Ioan  


Capitolul 10
 • Păstorul cel bun
 • 1 Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
 • 2 Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor.
 • 3 Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate din staul.
 • 4 După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.
 • 5 Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
 • 6 Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.
 • Isus, Uşa oilor
 • 7 Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor.
 • 8 Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei.
 • 9 Eu* sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
 • * Ioan 14:6; Efes 2:18;
 • 10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
 • 11 Eu* sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
 • * Isa 40:11; Ezec 34:12; Ezec 34:23; Ezec 37:24; Evr 13:20; 1 Pet 2:25; 1 Pet 5:4;
 • 12 Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă* oile şi fuge, şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.
 • * Zah 11:16; Zah 11:17;
 • 13 Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
 • 14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile* Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
 • * 2 Tim 2:19;
 • 15 aşa cum* Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi** Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.
 • * Mat 11:27; ** Ioan 15:13;
 • 16 Mai am şi alte* oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi** va fi o turmă şi un Păstor.
 • * Isa 56:8; ** Ezec 37:22; Efes 2:14; 1 Pet 2:25;
 • 17 Tatăl Mă iubeşte, pentru că* Îmi dau viaţa ca iarăşi s-o iau.
 • * Isa 53:7; Isa 53:8; Isa 53:12; Evr 2:9;
 • 18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am* putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi; aceasta** este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”
 • * Ioan 2:19; ** Ioan 6:38; Ioan 15:10; Fapte 2:24; Fapte 2:32;
 • 19 Din pricina acestor cuvinte, iarăşi* s-a făcut dezbinare între iudei.
 • * Ioan 7:43; Ioan 9:16;
 • 20 Mulţi dintre ei ziceau: „Are* drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?”
 • * Ioan 7:20; Ioan 8:48; Ioan 8:52;
 • 21 Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate* un drac să** deschidă ochii orbilor?”
 • * Exod 4:11; Ps 94:9; Ps 146:8; ** Ioan 9:6; Ioan 9:7; Ioan 9:32; Ioan 9:33;
 • Isus la Praznicul Înnoirii
 • 22 În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.
 • 23 Şi Isus Se plimba prin Templu, pe sub* pridvorul lui Solomon.
 • * Fapte 3:11; Fapte 5:12;
 • 24 Iudeii L-au înconjurat şi I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.”
 • 25 „V-am spus”, le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările* pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.
 • * Ioan 3:2; Ioan 5:36; Ioan 10:38;
 • 26 Dar* voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.
 • * Ioan 8:47; 1 Ioan 4:6;
 • 27 Oile* Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.
 • * Ioan 10:4; Ioan 10:14;
 • 28 Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu* vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
 • * Ioan 6:37; Ioan 17:11; Ioan 17:12; Ioan 18:9;
 • 29 Tatăl* Meu, care** Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
 • * Ioan 14:28; ** Ioan 17:2; Ioan 17:6;
 • 30 Eu* şi Tatăl una suntem.”
 • * Ioan 17:11; Ioan 17:22;
 • 31 Atunci, iudeii* iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă.
 • * Ioan 8:59;
 • 32 Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?”
 • 33 Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te* faci Dumnezeu.”
 • * Ioan 5:18;
 • 34 Isus le-a răspuns: „Nu* este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»’?
 • * Ps 82:6;
 • 35 Dacă Legea a numit dumnezei pe* aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desfiinţată,
 • * Rom 13:1;
 • 36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care* Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis** în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul†† lui Dumnezeu!’
 • * Ioan 6:27; ** Ioan 3:17; Ioan 5:36; Ioan 5:37; Ioan 8:42; Ioan 5:17; Ioan 5:18; Ioan 10:30; †† Luca 1:35; Ioan 9:35; Ioan 9:37;
 • 37 Dacă* nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.
 • * Ioan 15:24;
 • 38 Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi* pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că** Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl.”
 • * Ioan 5:36; Ioan 14:10; Ioan 14:11; ** Ioan 14:10; Ioan 14:11; Ioan 17:21;
 • 39 La* auzul acestor vorbe, căutau iarăşi să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.
 • * Ioan 7:30; Ioan 7:44; Ioan 8:59;
 • Plecarea lui Isus în Pereea
 • 40 Isus S-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde* botezase Ioan la început. Şi a rămas acolo.
 • * Ioan 1:28;
 • 41 Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar* tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.”
 • * Ioan 3:30;
 • 42 Şi* mulţi au crezut în El în locul acela.
 • * Ioan 8:31; Ioan 11:45;
  Ioan, capitolul 10