Ioan  


Capitolul 9
 • Vindecarea unui orb din naştere
 • 1 Când trecea, Isus a văzut un orb din naştere.
 • 2 Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine* a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
 • * Ioan 9:34;
 • 3 Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci* s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
 • * Ioan 11:4;
 • 4 Cât este ziuă, trebuie* să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
 • * Ioan 4:34; Ioan 5:19; Ioan 5:36; Ioan 11:9; Ioan 12:35; Ioan 17:4;
 • 5 Cât sunt în lume, sunt* Lumina lumii.”
 • * Ioan 1:5; Ioan 1:9; Ioan 3:19; Ioan 8:12; Ioan 12:35; Ioan 12:46;
 • 6 După ce a zis aceste vorbe, a* scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta
 • * Marc 7:33; Marc 8:23;
 • 7 şi i-a zis: „Du-te de te spală în* scăldătoarea Siloamului” (care, tălmăcit, înseamnă: „Trimis”). El** s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.
 • * Neem 3:15; ** 2 Imp 5:14;
 • 8 Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”
 • 9 Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu, dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea: „Eu sunt.”
 • 10 Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?”
 • 11 El a răspuns: „Omul* acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.’ M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”
 • * Ioan 9:6; Ioan 9:7;
 • 12 „Unde este Omul acela?” l-au întrebat ei. El a răspuns: „Nu ştiu.”
 • Cercetarea orbului de farisei
 • 13 Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte.
 • 14 Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină şi-i deschisese ochii.
 • 15 Din nou, fariseii l-au întrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: „Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd.”
 • 16 Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” Alţii ziceau: „Cum* poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Şi** era dezbinare între ei.
 • * Ioan 9:33; Ioan 3:2; ** Ioan 7:12; Ioan 7:43; Ioan 10:19;
 • 17 Iarăşi au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre El în privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?” „Este* un proroc”, le-a răspuns el.
 • * Ioan 4:19; Ioan 6:14;
 • 18 Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că îşi căpătase vederea până n-au chemat pe părinţii lui.
 • 19 Şi când i-au venit părinţii, i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?”
 • 20 Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb.
 • 21 Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.”
 • 22 Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se* temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să** fie dat afară din sinagogă.
 • * Ioan 7:13; Ioan 12:42; Ioan 19:38; Fapte 5:13; ** Ioan 9:34; Ioan 16:2;
 • 23 De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.”
 • 24 Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: „Dă* slavă lui Dumnezeu: noi** ştim că omul acesta este un păcătos.”
 • * Ios 7:19; 1 Sam 6:5; ** Ioan 9:16;
 • 25 El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.”
 • 26 Iarăşi l-au întrebat: „Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?”
 • 27 „Acum v-am spus”, le-a răspuns el, „şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!”
 • 28 Ei l-au ocărât şi i-au zis: „Tu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.
 • 29 Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu* ştim de unde este.”
 • * Ioan 8:14;
 • 30 „Aici* este mirarea”, le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii.
 • * Ioan 3:10;
 • 31 Ştim că Dumnezeu* n-ascultă pe păcătoşi, ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.
 • * Iov 27:9; Iov 35:12; Ps 18:41; Ps 34:15; Ps 66:18; Prov 1:28; Prov 15:29; Prov 29:9; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13;
 • 32 De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.
 • 33 Dacă* omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.”
 • * Ioan 9:16;
 • 34 „Tu eşti născut cu totul în* păcat”, i-au răspuns ei, „şi vrei să ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară.
 • * Ioan 9:2;
 • Isus întâlneşte pe orb în Templu
 • 35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, când l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul* lui Dumnezeu?”
 • * Mat 14:33; Mat 16:16; Marc 1:1; Ioan 10:36; 1 Ioan 5:13;
 • 36 El a răspuns: „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?”
 • 37 „L-ai şi văzut”, i-a zis Isus, „şi Cel* care vorbeşte cu tine, Acela este.”
 • * Ioan 4:26;
 • 38 „Cred, Doamne”, I-a zis el; şi I s-a închinat.
 • 39 Apoi, Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru* judecată: ca** cei ce nu văd să vadă şi cei ce văd să ajungă orbi.”
 • * Ioan 5:22; Ioan 5:27; Ioan 3:17; Ioan 12:47; ** Mat 13:13;
 • 40 Unii din fariseii care erau lângă El, când au auzit aceste vorbe, I-au* zis: „Doar n-om fi şi noi orbi!”
 • * Rom 2:19;
 • 41 „Dacă* aţi fi orbi”, le-a răspuns Isus, „n-aţi avea păcat, dar acum ziceţi: ‘Vedem.’ Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.
 • * Ioan 15:22; Ioan 15:24;
  Ioan, capitolul 9