fiecare parte şi toate rodiile* dimprejurul reţelei erau în număr de o sută.
 • * 1 Imp 7:20;
 • 24 Căpetenia* străjerilor a luat pe marele preot Seraia, pe** Ţefania, al doilea preot, şi pe cei trei uşieri.
 • * 2 Imp 25:18; ** Ier 21:1; Ier 29:25;
 • 25 Şi din cetate a luat pe un famen care avea sub porunca lui pe oamenii de război, şapte oameni din cei ce făceau parte din sfetnicii împăratului şi care au fost găsiţi în cetate, apoi pe logofătul căpeteniei oştirii, care era însărcinat să scrie la oaste poporul din ţară, şi şaizeci de oameni din poporul ţării, care se aflau în cetate.
 • 26 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a luat şi i-a dus la împăratul Babilonului la Ribla.
 • 27 Împăratul Babilonului i-a lovit şi i-a omorât la Ribla, în ţara Hamatului. Astfel a fost dus rob Iuda departe de ţara lui.
 • 28 Iată poporul* pe care l-a dus Nebucadneţar în robie: în al şaptelea** an – trei mii douăzeci şi trei de iudei;
 • * 2 Imp 24:2; ** 2 Imp 24:12; 2 Imp 24:14;
 • 29 în al optsprezecelea an* al lui Nebucadneţar, a luat din Ierusalim opt sute treizeci şi doi de inşi;
 • * Ier 52:12; Ier 39:9;
 • 30 în al douăzeci şi treilea an al lui Nebucadneţar, Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat şapte sute patruzeci şi cinci de iudei; de toţi: patru mii şase sute de inşi.
 • 31 În al treizeci şi şaptelea* an al robiei lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în a douăzeci şi cincea zi a lunii a douăsprezecea, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi** al domniei lui, a înălţat capul lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, şi l-a scos din temniţă.
 • * 2 Imp 25:27-30; ** Gen 40:13; Gen 40:20;
 • 32 I-a vorbit cu bunătate şi i-a aşezat scaunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraţilor care erau cu el la Babilon.
 • 33 A pus să-i schimbe hainele de temniţă şi Ioiachin a mâncat* totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieţii sale.
 • * 2 Sam 9:13;
 • 34 Împăratul Babilonului a purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică, până în ziua morţii lui, în tot timpul vieţii sale.
  Ieremia, capitolul 52