Ioan  


Capitolul 13
 • Isus spală picioarele ucenicilor Săi
 • 1 Înainte* de Praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a** sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt.
 • * Mat 26:2; ** Ioan 12:23; Ioan 17:1; Ioan 17:11;
 • 2 În timpul cinei, după ce diavolul* pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-L vândă,
 • * Luca 22:3; Ioan 13:27;
 • 3 Isus, fiindcă ştia că Tatăl* Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că** de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,
 • * Mat 11:27; Mat 28:18; Ioan 3:35; Ioan 17:2; Fapte 2:36; 1 Cor 15:27; Evr 2:8; ** Ioan 8:42; Ioan 16:28;
 • 4 S-a* sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar şi S-a încins cu el.
 • * Luca 22:27; Fil 2:7; Fil 2:8;
 • 5 Apoi a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.
 • 6 A venit deci la Simon Petru. Şi Petru I-a zis: „Doamne, Tu* să-mi speli mie picioarele?”
 • * Mat 3:14;
 • 7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar* vei pricepe după aceea.”
 • * Ioan 13:12;
 • 8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!” Isus i-a răspuns: „Dacă* nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.”
 • * Ioan 3:5; 1 Cor 6:11; Efes 5:26; Tit 3:5; Evr 10:22;
 • 9 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar şi mâinile, şi capul!”
 • 10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n-are trebuinţă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, şi voi* sunteţi curaţi, dar nu toţi.”
 • * Ioan 15:3;
 • 11 Căci* ştia pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: „Nu sunteţi toţi curaţi.”
 • * Ioan 6:64;
 • 12 După ce le-a spălat picioarele, Şi-a luat hainele, S-a aşezat iarăşi la masă şi le-a zis: „Înţelegeţi voi ce v-am făcut Eu?
 • 13 Voi* Mă numiţi Învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt.
 • * Mat 23:8; Mat 23:10; Luca 6:46; 1 Cor 8:6; 1 Cor 12:3; Fil 2:11;
 • 14 Deci* , dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi** datori să vă spălaţi picioarele unii altora.
 • * Luca 22:27; ** Rom 12:10; Gal 6:1; Gal 6:2; 1 Pet 5:5;
 • 15 Pentru că Eu v-am* dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu.
 • * Mat 11:29; Fil 2:5; 1 Pet 2:21; 1 Ioan 2:6;
 • 16 Adevărat* , adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l-a trimis.
 • * Mat 10:24; Luca 6:40; Ioan 15:20;
 • 17 Dacă* ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi.
 • * Iac 1:25;
 • Descoperirea vânzătorului
 • 18 Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe care i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: ‘Cel ce* mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea.’
 • * Ps 41:9; Mat 26:23; Ioan 13:21;
 • 19 Vă spun lucrul acesta de pe acum* , înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt.
 • * Ioan 14:29; Ioan 16:4;
 • 20 Adevărat* , adevărat vă spun că cine primeşte pe acela pe care-l trimit Eu pe Mine Mă primeşte şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
 • * Mat 10:40; Mat 25:40; Luca 10:16;
 • 21 După ce a spus aceste* cuvinte, Isus S-a** tulburat în duhul Lui, a mărturisit şi a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.”
 • * Mat 26:21; Marc 14:18; Luca 22:21; ** Ioan 12:27; Fapte 1:17; 1 Ioan 2:19;
 • 22 Ucenicii se uitau unii la alţii şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte.
 • 23 Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat* pe sânul lui Isus.
 • * Ioan 19:26; Ioan 20:2; Ioan 21:7; Ioan 21:20; Ioan 21:24;
 • 24 Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.
 • 25 Şi ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus şi I-a zis: „Doamne, cine este?”
 • 26 Isus a răspuns: „Acela căruia îi voi întinge bucăţica şi i-o voi da.” Şi a întins o bucăţică şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.
 • 27 Cum* a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce ai să faci, fă repede.”
 • * Luca 22:3; Ioan 6:70;
 • 28 Dar nimeni din cei ce şedeau la masă n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe.
 • 29 Unii credeau că, de vreme ce Iuda* avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic” sau îi poruncea să dea ceva săracilor.
 • * Ioan 12:6;
 • 30 Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit în grabă. Era noapte.
 • Iubirea frăţească
 • 31 După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: „Acum* , Fiul omului a fost proslăvit şi Dumnezeu** a fost proslăvit în El.
 • * Ioan 12:23; ** Ioan 14:13; 1 Pet 4:11;
 • 32 Dacă* Dumnezeu a fost proslăvit în El, şi Dumnezeu Îl va proslăvi în El Însuşi, şi-L va proslăvi îndată** .
 • * Ioan 17:1; Ioan 17:4-6; ** Ioan 12:23;
 • 33 Copilaşilor, mai sunt puţin cu voi. Mă veţi căuta, şi* , cum am spus iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot aşa vă spun şi vouă acum.
 • * Ioan 7:34; Ioan 8:21;
 • 34 Vă dau o poruncă* nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
 • * Lev 19:18; Ioan 15:12; Ioan 15:17; Efes 5:2; 1 Tes 4:9; Iac 2:8; 1 Pet 1:22; 1 Ioan 2:7; 1 Ioan 2:8; 1 Ioan 3:11; 1 Ioan 3:23; 1 Ioan 4:21;
 • 35 Prin aceasta* vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
 • * 1 Ioan 2:5; 1 Ioan 4:20;
 • Înştiinţarea lui Petru
 • 36 „Doamne”, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i-a răspuns: „Tu nu poţi veni acum după Mine, unde Mă duc Eu, dar mai* târziu vei veni.”
 • * Ioan 21:18; 2 Pet 1:14;
 • 37 „Doamne”, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaţa* pentru Tine.”
 • * Mat 26:33-35; Marc 14:29-31; Luca 22:33; Luca 22:34;
 • 38 Isus i-a răspuns: „Îţi vei da viaţa pentru Mine? Adevărat, adevărat îţi spun că nu va cânta cocoşul, până te vei lepăda de Mine de trei ori.
  Ioan, capitolul 13  
Versetul zilei
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Ioan 5:24
Pune-l pe pagina ta