Ioan  


Capitolul 7
 • Necredinţa fraţilor lui Isus
 • 1 După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că* iudeii căutau să-L omoare.
 • * Ioan 5:16; Ioan 5:18;
 • 2 Şi* praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.
 • * Lev 23:34;
 • 3 Fraţii* Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.
 • * Mat 12:46; Marc 3:31; Fapte 1:14;
 • 4 Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.”
 • 5 Căci nici* fraţii Lui nu credeau în El.
 • * Marc 3:21;
 • 6 Isus le-a zis: „Vremea* Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.
 • * Ioan 2:4; Ioan 7:8; Ioan 7:30; Ioan 8:20;
 • 7 Pe voi lumea nu* vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că** mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.
 • * Ioan 15:19; ** Ioan 3:19;
 • 8 Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă* nu Mi s-a împlinit încă vremea.”
 • * Ioan 8:20; Ioan 7:6;
 • 9 După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.
 • Isus în Ierusalim la Praznicul Corturilor
 • 10 După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.
 • 11 Iudeii* Îl căutau în timpul praznicului şi ziceau: „Unde este?”
 • * Ioan 11:56;
 • 12 Noroadele vorbeau mult în şoaptă* despre El. Unii** ziceau: „Este un om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.”
 • * Ioan 9:16; Ioan 10:19; ** Mat 21:46; Luca 7:16; Ioan 6:14; Ioan 7:40;
 • 13 Totuşi, de* frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.
 • * Ioan 9:22; Ioan 12:42; Ioan 19:38;
 • 14 Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.
 • 15 Iudeii* se mirau şi ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”
 • * Mat 13:54; Marc 6:2; Luca 4:22; Fapte 2:7;
 • 16 Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea* nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
 • * Ioan 3:11; Ioan 8:28; Ioan 12:49; Ioan 14:10; Ioan 14:24;
 • 17 Dacă* vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
 • * Ioan 8:43;
 • 18 Cine* vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este strâmbătate.
 • * Ioan 5:41; Ioan 8:50;
 • 19 Oare* nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De** ce căutaţi să Mă omorâţi?”
 • * Exod 24:3; Deut 33:4; Ioan 1:17; Fapte 7:38; ** Mat 12:14; Marc 3:6; Ioan 5:16; Ioan 5:18; Ioan 10:31; Ioan 10:39; Ioan 11:53;
 • 20 Norodul I-a răspuns: „Ai drac*. Cine caută să Te omoare?”
 • * Ioan 8:48; Ioan 8:52; Ioan 10:20;
 • 21 Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut şi toţi vă miraţi de ea.
 • 22 Moise* v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci** de la patriarhi – şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.
 • * Lev 12:3; ** Gen 17:10;
 • 23 Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am* însănătoşit un om întreg în ziua Sabatului?
 • * Ioan 5:8; Ioan 5:9; Ioan 5:16;
 • 24 Nu* judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.”
 • * Deut 1:16; Deut 1:17; Prov 24:23; Ioan 8:15; Iac 2:1;
 • 25 Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare?
 • 26 Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut* că El este Hristosul?
 • * Ioan 7:48;
 • 27 Dar* noi ştim de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”
 • * Mat 13:55; Marc 6:3; Luca 4:22;
 • 28 Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă* cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu** n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat şi voi†† nu-L cunoaşteţi.
 • * Ioan 8:14; ** Ioan 5:43; Ioan 8:42; Ioan 5:32; Ioan 8:26; Rom 3:4; †† Ioan 1:18; Ioan 8:55;
 • 29 Eu* Îl cunosc, căci vin de la El şi El M-a trimis.”
 • * Mat 11:27; Ioan 10:15;
 • 30 Ei căutau* deci să-L prindă şi nimeni** n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.
 • * Marc 11:18; Luca 19:47; Luca 20:19; Ioan 7:19; Ioan 8:37; ** Ioan 7:41; Ioan 8:20;
 • 31 Mulţi* din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?”
 • * Mat 12:23; Ioan 3:2; Ioan 8:30;
 • 32 Fariseii au auzit pe norod spunând în şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă.
 • 33 Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină* vreme şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis.
 • * Ioan 13:33; Ioan 16:16;
 • 34 Voi Mă* veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.”
 • * Osea 5:6; Ioan 8:21; Ioan 13:33;
 • 35 Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei* împrăştiaţi printre greci şi să înveţe pe greci?
 • * Isa 11:12; Iac 1:1; 1 Pet 1:1;
 • 36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni’?”
 • Isus, Apa vieţii
 • 37 În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
 • * Lev 23:36; ** Isa 55:1; Ioan 6:35;
 • 38 Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
 • * Apoc 22:17; Deut 18:15; ** Prov 18:4; Isa 12:3; Isa 44:3; Ioan 4:14;
 • 39 Spunea* cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit**.
 • * Isa 44:3; Ioel 2:28; Ioan 16:7; Fapte 2:17; Fapte 2:33; Fapte 2:38; ** Ioan 12:16; Ioan 16:7;
 • Încercări pentru prinderea lui Isus
 • 40 Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul*.”
 • * Deut 18:15; Deut 18:18; Ioan 1:21; Ioan 6:14;
 • 41 Alţii ziceau: „Acesta* este Hristosul.” Şi alţii ziceau: „Cum, din Galileea** are să vină Hristosul?
 • * Ioan 4:42; Ioan 6:69; ** Ioan 1:46; Ioan 7:52;
 • 42 Nu zice* Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde** era David?”
 • * Ps 132:11; Ier 23:5; Mica 5:2; Mat 2:5; Luca 2:4; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:4;
 • 43 S-a* făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.
 • * Ioan 7:12; Ioan 9:16; Ioan 10:19;
 • 44 Unii* din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.
 • * Ioan 7:30;
 • 45 Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?”
 • 46 Aprozii au răspuns: „Niciodată* n-a vorbit vreun om ca omul acesta.”
 • * Mat 7:29;
 • 47 Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?
 • 48 A* crezut în El vreunul din mai-marii noştri sau din farisei?
 • * Ioan 12:42; Fapte 6:7; 1 Cor 1:20; 1 Cor 1:26; 1 Cor 2:8;
 • 49 Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!”
 • 50 Nicodim, cel care* venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis:
 • * Ioan 3:2;
 • 51 „Legea* noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?”
 • * Deut 1:17; Deut 17:8; Deut 19:15;
 • 52 Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din* Galileea? Cercetează bine şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”
 • * Isa 9:1; Isa 9:2; Mat 4:15; Ioan 1:46; Ioan 7:41;
 • 53 (Şi s-a întors fiecare acasă.
  Ioan, capitolul 7  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta