Ioan  


Capitolul 20
 • Învierea lui Isus Hristos
 • 1 În ziua* dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric, şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.
 • * Mat 28:1; Marc 16:1; Luca 24:1;
 • 2 A alergat la Simon Petru şi la celălalt* ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus.”
 • * Ioan 13:23; Ioan 19:26; Ioan 21:7; Ioan 21:20; Ioan 21:24;
 • 3 Petru* şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt.
 • * Luca 24:12;
 • 4 Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt.
 • 5 S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile* de pânză jos, dar n-a intrat.
 • * Ioan 19:40;
 • 6 Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos.
 • 7 Iar ştergarul*, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc, singur.
 • * Ioan 11:44;
 • 8 Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.
 • 9 Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură*, Isus trebuia să învieze din morţi.
 • * Ps 16:10; Fapte 2:25-31; Fapte 13:34; Fapte 13:35;
 • 10 Apoi, ucenicii s-au întors acasă.
 • Isus Se arată Mariei
 • 11 Dar* Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt.
 • * Marc 16:5;
 • 12 Şi a văzut doi îngeri în alb şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.
 • 13 „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus.”
 • 14 După ce* a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu ştia că este Isus.
 • * Mat 28:9; Marc 16:9;
 • 15 „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi mă voi duce să-L iau.”
 • 16 Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică „Învăţătorule!”
 • 17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii* Mei şi spune-le că Mă** sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”
 • * Luca 24:16; Luca 24:31; Ioan 21:4; ** Ps 22:22; Mat 28:10; Rom 8:29; Evr 2:11; Ioan 16:28;
 • 18 Maria Magdalena s-a* dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.
 • * Efes 1:17;
 • Isus Se arată ucenicilor
 • 19 În* seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
 • * Mat 28:10; Luca 24:10;
 • 20 Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii* s-au bucurat când au văzut pe Domnul.
 • * Marc 16:14; Luca 24:36; 1 Cor 15:5;
 • 21 Isus* le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum** M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”
 • * Ioan 16:22; ** Mat 28:18; Ioan 17:18; Ioan 17:19; 2 Tim 2:2; Evr 3:1;
 • 22 După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!
 • 23 Celor ce* le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”
 • * Mat 16:19; Mat 18:18;
 • Isus Se arată şi lui Toma
 • 24 Toma, zis* Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
 • * Ioan 11:16;
 • 25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”
 • 26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”
 • 27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi* degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”
 • * 1 Ioan 1:1;
 • 28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
 • 29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice* de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”
 • * 2 Cor 5:7; 1 Pet 1:8;
 • Rostul celor scrise aici
 • 30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe* alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta.
 • * Ioan 21:25;
 • 31 Dar* lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi**, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.
 • * Luca 1:4; ** Ioan 8:15; Ioan 8:16; Ioan 5:24; 1 Pet 1:8; 1 Pet 1:9;
  Ioan, capitolul 20