Ioan  


Capitolul 14
  • 1. Greceşte: paraclet, (apărător, ajutor).
  Ioan, capitolul 14  
Versetul zilei
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
Ioan 5:24
Pune-l pe pagina ta