Ieremia  


Capitolul 8
 • 1 „În vremea aceea”, zice Domnul, „se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor şi oasele locuitorilor Ierusalimului.
 • 2 Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii şi în faţa întregii oştiri a cerurilor, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit*, pe care i-au urmat, pe care i-au căutat şi înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge**, nici nu le vor mai îngropa, şi se vor face gunoi pe pământ.
 • * 2 Imp 23:5; Ezec 8:16; ** Ier 22:19; 2 Imp 9:36; Ps 83:10; Ier 9:22; Ier 16:4;
 • 3 Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea* decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni”, zice Domnul oştirilor.
 • * Iov 3:21; Iov 3:22; Iov 7:15; Iov 7:16; Apoc 9:6;
 • 4 „Spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Cine cade şi nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăşi?»
 • 5 Pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri*, stăruieşte în înşelătorie** şi nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu?
 • * Ier 7:24; ** Ier 9:6; Ier 5:3;
 • 6 Căci Eu* sunt cu luare aminte şi aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căieşte de răutatea lui şi nu zice: ‹Ce am făcut?› Ci toţi îşi încep din nou alergarea, ca un cal care se aruncă la luptă.
 • * 2 Pet 3:9;
 • 7 Chiar şi cocostârcul* îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua**, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor, dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului!
 • * Isa 1:3; ** Cant 2:12; Ier 5:4; Ier 5:5;
 • 8 Cum puteţi voi să ziceţi: ‹Suntem înţelepţi şi Legea* Domnului este cu noi›? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor.
 • * Rom 2:17;
 • 9 Înţelepţii* sunt daţi de ruşine, sunt uimiţi, sunt prinşi, căci au nesocotit Cuvântul Domnului, şi ce înţelepciune au ei?
 • * Ier 6:15;
 • 10 De aceea, pe nevestele* lor le voi da altora şi ogoarele lor, altor stăpâni. Căci, de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig** mârşav, de la proroc până la preot, toţi înşală!
 • * Deut 28:30; Ier 6:12; Amos 5:11; Tef 1:13; ** Isa 56:11; Ier 6:13;
 • 11 Leagă în chip uşuratic* rana fiicei poporului Meu, zicând: ‹Pace**! Pace!› Şi totuşi pace nu este.
 • * Ier 6:14; ** Ezec 13:10;
 • 12 Vor fi daţi de ruşine*, căci săvârşesc astfel de urâciuni; nu roşesc şi nu ştiu de ruşine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad şi vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi», zice Domnul.
 • * Ier 3:3; Ier 6:15;
 • 13 «Vreau să isprăvesc cu ei», zice Domnul. «Nu vor mai fi struguri în vie*, nici smochine în smochin** şi frunzele se vor veşteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele.»’”
 • * Isa 5:1; Ioel 1:7; ** Mat 21:19; Luca 13:6;
 • 14 „Pentru ce şedem jos? Strângeţi-vă* şi haidem în cetăţile întărite, ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sorteşte la moarte, ne dă să bem ape otrăvite**, pentru că am păcătuit împotriva Domnului.
 • * Ier 4:5; ** Ier 9:15; Ier 23:15;
 • 15 Aşteptam* pacea, şi nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, şi iată groaza!
 • * Ier 14:19;
 • 16 Sforăitul cailor săi se aude dinspre Dan* şi de vuietul nechezatului lor** se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara şi ce cuprinde ea, cetatea şi pe cei ce o locuiesc.”
 • * Ier 4:15; ** Jud 5:22; Ier 47:3;
 • 17 „Căci iată că trimit între voi nişte şerpi, nişte basilişti, împotriva cărora nu* este niciun descântec, şi vă vor muşca”, zice Domnul.
 • * Ps 58:4; Ps 58:5; Ecl 10:11;
 • 18 Aş vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine.
 • 19 Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară* depărtată: „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” – „Pentru ce M-au mâniat** ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” –
 • * Isa 39:3; ** Deut 32:21; Isa 1:4;
 • 20 „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!” –
 • 21 Sunt zdrobit* de durerea fiicei poporului meu, mă doare**, m-apucă groaza.
 • * Ier 4:19; Ier 9:1; Ier 14:17; ** Ioel 2:6; Naum 2:10;
 • 22 Nu este niciun leac alinător* în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?
 • * Gen 37:25; Gen 43:11; Ier 46:11; Ier 51:8;
  Ieremia, capitolul 8