Ioan  


Capitolul 15
 • Isus, Viţa
 • 1 Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul.
 • 2 Pe orice* mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca să aducă şi mai mult rod.
 • * Mat 15:3;
 • 3 Acum voi* sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.
 • * Ioan 13:10; Ioan 17:17; Efes 5:26; 1 Pet 1:22;
 • 4 Rămâneţi* în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine.
 • * Col 1:23; 1 Ioan 2:6;
 • 5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă* , căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.
 • * Osea 14:8; Fil 1:11; Fil 4:13;
 • 6 Dacă nu rămâne cineva în Mine, este* aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.
 • * Mat 3:10; Mat 7:19;
 • 7 Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice* veţi vrea şi vi se va da.
 • * Ioan 14:13; Ioan 14:14; Ioan 15:16; Ioan 16:23;
 • 8 Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta* Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi** veţi fi astfel ucenicii Mei.
 • * Mat 5:16; Fil 1:11; ** Ioan 8:31; Ioan 13:35;
 • 9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
 • 10 Dacă* păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.
 • * Ioan 14:15; Ioan 14:21; Ioan 14:23;
 • 11 V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria* voastră să fie deplină.
 • * Ioan 16:24; Ioan 17:13; 1 Ioan 1:4;
 • Dragostea frăţească
 • 12 Aceasta* este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu.
 • * Ioan 13:34; 1 Tes 4:9; 1 Pet 4:8; 1 Ioan 3:11; 1 Ioan 4:21;
 • 13 Nu este mai* mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
 • * Ioan 10:11; Ioan 10:15; Rom 5:7; Rom 5:8; Efes 5:2; 1 Ioan 3:16; Ioan 14:15; Ioan 14:23;
 • 14 Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi* ce vă poruncesc Eu.
 • * Ioan 14:15; Ioan 14:23;
 • 15 Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că* v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.
 • * Gen 18:17; Ioan 17:26; Fapte 20:27;
 • 16 Nu* voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am** rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
 • * Ioan 6:70; Ioan 13:18; 1 Ioan 4:10; 1 Ioan 4:19; ** Mat 28:19; Marc 16:15; Col 1:6; Ioan 4:13; Ioan 15:7;
 • 17 Vă poruncesc* aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.
 • * Ioan 15:12;
 • Ura din partea lumii
 • 18 Dacă* vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră.
 • * 1 Ioan 3:1; 1 Ioan 3:13;
 • 19 Dacă* aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar, pentru că** nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.
 • * 1 Ioan 4:5; ** Ioan 17:14;
 • 20 Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: ‘Robul* nu este mai mare decât stăpânul său.’ Dacă** M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.
 • * Mat 10:24; Luca 6:40; Ioan 13:16; ** Ezec 3:7;
 • 21 Dar* vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.
 • * Mat 10:22; Mat 24:9; Ioan 16:3;
 • 22 Dacă* n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat, dar** acum n-au nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor.
 • * Ioan 9:41; ** Rom 1:20; Iac 4:17;
 • 23 Cine* Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu.
 • * 1 Ioan 2:23;
 • 24 Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări* pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine, şi pe Tatăl Meu.
 • * Ioan 3:2; Ioan 7:31; Ioan 9:32;
 • 25 Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: ‘M-au* urât fără temei.’
 • * Ps 35:19; Ps 69:4;
 • 26 Când* va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El** va mărturisi despre Mine.
 • * Luca 24:49; Ioan 14:17; Ioan 14:26; Ioan 16:7; Ioan 16:13; Fapte 2:23; ** 1 Ioan 5:6;
 • 27 Şi voi* de asemenea veţi mărturisi, pentru că aţi** fost cu Mine de la început.
 • * Luca 24:48; Fapte 1:8; Fapte 21:22; Fapte 2:32; Fapte 3:15; Fapte 4:20; Fapte 4:33; Fapte 5:32; Fapte 10:39; Fapte 13:31; 1 Pet 5:1; 2 Pet 1:16; ** Luca 1:2; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:2;
  Ioan, capitolul 15