Ioan  


Capitolul 7
 • Necredinţa fraţilor lui Isus
 • 1 După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că* iudeii căutau să-L omoare.
 • * Ioan 5:16; Ioan 5:18;
 • 2 Şi* praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.
 • * Lev 23:34;
 • 3 Fraţii* Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.
 • * Mat 12:46; Marc 3:31; Fapte 1:14;
 • 4 Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.”
 • 5 Căci nici* fraţii Lui nu credeau în El.
 • * Marc 3:21;
 • 6 Isus le-a zis: „Vremea* Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.
 • * Ioan 2:4; Ioan 7:8; Ioan 7:30; Ioan 8:20;
 • 7 Pe voi lumea nu* vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că** mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.
 • * Ioan 15:19; ** Ioan 3:19;
 • 8 Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă* nu Mi s-a împlinit încă vremea.”
 • * Ioan 8:20; Ioan 7:6;
 • 9 După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.
 • Isus în Ierusalim la Praznicul Corturilor
 • 10 După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.
 • 11 Iudeii* Îl căutau în timpul praznicului şi ziceau: „Unde este?”
 • * Ioan 11:56;
 • 12 Noroadele vorbeau mult în şoaptă* despre El. Unii** ziceau: „Este un om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.”
 • * Ioan 9:16; Ioan 10:19; ** Mat 21:46; Luca 7:16; Ioan 6:14; Ioan 7:40;
 • 13 Totuşi, de* frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.
 • * Ioan 9:22; Ioan 12:42; Ioan 19:38;
 • 14 Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.
 • 15 Iudeii* se mirau şi ziceau: „Cum are omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”
 • * Mat 13:54; Marc 6:2; Luca 4:22; Fapte 2:7;
 • 16 Isus le-a răspuns: „Învăţătura Mea* nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.
 • * Ioan 3:11; Ioan 8:28; Ioan 12:49; Ioan 14:10; Ioan 14:24;
 • 17 Dacă* vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.
 • * Ioan 8:43;
 • 18 Cine* vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este strâmbătate.
 • * Ioan 5:41; Ioan 8:50;
 • 19 Oare* nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De** ce căutaţi să Mă omorâţi?”
 • * Exod 24:3; Deut 33:4; Ioan 1:17; Fapte 7:38; ** Mat 12:14; Marc 3:6; Ioan 5:16; Ioan 5:18; Ioan 10:31; Ioan 10:39; Ioan 11:53;
 • 20 Norodul I-a răspuns: „Ai drac*. Cine caută să Te omoare?”
 • * Ioan 8:48; Ioan 8:52; Ioan 10:20;
 • 21 Drept răspuns, Isus le-a zis: „O lucrare am făcut şi toţi vă miraţi de ea.
 • 22 Moise* v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci** de la patriarhi – şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.
 • * Lev 12:3; ** Gen 17:10;
 • 23 Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea pentru că am* însănătoşit un om întreg în ziua Sabatului?
 • * Ioan 5:8; Ioan 5:9; Ioan 5:16;
 • 24 Nu* judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.”
 • * Deut 1:16; Deut 1:17; Prov 24:23; Ioan 8:15; Iac 2:1;
 • 25 Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El acela pe care caută ei să-l omoare?
 • 26 Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut* că El este Hristosul?
 • * Ioan 7:48;
 • 27 Dar* noi ştim de unde este omul acesta, însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”
 • * Mat 13:55; Marc 6:3; Luca 4:22;
 • 28 Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga: „Mă* cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu** n-am venit de la Mine Însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat şi voi†† nu-L cunoaşteţi.
 • * Ioan 8:14; ** Ioan 5:43; Ioan 8:42; Ioan 5:32; Ioan 8:26; Rom 3:4; †† Ioan 1:18; Ioan 8:55;
 • 29 Eu* Îl cunosc, căci vin de la El şi El M-a trimis.”
 • * Mat 11:27; Ioan 10:15;
 • 30 Ei căutau* deci să-L prindă şi nimeni** n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.
 • * Marc 11:18; Luca 19:47; Luca 20:19; Ioan 7:19; Ioan 8:37; ** Ioan 7:41; Ioan 8:20;
 • 31 Mulţi* din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni, Hristosul va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?”
 • * Mat 12:23; Ioan 3:2; Ioan 8:30;
 • 32 Fariseii au auzit pe norod spunând în şoaptă aceste lucruri despre El. Atunci, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au trimis nişte aprozi să-L prindă.
 • 33 Isus a zis: „Mai sunt cu voi puţină* vreme şi apoi Mă duc la Cel ce M-a trimis.
 • * Ioan 13:33; Ioan 16:16;
 • 34 Voi Mă* veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.”
 • * Osea 5:6; Ioan 8:21; Ioan 13:33;
 • 35 Iudeii au zis între ei: „Unde are de gând să se ducă omul acesta, ca să nu-l putem găsi? Doar n-o avea de gând să se ducă la cei* împrăştiaţi printre greci şi să înveţe pe greci?
 • * Isa 11:12; Iac 1:1; 1 Pet 1:1;
 • 36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus: ‘Mă veţi căuta, şi nu Mă veţi găsi; şi unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni’?”
 • Isus, Apa vieţii
 • 37 În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
 • * Lev 23:36; ** Isa 55:1; Ioan 6:35;
 • 38 Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
 • * Apoc 22:17; Deut 18:15; ** Prov 18:4; Isa 12:3; Isa 44:3; Ioan 4:14;
 • 39 Spunea* cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit**.
 • * Isa 44:3; Ioel 2:28; Ioan 16:7; Fapte 2:17; Fapte 2:33; Fapte 2:38; ** Ioan 12:16; Ioan 16:7;
 • Încercări pentru prinderea lui Isus
 • 40 Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: „Acesta este cu adevărat Prorocul*.”
 • * Deut 18:15; Deut 18:18; Ioan 1:21; Ioan 6:14;
 • 41 Alţii ziceau: „Acesta* este Hristosul.” Şi alţii ziceau: „Cum, din Galileea** are să vină Hristosul?
 • * Ioan 4:42; Ioan 6:69; ** Ioan 1:46; Ioan 7:52;
 • 42 Nu zice* Scriptura că Hristosul are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde** era David?”
 • * Ps 132:11; Ier 23:5; Mica 5:2; Mat 2:5; Luca 2:4; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:4;
 • 43 S-a* făcut deci dezbinare în norod din pricina Lui.
 • * Ioan 7:12; Ioan 9:16; Ioan 10:19;
 • 44 Unii* din ei voiau să-L prindă; dar nimeni n-a pus mâna pe El.
 • * Ioan 7:30;
 • 45 Aprozii s-au întors deci la preoţii cei mai de seamă şi la farisei. Şi aceştia le-au zis: „De ce nu L-aţi adus?”
 • 46 Aprozii au răspuns: „Niciodată* n-a vorbit vreun om ca omul acesta.”
 • * Mat 7:29;
 • 47 Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?
 • 48 A* crezut în El vreunul din mai-marii noştri sau din farisei?
 • * Ioan 12:42; Fapte 6:7; 1 Cor 1:20; 1 Cor 1:26; 1 Cor 2:8;
 • 49 Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!”
 • 50 Nicodim, cel care* venise la Isus noaptea şi care era unul din ei, le-a zis:
 • * Ioan 3:2;
 • 51 „Legea* noastră osândeşte ea pe un om înainte ca să-l asculte şi să ştie ce face?”
 • * Deut 1:17; Deut 17:8; Deut 19:15;
 • 52 Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din* Galileea? Cercetează bine şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”
 • * Isa 9:1; Isa 9:2; Mat 4:15; Ioan 1:46; Ioan 7:41;
 • 53 (Şi s-a întors fiecare acasă.
  Ioan, capitolul 7  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta