Ioan  


Capitolul 13
 • Isus spală picioarele ucenicilor Săi
 • 1 Înainte* de Praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a** sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
 • * Mat 26:2; ** Ioan 12:23; Ioan 17:1; Ioan 17:11;
 • 2 În timpul cinei, după ce diavolul* pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
 • * Luca 22:3; Ioan 13:27;
 • 3 Isus, fiindcă ştia că Tatăl* Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că** de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,
 • * Mat 11:27; Mat 28:18; Ioan 3:35; Ioan 17:2; Fapte 2:36; 1 Cor 15:27; Evr 2:8; ** Ioan 8:42; Ioan 16:28;
 • 4 S-a* sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el.
 • * Luca 22:27; Fil 2:7; Fil 2:8;
 • 5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
 • 6 A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu* să-mi speli mie picioarele?”
 • * Mat 3:14;
 • 7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar* vei pricepe după aceea.”
 • * Ioan 13:12;
 • 8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă* nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
 • * Ioan 3:5; 1 Cor 6:11; Efes 5:26; Tit 3:5; Evr 10:22;
 • 9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar şi mâinile, şi capul!”
 • 10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, şi voi* sunteţi curaţi, dar nu toţi.”
 • * Ioan 15:3;
 • 11 Căci* ştia pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.”
 • * Ioan 6:64;
 • 12 După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?
 • 13 Voi* Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt.
 • * Mat 23:8; Mat 23:10; Luca 6:46; 1 Cor 8:6; 1 Cor 12:3; Fil 2:11;
 • 14 Deci* , dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi** datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
 • * Luca 22:27; ** Rom 12:10; Gal 6:1; Gal 6:2; 1 Pet 5:5;
 • 15 Pentru că Eu v-am* dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.
 • * Mat 11:29; Fil 2:5; 1 Pet 2:21; 1 Ioan 2:6;
 • 16 Adevărat* , adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
 • * Mat 10:24; Luca 6:40; Ioan 15:20;
 • 17 Dacă* ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.
 • * Iac 1:25;
 • Descoperirea vânzătorului
 • 18 Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce* mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.’
 • * Ps 41:9; Mat 26:23; Ioan 13:21;
 • 19 Vă spun lucrul acesta de pe acum* , înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt.
 • * Ioan 14:29; Ioan 16:4;
 • 20 Adevărat* , adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primeşte şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
 • * Mat 10:40; Mat 25:40; Luca 10:16;
 • 21 După ce a spus aceste* cuvinte, Isus S-a** tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”
 • * Mat 26:21; Marc 14:18; Luca 22:21; ** Ioan 12:27; Fapte 1:17; 1 Ioan 2:19;
 • 22 Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte.
 • 23 Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat* pe sânul lui Isus.
 • * Ioan 19:26; Ioan 20:2; Ioan 21:7; Ioan 21:20; Ioan 21:24;
 • 24 Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.
 • 25 Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis: „Doamne, cine este?”
 • 26 Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica şi i-o voi da.” Şi a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.
 • 27 Cum* a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.”
 • * Luca 22:3; Ioan 6:70;
 • 28 Dar nimeni din cei ce şedeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.
 • 29 Unii credeau că, de vreme ce Iuda* avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor.
 • * Ioan 12:6;
 • 30 Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit în grabă. Era noapte.
 • Iubirea frăţească
 • 31 După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: „Acum* , Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu** a fost proslăvit în El.
 • * Ioan 12:23; ** Ioan 14:13; 1 Pet 4:11;
 • 32 Dacă* Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuşi, şi-L va proslăvi îndată** .
 • * Ioan 17:1; Ioan 17:4-6; ** Ioan 12:23;
 • 33 Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi* , cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum.
 • * Ioan 7:34; Ioan 8:21;
 • 34 Vă dau o poruncă* nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
 • * Lev 19:18; Ioan 15:12; Ioan 15:17; Efes 5:2; 1 Tes 4:9; Iac 2:8; 1 Pet 1:22; 1 Ioan 2:7; 1 Ioan 2:8; 1 Ioan 3:11; 1 Ioan 3:23; 1 Ioan 4:21;
 • 35 Prin aceasta* vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
 • * 1 Ioan 2:5; 1 Ioan 4:20;
 • Înştiinţarea lui Petru
 • 36 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai* târziu vei veni.”
 • * Ioan 21:18; 2 Pet 1:14;
 • 37 „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa* pentru Tine.”
 • * Mat 26:33-35; Marc 14:29-31; Luca 22:33; Luca 22:34;
 • 38 Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.
  Ioan, capitolul 13