Ioel  


Capitolul 3
 • 1 Căci iată că, în zilele acelea* şi în vremurile acelea când voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului,
 • * Ier 30:3; Ezec 38:14;
 • 2 voi strânge* pe toate neamurile şi le voi coborî în Valea lui Iosafat**. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea.
 • * Zah 14:2-4; ** 2 Cron 20:26; Ioel 3:12; Isa 66:16; Ezec 38:22;
 • 3 Au tras la sorţi* pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă şi au vândut fata pe vin şi l-au băut.
 • * Obad 1:11; Naum 3:10;
 • 4 Ce vreţi voi cu Mine, Tirule* şi Sidonule şi toate ţinuturile filistenilor? Vreţi să-Mi răsplătiţi** vreo faptă sau să faceţi ceva împotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.
 • * Amos 1:6; Amos 1:9; ** Ezec 25:15-17;
 • 5 Mi-aţi luat argintul şi aurul şi cele mai bune odoare ale Mele şi le-aţi dus în templele voastre.
 • 6 Aţi vândut pe copiii lui Iuda şi ai Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtaţi din ţara lor.
 • 7 Iată că îi scol* în locul în care i-aţi vândut şi voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru.
 • * Isa 43:5; Isa 43:6; Isa 49:12; Ier 23:8;
 • 8 Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii şi fiicele voastre, şi ei îi vor vinde sabeenilor, un neam depărtat*, căci Domnul a vorbit.”
 • * Ier 6:20;
 • 9 Vestiţi* aceste lucruri printre neamuri: „Pregătiţi războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie şi să se suie toţi oamenii de război!
 • * Isa 8:9; Isa 8:10; Ier 46:3; Ier 46:4; Ezec 38:7;
 • 10 Fiarele* plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii şi cosoarele, în suliţe! Cel slab** să zică: ‘Sunt tare!’”
 • * Isa 2:4; Mica 4:3; ** Zah 12:8;
 • 11 Grăbiţi-vă* şi veniţi, toate neamurile de primprejur, şi strângeţi-vă! Acolo coboară, Doamne, pe vitejii Tăi**!
 • * Ioel 3:2; ** Ps 103:20; Isa 13:3;
 • 12 „Să se scoale neamurile şi să se suie* în Valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec** toate neamurile de primprejur.
 • * Ioel 3:2; ** Ps 96:13; Ps 98:9; Ps 110:6; Isa 2:4; Isa 3:13; Mica 4:3;
 • 13 Puneţi* mâna pe seceră, căci secerişul** este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci linurile sunt pline şi tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!”
 • * Mat 13:39; Apoc 14:15; Apoc 14:18; ** Ier 51:33; Osea 6:11; Isa 63:3; Plang 1:15; Apoc 14:19; Apoc 14:20;
 • 14 Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii*, căci ziua Domnului** este aproape, în valea judecăţii.
 • * Ioel 3:2; ** Ioel 2:1;
 • 15 Soarele* şi luna se întunecă şi stelele îşi pierd strălucirea.
 • * Ioel 2:10; Ioel 2:31;
 • 16 Domnul răcneşte* din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim de se zguduie cerurile** şi pământul. Dar Domnul este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel.
 • * Ier 25:30; Ioel 2:11; Amos 1:2; ** Hag 2:6; Isa 51:5; Isa 51:6;
 • 17 „Şi veţi şti* că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuieşte în Sion, muntele Meu cel sfânt**. Ierusalimul însă va fi sfânt şi nu vor mai trece străinii prin el.
 • * Ioel 2:27; ** Dan 11:45; Obad 1:16; Zah 8:3; Isa 35:8; Isa 52:1; Naum 1:15; Zah 14:21; Apoc 21:27;
 • 18 În vremea aceea, va picura must* din munţi şi va curge lapte din dealuri, toate pâraiele** lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieşi, de asemenea, din Casa Domnului şi va uda valea Sitim††.
 • * Amos 9:13; ** Isa 30:25; Ps 46:4; Ezec 47:1; Zah 14:8; Apoc 22:1; †† Num 25:1;
 • 19 Egiptul* va ajunge pustiu, Edomul** va ajunge o pustie stearpă din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în ţara lor.
 • * Isa 19:1; ** Ier 49:17; Ezec 25:12; Ezec 25:13; Amos 1:11; Obad 1:10;
 • 20 Dar Iuda va fi veşnic* locuit şi Ierusalimul, din neam în neam.
 • * Amos 9:15;
 • 21 Le voi răzbuna* sângele pe care nu l-am răzbunat încă, dar Domnul** va locui în Sion.”
 • * Isa 4:4; ** Ezec 48:35; Ioel 3:17; Apoc 21:3;
  Ioel, capitolul 3