Ioan  


Capitolul 10
 • Păstorul cel bun
 • 1 Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.
 • 2 Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor.
 • 3 Portarul îi deschide şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le scoate din staul.
 • 4 După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul.
 • 5 Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”
 • 6 Isus le-a spus această pildă, dar ei n-au înţeles despre ce le vorbea.
 • Isus, Uşa oilor
 • 7 Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor.
 • 8 Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei.
 • 9 Eu* sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
 • * Ioan 14:6; Efes 2:18;
 • 10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
 • 11 Eu* sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
 • * Isa 40:11; Ezec 34:12; Ezec 34:23; Ezec 37:24; Evr 13:20; 1 Pet 2:25; 1 Pet 5:4;
 • 12 Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă* oile şi fuge, şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.
 • * Zah 11:16; Zah 11:17;
 • 13 Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
 • 14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile* Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
 • * 2 Tim 2:19;
 • 15 aşa cum* Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi** Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.
 • * Mat 11:27; ** Ioan 15:13;
 • 16 Mai am şi alte* oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi** va fi o turmă şi un Păstor.
 • * Isa 56:8; ** Ezec 37:22; Efes 2:14; 1 Pet 2:25;
 • 17 Tatăl Mă iubeşte, pentru că* Îmi dau viaţa ca iarăşi s-o iau.
 • * Isa 53:7; Isa 53:8; Isa 53:12; Evr 2:9;
 • 18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am* putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi; aceasta** este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”
 • * Ioan 2:19; ** Ioan 6:38; Ioan 15:10; Fapte 2:24; Fapte 2:32;
 • 19 Din pricina acestor cuvinte, iarăşi* s-a făcut dezbinare între iudei.
 • * Ioan 7:43; Ioan 9:16;
 • 20 Mulţi dintre ei ziceau: „Are* drac, este nebun. De ce-L ascultaţi?”
 • * Ioan 7:20; Ioan 8:48; Ioan 8:52;
 • 21 Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate* un drac să** deschidă ochii orbilor?”
 • * Exod 4:11; Ps 94:9; Ps 146:8; ** Ioan 9:6; Ioan 9:7; Ioan 9:32; Ioan 9:33;
 • Isus la Praznicul Înnoirii
 • 22 În Ierusalim se prăznuia atunci Praznicul Înnoirii Templului. Era iarna.
 • 23 Şi Isus Se plimba prin Templu, pe sub* pridvorul lui Solomon.
 • * Fapte 3:11; Fapte 5:12;
 • 24 Iudeii L-au înconjurat şi I-au zis: „Până când ne tot ţii sufletele în încordare? Dacă eşti Hristosul, spune-ne-o desluşit.”
 • 25 „V-am spus”, le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările* pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.
 • * Ioan 3:2; Ioan 5:36; Ioan 10:38;
 • 26 Dar* voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele.
 • * Ioan 8:47; 1 Ioan 4:6;
 • 27 Oile* Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.
 • * Ioan 10:4; Ioan 10:14;
 • 28 Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu* vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.
 • * Ioan 6:37; Ioan 17:11; Ioan 17:12; Ioan 18:9;
 • 29 Tatăl* Meu, care** Mi le-a dat, este mai mare decât toţi şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
 • * Ioan 14:28; ** Ioan 17:2; Ioan 17:6;
 • 30 Eu* şi Tatăl una suntem.”
 • * Ioan 17:11; Ioan 17:22;
 • 31 Atunci, iudeii* iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă.
 • * Ioan 8:59;
 • 32 Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?”
 • 33 Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te* faci Dumnezeu.”
 • * Ioan 5:18;
 • 34 Isus le-a răspuns: „Nu* este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteţi dumnezei»’?
 • * Ps 82:6;
 • 35 Dacă Legea a numit dumnezei pe* aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, şi Scriptura nu poate fi desfiinţată,
 • * Rom 13:1;
 • 36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care* Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis** în lume? Şi aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul†† lui Dumnezeu!’
 • * Ioan 6:27; ** Ioan 3:17; Ioan 5:36; Ioan 5:37; Ioan 8:42; Ioan 5:17; Ioan 5:18; Ioan 10:30; †† Luca 1:35; Ioan 9:35; Ioan 9:37;
 • 37 Dacă* nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi.
 • * Ioan 15:24;
 • 38 Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi* pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că** Tatăl este în Mine şi Eu sunt în Tatăl.”
 • * Ioan 5:36; Ioan 14:10; Ioan 14:11; ** Ioan 14:10; Ioan 14:11; Ioan 17:21;
 • 39 La* auzul acestor vorbe, căutau iarăşi să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor.
 • * Ioan 7:30; Ioan 7:44; Ioan 8:59;
 • Plecarea lui Isus în Pereea
 • 40 Isus S-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde* botezase Ioan la început. Şi a rămas acolo.
 • * Ioan 1:28;
 • 41 Mulţi veneau la El şi ziceau: „Ioan n-a făcut niciun semn, dar* tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat.”
 • * Ioan 3:30;
 • 42 Şi* mulţi au crezut în El în locul acela.
 • * Ioan 8:31; Ioan 11:45;
  Ioan, capitolul 10  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta