Iosua  


Capitolul 11
 • Marea bătălie la apele Merom
 • 1 Iabin, împăratul Haţorului, auzind de aceste lucruri, a trimis* soli la Iobab, împăratul Madonului, la împăratul Şimronului**, la împăratul Acşafului,
 • * Ios 10:3; ** Ios 19:15;
 • 2 la împăraţii care erau la miazănoapte de munte, în câmpia de la miazăzi de Chineret*, în vale şi pe înălţimile Dorului** la apus,
 • * Num 34:11; ** Ios 17:11; Jud 1:27; 1 Imp 4:11;
 • 3 canaaniţilor de la răsărit şi de la apus, amoriţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor în munte şi heviţilor* la poalele Hermonului**, în ţara Miţpa.
 • * Jud 3:3; ** Ios 13:11; Gen 31:49;
 • 4 Au ieşit ei şi toate oştirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul* care este pe marginea mării, şi având cai şi care în foarte mare număr.
 • * Gen 22:17; Gen 32:12; Jud 7:12; 1 Sam 13:5;
 • 5 Toţi împăraţii aceştia au hotărât un loc de întâlnire şi au venit de au tăbărât împreună la apele Merom, ca să lupte împotriva lui Israel.
 • 6 Domnul a zis lui Iosua: „Nu te* teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israel. Cailor** să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arzi în foc.”
 • * Ios 10:8; ** 2 Sam 8:4;
 • 7 Iosua cu toţi oamenii lui de război au venit pe neaşteptate peste ei la apele Merom şi s-au năpustit în mijlocul lor.
 • 8 Domnul i-a dat în mâinile lui Israel; ei i-au bătut şi i-au urmărit până la Sidonul cel mare, până la Misrefot-Maim* şi până în valea Miţpa la răsărit; i-au bătut fără să lase să scape vreunul.
 • * Ios 13:6;
 • 9 Iosua le-a făcut cum* îi spusese Domnul: cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc.
 • * Ios 11:6;
 • Cuceriri făcute la miazănoapte şi în cealaltă parte a ţării
 • 10 La întoarcere şi în acelaşi timp, Iosua a luat Haţorul şi a trecut prin sabie pe împăratul lui. Haţorul era mai înainte capitala tuturor acestor împărăţii.
 • 11 Au trecut prin ascuţişul sabiei şi au nimicit cu desăvârşire pe toţi cei ce se găseau în el: n-a rămas nimic din ce avea suflare de viaţă şi au pus foc Haţorului.
 • 12 Iosua a luat, de asemenea, toate cetăţile împăraţilor acelora, şi pe toţi împăraţii lor i-a trecut prin ascuţişul sabiei şi i-a nimicit cu desăvârşire, cum* poruncise Moise, robul Domnului.
 • * Num 33:52; Deut 7:2; Deut 20:16; Deut 20:17;
 • 13 Dar Israel n-a ars niciuna din cetăţile aşezate pe dealuri, afară numai de Haţor, care a fost arsă de Iosua.
 • 14 Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăţilor acelora şi vitele, dar au trecut prin ascuţişul sabiei pe toţi oamenii, până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viaţă.
 • 15 Iosua* a împlinit poruncile date de Domnul robului Său** Moise şi de Moise lui Iosua; n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 34:11; Exod 34:12; ** Deut 7:2; Ios 1:7;
 • 16 Astfel, Iosua a luat toată ţara aceasta, muntele*, toată partea de miazăzi, toată** ţara Gosen, valea, câmpia, muntele lui Israel şi văile lui,
 • * Ios 12:8; ** Ios 10:41;
 • 17 de la muntele cel* pleşuv care se înalţă spre Seir până la Baal-Gad, în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon. A luat pe toţi împăraţii** lor, i-a bătut şi i-a omorât.
 • * Ios 12:7; ** Deut 7:24; Ios 12:7;
 • 18 Războiul pe care l-a purtat Iosua împotriva tuturor acestor împăraţi a ţinut multă vreme.
 • 19 N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel, afară de heviţi*, care locuiau în Gabaon; pe toate le-au luat prin luptă.
 • * Ios 9:3; Ios 9:7;
 • 20 Căci Domnul* a îngăduit ca popoarele acelea să-şi împietrească inima şi să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârşire, fără să aibă milă de ele, şi să le nimicească, după cum** poruncise lui Moise Domnul.
 • * Deut 2:30; Jud 14:4; 1 Sam 2:25; 1 Imp 12:15; Rom 9:18; ** Deut 20:16; Deut 20:17;
 • 21 În acelaşi timp, Iosua a pornit şi a nimicit pe anachimi*, din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda şi din tot muntele lui Israel; Iosua i-a nimicit cu desăvârşire, împreună cu cetăţile lor.
 • * Num 13:22; Num 13:33; Deut 1:28; Ios 15:13; Ios 15:14;
 • 22 N-au rămas deloc anachimi în ţara copiilor lui Israel; n-au rămas decât la Gaza, la Gat* şi la Asdod**.
 • * 1 Sam 17:4; ** Ios 15:46;
 • 23 Iosua a pus stăpânire deci pe toată ţara, potrivit* cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Şi Iosua a dat-o de moştenire lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui**, după seminţiile lor. Apoi ţara s-a odihnit de război.
 • * Num 34:2; ** Num 26:53; Ios 14-19; Ios 14:15; Ios 21:44; Ios 22:4; Ios 23:1;
  Iosua, capitolul 11