Ioan  


Capitolul 16
 • Prigonirea ucenicilor
 • 1 V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să* nu fie pentru voi un prilej de cădere.
 • * Mat 11:6; Mat 24:10; Mat 26:31;
 • 2 Au* să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine** vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.
 • * Ioan 9:22; Ioan 9:34; Ioan 12:42; ** Fapte 8:1; Fapte 9:1; Fapte 26:9-11;
 • 3 Şi se vor purta astfel* cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
 • * Ioan 15:21; Rom 10:2; 1 Cor 2:8; 1 Tim 1:13;
 • 4 V-am spus aceste* lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Nu** vi le-am spus de la început, pentru că eram cu voi.
 • * Ioan 13:19; Ioan 14:29; ** Mat 9:15;
 • Lucrarea Mângâietorului
 • 5 Acum Mă duc* la Cel ce M-a trimis şi nimeni din voi nu Mă întreabă: ‘Unde Te duci?’
 • * Ioan 7:33; Ioan 13:3; Ioan 14:28; Ioan 16:10; Ioan 16:16;
 • 6 Dar, pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea* v-a umplut inima.
 • * Ioan 14:1; Ioan 16:22;
 • 7 Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul* nu va veni la voi, dar, dacă** Mă duc, vi-L voi trimite.
 • * Ioan 7:39; Ioan 14:16; Ioan 14:26; Ioan 15:26; ** Fapte 2:33; Efes 4:8;
 • 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
 • 9 În ce priveşte* păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine;
 • * Fapte 2:22-37;
 • 10 în ce priveşte neprihănirea* , fiindcă** Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea;
 • * Fapte 2:32; ** Ioan 3:14; Ioan 5:32;
 • 11 în ce priveşte* judecata, fiindcă stăpânitorul** lumii acesteia este judecat.
 • * Fapte 26:18; ** Luca 10:18; Ioan 12:31; Efes 2:2; Col 2:15; Evr 2:14;
 • 12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar* acum nu le puteţi purta.
 • * Marc 4:33; 1 Cor 3:2; Evr 5:12;
 • 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul* adevărului, are să vă** călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
 • * Ioan 4:17; Ioan 15:26; ** Ioan 14:26; 1 Ioan 2:20; 1 Ioan 2:27;
 • 14 El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
 • 15 Tot* ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.
 • * Mat 11:27; Ioan 3:35; Ioan 13:3; Ioan 17:10;
 • Întristarea prefăcută în bucurie
 • 16 Peste puţină* vreme, nu Mă veţi mai vedea, apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea, pentru că** Mă duc la Tatăl.”
 • * Ioan 7:33; Ioan 13:33; Ioan 14:19; Ioan 16:10; ** Ioan 13:3; Ioan 16:28;
 • 17 La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ şi ‘Apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’ şi ‘Pentru că Mă duc la Tatăl’?”
 • 18 Ei ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: ‘Peste puţină vreme’? Nu ştim ce vrea să spună.”
 • 19 Isus a cunoscut că voiau să-L întrebe şi le-a zis: „Vă întrebaţi între voi ce înseamnă cuvintele: ‘Peste puţină vreme, nu Mă veţi mai vedea’ şi ‘Apoi iarăşi, peste puţină vreme, Mă veţi vedea’?
 • 20 Adevărat, adevărat vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; vă veţi întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.
 • 21 Femeia* , când este în durerile naşterii, se întristează, pentru că i-a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu-şi mai aduce aminte de suferinţă, de bucurie că s-a născut un om pe lume.
 • * Isa 26:17;
 • 22 Tot aşa* şi voi, acum sunteţi plini de întristare, dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se** va bucura şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.
 • * Ioan 16:6; ** Luca 24:41; Luca 24:52; Ioan 14:1; Ioan 14:27; Ioan 20:20; Fapte 2:46; Fapte 13:52; 1 Pet 1:8;
 • 23 În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat* , adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
 • * Mat 7:7; Ioan 14:13; Ioan 15:16;
 • 24 Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca* bucuria voastră să fie deplină.
 • * Ioan 15:11;
 • Cuvinte de rămas-bun
 • 25 V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.
 • 26 În ziua aceea* , veţi cere în Numele Meu şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.
 • * Ioan 16:23;
 • 27 Căci* Tatăl Însuşi vă iubeşte, pentru că M-aţi iubit şi aţi** crezut că am ieşit de la Dumnezeu.
 • * Ioan 14:21; Ioan 14:23; ** Ioan 3:13; Ioan 16:30; Ioan 17:8;
 • 28 Am ieşit* de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.”
 • * Ioan 13:3;
 • 29 Ucenicii Săi I-au zis: „Iată că acum vorbeşti desluşit şi nu spui nicio pildă.
 • 30 Acum cunoaştem că* ştii toate lucrurile şi n-ai nevoie să Te întrebe cineva, de aceea credem** că ai ieşit de la Dumnezeu.”
 • * Ioan 21:17; ** Ioan 16:27; Ioan 17:8;
 • 31 „Acum credeţi?”, le-a răspuns Isus.
 • 32 „Iată* că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare** la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.
 • * Mat 26:31; Marc 14:27; ** Ioan 20:10; Ioan 8:29; Ioan 11:10; Ioan 11:11;
 • 33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în* Mine. În** lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit†† lumea.”
 • * Isa 9:6; Ioan 14:27; Rom 5:1; Efes 2:14; Col 1:20; ** Ioan 15:19-21; 2 Tim 3:12; Ioan 14:1; †† Rom 8:37; 1 Ioan 4:4; 1 Ioan 5:4;
  Ioan, capitolul 16  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta