Iosua  


Capitolul 1
 • IOSUA SAU ISUS NAVI
 • * Ps 111:6; 1 Tim 6:12; Evr 4:1-11;
 • CUCERIREA ŢĂRII CANAANULUI (CAPITOLELE 1—12)
 • Iosua în fruntea poporului
 • 1 După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul* lui Moise:
 • * Exod 24:13; Deut 1:38;
 • 2 „Robul Meu Moise* a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.
 • * Deut 34:5;
 • 3 Orice loc* pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.
 • * Deut 11:24; Ios 14:9;
 • 4 Ţinutul vostru* se va întinde de la pustie şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor şi până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.
 • * Gen 15:18; Exod 23:31; Num 34:3-12;
 • 5 Nimeni* nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi** cu tine, cum am fost cu Moise; nu te†† voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
 • * Deut 7:24; ** Exod 3:12; Deut 31:8; Deut 31:23; Ios 1:9; Ios 1:17; Ios 3:7; Ios 6:27; Isa 43:2; Isa 43:5; †† Deut 31:6; Deut 31:8; Evr 13:5;
 • 6 Întăreşte-te* şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
 • * Deut 31:7; Deut 31:23;
 • 7 Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea* pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu** te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
 • * Num 27:23; Deut 31:7; Ios 11:15; ** Deut 5:32; Deut 28:14;
 • 8 Cartea aceasta a legii să nu se* depărteze de gura ta; cugetă** asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
 • * Deut 17:18; Deut 17:19; ** Ps 1:2;
 • 9 Nu* ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întăreşte-te şi îmbărbătează-te’? Nu** te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”
 • * Deut 31:7; Deut 31:8; Deut 31:23; ** Ps 27:1; Ier 1:8;
 • Poporul făgăduieşte ascultare
 • 10 Iosua a dat căpeteniilor oştirii poporului următoarea poruncă:
 • 11 „Treceţi prin tabără şi iată ce să porunciţi poporului: ‘Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei* zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’”
 • * Ios 3:2; Deut 9:1; Deut 11:31;
 • 12 Iosua a zis rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase:
 • 13 „Aduceţi-vă aminte* ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă şi v-a dat ţara aceasta.’
 • * Num 32:20-28; Ios 22:2-4;
 • 14 Nevestele voastre, pruncii voştri şi vitele voastre să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toţi bărbaţii voinici, să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri şi să-i ajutaţi,
 • 15 până ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă şi până ce vor fi şi ei în stăpânirea ţării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi* să vă întoarceţi să stăpâniţi ţara care este moşia voastră şi pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.”
 • * Ios 22:4;
 • 16 Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit şi ne vom duce oriunde ne vei trimite.
 • 17 Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie* cu tine, cum a fost cu Moise!
 • * Ios 1:5; 1 Sam 20:13; 1 Imp 1:37;
 • 18 Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te!”
Iosua, capitolul 1