Ioel  


Capitolul 1
 • IOEL
 • * Osea 6:1-3; Evr 12:10; Evr 12:11; Apoc 21:3-6;
 • Năvală de lăcuste
 • 1 Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:
 • 2 Ascultaţi lucrul acesta, bătrâni! Şi luaţi seama, toţi locuitorii ţării! S-a întâmplat aşa ceva* pe vremea voastră sau pe vremea părinţilor voştri?
 • * Ioel 2:2;
 • 3 Povestiţi* copiilor voştri despre lucrul acesta şi copiii voştri să povestească copiilor lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!
 • * Ps 78:4;
 • 4 Ce a lăsat nemâncat lăcusta* gazam a mâncat lăcusta arbeh, ce a lăsat lăcusta arbeh a mâncat lăcusta ielec, ce a lăsat lăcusta ielec a mâncat lăcusta hasil.
 • * Deut 28:38; Ioel 2:25;
 • 5 Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi! Văitaţi-vă, toţi cei ce beţi vin, căci vi s-a luat* mustul de la gură!
 • * Isa 32:10;
 • 6 Căci în ţara mea a năvălit un popor* puternic şi fără număr, cu dinţi** de leu şi măsele de leoaică.
 • * Prov 30:25-27; Ioel 2:2; Ioel 2:11; Ioel 2:25; ** Apoc 9:8;
 • 7 Mi-a pustiit* via; mi-a făcut bucăţi smochinul, l-a jupuit de coajă şi l-a trântit jos; mlădiţele de viţă au ajuns albe.
 • * Isa 5:6;
 • 8 Boceşte-te* ca fecioara încinsă cu un sac după bărbatul** tinereţii ei!
 • * Isa 22:12; ** Prov 2:17; Ier 3:4;
 • 9 Au încetat darurile de mâncare* şi jertfele de băutură din Casa Domnului; preoţii, slujitorii Domnului, jelesc.
 • * Ioel 1:13; Ioel 2:14;
 • 10 Câmpia este pustiită, pământul*, întristat, căci grâul este nimicit, mustul** a secat, untdelemnul nu mai este.
 • * Ier 12:11; Ier 14:2; ** Isa 24:7; Ioel 1:12;
 • 11 Înmărmuriţi*, plugari, văitaţi-vă, vieri, din pricina grâului şi a orzului, căci bucatele de pe câmp sunt pierdute!
 • * Ier 14:3; Ier 14:4;
 • 12 Via* este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe câmp s-au uscat… Şi s-a dus bucuria** de la copiii oamenilor!
 • * Ioel 1:10; ** Isa 24:11; Ier 48:33; Ps 4:7; Isa 9:3;
 • 13 Încingeţi-vă*, preoţi, şi plângeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mâncare** şi jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru.
 • * Ier 4:8; Ioel 1:8; ** Ioel 1:9;
 • 14 Vestiţi* un post, chemaţi o adunare de sărbătoare**; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul!
 • * 2 Cron 20:3; 2 Cron 20:4; Ioel 2:15; Ioel 2:16; ** Lev 23:36; 2 Cron 20:13;
 • 15 „Vai! ce* zi!” Da, ziua** Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.
 • * Ier 30:7; ** Isa 13:6; Isa 13:9; Ioel 2:1;
 • 16 Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noştri? Şi n-au pierit bucuria* şi veselia din Casa Dumnezeului nostru?
 • * Deut 12:6; Deut 12:7; Deut 16:11; Deut 16:14; Deut 16:15;
 • 17 S-au uscat seminţele sub bulgări; grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura!
 • 18 Cum gem* vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au păşune; chiar şi turmele de oi suferă!
 • * Osea 4:3;
 • 19 Către* Tine, Doamne, strig, căci a mâncat focul** islazurile pustiei şi para focului a pârlit toţi copacii de pe câmp!
 • * Ps 50:15; ** Ier 9:10; Ioel 2:3;
 • 20 Chiar şi fiarele câmpului se îndreaptă doritoare* către Tine, căci au secat** pâraiele şi a mâncat focul islazurile pustiei.
 • * Iov 38:41; Ps 104:21; Ps 145:15; ** 1 Imp 17:7; 1 Imp 18:5;
Ioel, capitolul 1  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta