Iona  


Capitolul 3
 • 1 Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel:
 • 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!”
 • 3 Şi Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după Cuvântul Domnului. Şi Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de trei zile.
 • 4 Iona a început să pătrundă în oraş cale de o zi, strigând şi zicând*: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!”
 • * Deut 18:22;
 • 5 Oamenii din Ninive au crezut* în Dumnezeu, au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici.
 • * Mat 12:41; Luca 11:32;
 • 6 Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac şi a şezut în* cenuşă.
 • * Iov 2:8;
 • 7 Şi a trimis să se dea de ştire* în Ninive, din porunca împăratului şi mai-marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc!
 • * 2 Cron 20:3; Ioel 2:15;
 • 8 Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă* de la calea lor cea rea şi de la faptele de asuprire** de care le sunt pline mâinile!
 • * Isa 58:6; ** Isa 59:6;
 • 9 Cine* ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”
 • * 2 Sam 12:22; Ioel 2:14;
 • 10 Dumnezeu a văzut* ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci, Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut.
 • * Ier 18:8; Amos 7:3; Amos 7:6;
  Iona, capitolul 3